Шевченко Скачать
презентацию
<<  Музей Шевченко Шевченко  >>
Тарас Григорович Шевченко 1814 - 1861
Тарас Григорович Шевченко 1814 - 1861
Тарас Григорович Шевченко 1814 - 1861
Тарас Григорович Шевченко 1814 - 1861
Тарас Григорович Шевченко 1814 - 1861
Тарас Григорович Шевченко 1814 - 1861
Тарас Григорович Шевченко 1814 - 1861
Тарас Григорович Шевченко 1814 - 1861
Перший автопортрет Тараса Шевченка
Перший автопортрет Тараса Шевченка
Автопортрети періоду «трьох літ» Автопортрет, написаний в Яготині
Автопортрети періоду «трьох літ» Автопортрет, написаний в Яготині
Автопортрет зі свічкою
Автопортрет зі свічкою
Автопортрети періоду заслання Перший автопортрет періоду заслання
Автопортрети періоду заслання Перший автопортрет періоду заслання
Автопортрет, написаний під час Аральської експедиції
Автопортрет, написаний під час Аральської експедиції
Автопортрет, написаний під час Аральської експедиції
Автопортрет, написаний під час Аральської експедиції
Автопортрети, виконані в Оренбурзі
Автопортрети, виконані в Оренбурзі
Автопортрети, написані в Новопетровському укріпленні Автопортрет 1851
Автопортрети, написані в Новопетровському укріпленні Автопортрет 1851
Фоторепродукція автопортрету, подарованого Кухаренкові
Фоторепродукція автопортрету, подарованого Кухаренкові
Автопортрети останніх років життя Один з автопортретів, виконаних у
Автопортрети останніх років життя Один з автопортретів, виконаних у
Автопортрети, виконані в Петербурзі Автопортрет у темному костюмі
Автопортрети, виконані в Петербурзі Автопортрет у темному костюмі
Автопортрет у світлому костюмі
Автопортрет у світлому костюмі
Автопортрет у шапці й кожусі
Автопортрет у шапці й кожусі
Останній автопортрет Тараса Шевченка
Останній автопортрет Тараса Шевченка
Фото из презентации «Автопортрети Шевченка» к уроку литературы на тему «Шевченко»

Автор: . Чтобы познакомиться с фотографией в полном размере, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все фотографии на уроке литературы, скачайте бесплатно презентацию «Автопортрети Шевченка» со всеми фотографиями в zip-архиве размером 1123 КБ.

Скачать презентацию

Автопортрети Шевченка

содержание презентации «Автопортрети Шевченка»
Сл Текст Эф Сл Текст Эф
1Тарас Григорович Шевченко 1814 - 1861. Ім'я при0 8обличчі відчувається душевний спокій. У тому, що поет0
народженні: Тарас Григорович Шевченко Дата народження: зобразив себе так, певно, мало значення те, що в цей
9 березня 1814 Місце народження: с. Моринці, Черкаська час він жив не в жахливих умовах солдатської казарми, а
область (суч. Україна) Дата смерті: 10 березня 1861 на приватній квартирі, серед друзів і мав змогу
Місце смерті: м. Петербург Рід діяльності: художник, малювати.
поет Magnum opus: «Кобзар» 9Автопортрети, написані в Новопетровському0
http://uk.wikipedia.org/wiki/Автопортрети_Тараса_Шевчен укріпленні Автопортрет 1851 року. Та незабаром, після
а Підготувала – Нестеренко Світлана Миколаївна, арешту за порушення царської заборони і майже
методист. Міжнародна українська школа Київ - 2010. піврічного слідства, його заслано до Новопетровського
2Перший автопортрет Тараса Шевченка. Найранніший із0 укріплення. Тут Шевченко створив нові автопортрети —
тепер відомих автопортретів (полотно, олія, 43 ? 45, в вражаючої сили художні документи про сім років
овалі, Національний музей Тараса Шевченка) виконано на нелюдських фізичних і моральних мук, але — всупереч
початку 1840 року в Петербурзі. Це одна з перших спроб усьому — й натхненної, подвижницької, героїчної творчої
Шевченка малювати олійними фарбами. У творі — праці. До цих років належить низка сюжетних, жанрових
романтично піднесений образ молодого художника-поета. В малюнків, у які художник ввів автопортрети. Під час
манері виконання — в легких лесируваннях, що подекуди експедиції до Каратау він виконав малюнок «Шевченко
поєднуються з корпусним накладанням фарб, у витонченому серед товаришів», на якому зобразив себе за малюванням
малюнку, в довершеному пластичному моделюванні, в разом із Б. Залеським і Л. Турно. Його зображення тут
колориті, побудованому на синьо-зелених тонах із близьке до автопортрета (тонкий брістольський картон,
вкрапленням червоних, а головне — в романтичному італійська олія, білило, Державний Музей Тараса
забарвленні образу — виразно відчувається вплив Карла Шевченка), створеного в липні-серпні 1851 й
Брюллова. Твір не завершено. подарованого Б. Залеському (який згодом технікою офорта
3Автопортрети періоду «трьох літ» Автопортрет,0 виконав копію з нього).
написаний в Яготині. Автопортрет (папір, туш, перо, 10Фоторепродукція автопортрету, подарованого0
22.7 ? 18.4, приватна збірка, Москва), нарисований в Кухаренкові. У Новопетровському укріпленні Шевченко
Яготині 23 — 26 вересня 1843 і подарований Варварі намалював також два автопортрети, один з яких 3
Рєпніній разом з рукописом поеми «Тризна», зображує листопада 1854 передав з М. Семеновим у дарунок О.
Шевченка за роботою. Тут виразно передано уважне Бодянському, а другий надіслав 22 квітня 1857 Я.
сприйняття молодим художником навколишнього життя. Кухаренкові. Обидва твори не збереглися. На першому, як
Портрет виконано вільним, упевненим штрихом, близьким можна твердити на підставі листа до О. Бодянського,
до манери рисування голкою на міді. художник зобразив себе в цивільному вбранні. Другий —
4Автопортрет зі свічкою. За малюнком, виконаним0 відомий з фоторепродукції, що зберігалася в архіві
1845, що його Шевченко відшукав (де — тепер невідомо), Олени Пчілки (тепер в інституті літератури імені Т. Г.
аж у травні 1860 він створив автопортрет зі свічкою Шевченка АН УРСР). Його намальовано сепією; як можна
(папір, офорт, акватина, 16.4 ? 13), в якому майстерно судити з того, що Шевченко так само зобразив себе тут у
передав ефект освітлення — боротьбу світла з темрявою, цивільному одязі, цей портрет виконано 1853-1854.
внаслідок чого твір набув символічного звучання. В 11Автопортрети останніх років життя Один з0
цьому автопортреті привертає увагу розмаїтість автопортретів, виконаних у Нижньому Новгороді.
застосованих технічних прийомів. Густим плетивом різної Повертаючись із заслання, у Нижньому Новгороді,
сили штрихів, підкреслених і об'єднаних шаром акватини, Шевченко намалював ще два автопортрети. Перший (тонкий
художник показав як морок відступає перед переможною папір, італійський білий олівець, 31.4 ? 24.6,
силою світла. Обличчя модельовано прозорими Державний Музей Тараса Шевченка), виконаний не пізніше
перехресними штрихами, а вбрання зображено сіткою 28 листопада 1857, автор подарував М. С. Щепкіну.
паралельних ліній, що імітують манери класичної гравюри 12Автопортрети, виконані в Петербурзі Автопортрет у0
різцем. темному костюмі. Більшість автопортретів, створених у
5Автопортрети періоду заслання Перший автопортрет0 Петербурзі в останні роки життя, Шевченко виконав
періоду заслання Автопортрет 1848 року. Перший технікою офорта. Працюючи над ними, він часто
автопортрет (папір, олія, 12.7 ? 9.9, Державний Музей користувався фотографіями. Перший автопортрет — у
Тараса Шевченка), порушивши царську заборону писати і темному костюмі (папір, офорт, 16.4 ? 12.3, створений
малювати, він намалював між 23 червням і 11 грудням за фотографією кінця 1850-их рр.) — виконано не пізніше
1847 в Орській фортеці, як тільки туди прибув, і 11 14 березня 1860. З цього твору збереглися також
грудня 1847 надіслав А. Лизогубові. Це портрет поета в відбитки третього стану (16.1 ? 12.5), де фон вкрито
солдатському мундирі і кашкеті-безкозирці. Тяжкі муки тонким шаром акватини. Автопортрет пройнятий глибоким
вже наклали відбиток на обличчя Шевченка, на якому ліризмом. Вражає вираз очей, якого раніше в
вражають широко-широко розкриті, сповнені скорботи очі. автопортретах Шевченка не було: в них і сум, і
6Автопортрет, написаний під час Аральської0 ніжність, і тепле співчуття. Це — вираз «ласкавий,
експедиції. З автопортретів, виконаних під час майже ніжний», який помітив в очах художника І.
перебування в Аральській експедиції (1848—1849), до нас Тургенєв.
дійшов лише один (папір, сепія, 15.6 ? 12.9, Львівський 13Автопортрет у світлому костюмі. За фотографією, яку0
музей українського мистецтва), що його художник зробив 1859 у Києві І. Гудовський, 1860 виконано
незабаром подарував А. Венгжиновському в Оренбурзі. автопортрет у світлому костюмі (папір, офорт, 16.5 ?
Тарас Шевченко зобразив себе у вбранні, яке носив в 12.5). Тут на обличчі Шевченка помітні сліди тяжкої
експедиції, — звичайному цивільному пальті і світлому недуги, яка підточувала і без того надламане засланням
кашкеті з великим козирком, на обличчі — сліди втоми здоров'я поета. У цьому ж творі відбився також
від нелегких мандрів. пригнічений стан Шевченка, у якому він повернувся в
7Автопортрет, написаний під час Аральської0 Петербург після арешту на Україну влітку 1859.
експедиції. До цього твору близькі три портрети 14Автопортрет у шапці й кожусі. Якщо кожен із0
(полотно, олія, закомпонований в овалі, відтворений у розглянутих автопортретів Тараса Шевченка розкриває
книжці «Тарас Шевченко як маляр», Львів-Москва, 1914, певну грань образу художника, передає той чи інший
де тепер цей портрет — невідомо; полотно, олія, 24.5 ? душевний стан, то останній з цієї групи автопортретів —
19.8, Державний Музей Тараса Шевченка; полотно, олія, у шапці й кожусі (папір, офорт, 22.8 ? 16.8), створений
26.2 ? 21.4 Державний Музей Тараса Шевченка), які щодо не пізніше 4 грудня 1860 за фотографією А. Деньєра,
авторства потребують додаткового дослідження: досі не зроблоеної 1859, дає узагальнений образ портретованого.
встановлено, чи це Шевченкові автопортрети, чи копії Твір вражає глибиною і цілісністю характеристики.
або варіанти, виконані іншими художниками. Доля Недаремно сучасники поета (К. Юнге та інші) вважали
намальованого під час Аральської експедиції його найвдалішим і найбільш схожим з усіх прижиттєвих
автопортрета, надісланого Варварі Рєпніній 14 листопада зображень Шевченка, і він був здобув найбільшу
1849, через три тижні після повернення з Оренбурга, популярність.
невідома. 15Останній автопортрет Тараса Шевченка. Останній0
8Автопортрети, виконані в Оренбурзі. Із часів0 автопортрет (полотно, олія, 59 ? 49, в овалі, Державний
перебування Шевченка в Оренбурзі збереглися два музей Тараса Григоровича Шевченка), виконаний 1 лютого
автопортрет. Один із них (папір, сепія, білило, 24.3 ? 1861, відтворює образ безнадійно хворого художника.
18.1, Державний Музей Тараса Шевченка) виконано не Густий морок, з якого виступає освітлене тим же
пізніше 29 грудня 1849 і подаровано Лазаревському. контрастним бічним світлом обличчя Шевченка, посилює
Шевченко зобразив себе в цивільному одязі — у світлій трагізм твору.
куртці, з-під якої видно комір білої сорочки. На
15 «Автопортрети Шевченка» | Автопортрети Шевченка 0
http://900igr.net/fotografii/literatura/Avtoportreti-SHevchenka/Avtoportreti-SHevchenka.html
cсылка на страницу
Урок

Литература

177 тем
Фото
Презентация: Автопортрети Шевченка | Тема: Шевченко | Урок: Литература | Вид: Фото
900igr.net > Презентации по литературе > Шевченко > Автопортрети Шевченка