График функции Скачать
презентацию
<<  Графики График функции Y X  >>
Є мудрий вислів: “Геній – 99% старанності і тільки 1% таланту…”
Є мудрий вислів: “Геній – 99% старанності і тільки 1% таланту…”
1080 євро
1080 євро
1080 євро
1080 євро
Вітрина магазину
Вітрина магазину
Вітрина магазину
Вітрина магазину
Вітрина магазину
Вітрина магазину
368$
368$
Один банк виплачує 40% річних за вкладами, а інший - кожні півроку
Один банк виплачує 40% річних за вкладами, а інший - кожні півроку
Один банк виплачує 40% річних за вкладами, а інший - кожні півроку
Один банк виплачує 40% річних за вкладами, а інший - кожні півроку
Знайти значення виразу:
Знайти значення виразу:
Винести множник з-під знака кореня:
Винести множник з-під знака кореня:
« Мозковий штурм»
« Мозковий штурм»
Графiк функцii
Графiк функцii
Графiк функцii
Графiк функцii
Графiк функцii
Графiк функцii
Фото из презентации «Графiк функцii» к уроку алгебры на тему «График функции»

Автор: Андреевна. Чтобы познакомиться с фотографией в полном размере, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все фотографии на уроке алгебры, скачайте бесплатно презентацию «Графiк функцii» со всеми фотографиями в zip-архиве размером 1038 КБ.

Скачать презентацию

Графiк функцii

содержание презентации «Графiк функцii»
Сл Текст Эф Сл Текст Эф
1Є мудрий вислів: “Геній – 99% старанності і тільки0 18парна, так як (–х)2n = х2n. Графік парної функції21
1% таланту…”. симетричний відносно осі Оу. Графік непарної функції
21080 євро. Комп’ютер, який коштував 800 євро, став2 симетричний відносно початку координат – точки О.
коштувати на 35% дорожче. Яка нова ціна комп’ютера? Область значений функции – множество значений, которые
3Вітрина магазину. 1260 євро. Святковий розпродаж.10 может принимать переменная у. Область определения
Ціна автомобіля 12600 євро. 9600 євро. 960 євро. При функции – значения, которые может принимать переменная
оплаті готівкою Салон “АвтоБум” знижує ціну на 5%. Яка х. 0. 1.
додаткова економія грошей? 48 євро. 63 євро. Ціна 19y. x. -1 0 1 2. У = х2. У = х4. У = х6.8
понизилися на 10%. Скільки євро можна зекономити на 20У. Х. Показник р = 2n-1 – непарне натуральне число.15
покупці? У = х3, у = х5, у = х7, у = х9, … У = х3. Функція
4368$. Ціни напередодні 8 Березня на відеотехніку2 у=х2n-1 непарна, так як (–х)2n-1 = – х2n-1. 0. 1.
впали спочатку на 20%, а потім - ще на 8%. Скільки 21y. x. -1 0 1 2. У = х3. У = х5. У = х7.8
необхідно Вам заплатити за техніку, якщо початкова ціна 22У. Х. Показник р = – 2n, де n – натуральне число. У17
її була 500$? = х-2, у = х-4 , у = х-6, у = х-8, … Функція у=х2n
5Один банк виплачує 40% річних за вкладами, а інший6 парна, так як (–х)-2n = х-2n. 0. 1.
- кожні півроку збільшує вклади на 20%. У який банк 23y. x. -1 0 1 2. У = х-2. У = х-4. У = х-6.7
вигідніше вкладати гроші? - У перший банк - у другий 24У. Х. Показник р = – (2n-1), де n – натуральне18
банк - однаково. Х. Х. число. У = х-3, у = х-5 , у = х-7, у = х-9, … Функція
6Знайти значення виразу:8 у=х-(2n-1) непарна, так як (–х)–(2n-1) = –х–(2n-1). 0.
7Винести множник з-під знака кореня:5 1.
83. Представити у вигляді многочлена:5 25y. x. -1 0 1 2. У = х-1. У = х-3. У = х-5.7
9« Мозковий штурм».0 26У. Х. Показник р – додатне дійсне неціле число. У =11
106. Які рівняння називають ірраціональними? Чому0 х1,3, у = х0,7, у = х2,12, … 0. 1.
дані рівняння не мають розв’язків? 27y. x. -1 0 1 2. У = х0,5.5
11Чому дане рівняння не має розв’язків? 1). Якщо. 2).12 28y. x. -1 0 1 2.5
Якщо. 3). Розв’язків не має. 29У. Х. Показник р – від’ємне дійсне неціле число. У10
127.Назвати основні способи розв’язання таких9 = х-1,3, у = х-0,7, у = х-2,12, … 0. 1.
ірраціональних рівнянь: 30y. x. -1 0 1 2.5
13Степенева функція.0 31У. Х. У=х. Користуючись рисунком, знайти проміжки,11
14План. 2. Властивості та графік функції де. 4.0 на яких графік функції лежить вище (нижче) графіка
Властивості та графік функції. 1. Означення степеневої функції у = х. 0. 1.
функції. 3. Властивості та графік функції. Де. Де. - 32У. Х. У=х. Користуючись рисунком, знайти проміжки,9
Ціле від”ємне число. на яких графік функції лежить вище (нижче) графіка
150 функції у = х. 0. 1.
16Нам знайомі функції. Парабола. Пряма. Кубічна7 33Користуючись рисунком, знайти проміжки, на яких12
парабола. Гіпербола. графік функції лежить вище (ничже) графіка функції у =
17У = хр, де р – задане дійсне число. Всі ці функції0 х.
є частковими випадками степеневої функції. Властивості 34y. x. -1 0 1 2. У = (х – 2)-4. У = х-4.2
і графік степеневої функції залежать від властивостей 35y. x. -1 0 1 2. У = х– 4 – 3. У = х-4.2
степенів з дійсним показником, а саме від того, при 36y. x. -1 0 1 2. У = (х+1)– 4 – 3. У = х-4.3
яких значеннях х і р має зміст степінь хр. 37y. x. -1 0 1 2. У = (х-2)– 3– 1. У = х-3.3
18У. Х. Показник р = 2n – парне натуральне число. У =21 38y. x. -1 0 1 2. У = (х+2)–1,3 +1. У = х-1,3.3
х2, у = х4 , у = х6, у = х8, … У = х2. Функція у=х2n
38 «Графiк функцii» | Графiк функцii 248
http://900igr.net/fotografii/algebra/Grafik-funktsii/Grafik-funktsii.html
cсылка на страницу
Урок

Алгебра

34 темы
Фото
Презентация: Графiк функцii | Тема: График функции | Урок: Алгебра | Вид: Фото