В Скачать
презентацию
<<  Борис Васильев Экспонат Жюль Верн  >>
Пол Верлен
Пол Верлен
Пол Верлен
Пол Верлен
Пол Верлен
Пол Верлен
Пол Верлен
Пол Верлен
Пол Верлен
Пол Верлен
Пол Верлен
Пол Верлен
Фото из презентации «Пол Верлен» к уроку литературы на тему «В»

Автор: . Чтобы познакомиться с фотографией в полном размере, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все фотографии на уроке литературы, скачайте бесплатно презентацию «Пол Верлен» со всеми фотографиями в zip-архиве размером 495 КБ.

Скачать презентацию

Пол Верлен

содержание презентации «Пол Верлен»
Сл Текст Эф Сл Текст Эф
1Пол Верлен. Презентация.3 6прав, но може би - както е при всички категорични2
2Биография. Пол-Мари Верлен е роден на 30 март9 твърдения - само частично. Има ли големи идеи в
1844г. в град Мец. 1864г. – завършва Лицея “Кондорсе” и тборчестбото на Верлен? На пръв поглед - не! Какво
работи в Парижкото кметство. На 14 години чете Бодлер, голямо ни казва той? Тук вече отговорът не може да бъде
който му повлиява много силно. На 17 години се еднозначен. Пол Верлен пише непретенциозни, най-общо
пристрастява към алкохола, преди всичко към абсента. казано, стихотворения; дори озаглавява една от своите
Верлен учи право, но се отказва след две години. Работи сбирки "Песни без думи". В стремежа си да
известно време като прислуга в Сити Хола. През 1862 бъде естествен, той стига до там, че би бил щастлив да
получава бакалаварска степен. Верлен се жени за Матилд мине без основното градиво на словесното изкуство -
Моте през 1870 година. думите. В този смисъл не бихме могли да търсим някакви
3През 1871 г. в Париж се появява Артюр Рембо, с3 големи философски обобщения. Но да оставим
когото Верлен започва връзка и напуска семейството си. разсъжденията на философите. А при поета да се вгледаме
Две години двамата живеят бохемски из Париж, пиейки в душевните му трепети, да познаем радостта от
абсент и отдавайки се на разврата. Връзката им конкретното преживяване, от съпричастието.
приключва на 12 юли 1873 година, когато Верлен под 7Гео Милев смята, че името Верлен е нещо повече от2
въздействието алкохола, който е поел прострелва Рембо, обикновено име на един безспорно голям поет; нещо
за което попада за 18 месеца в затвора. След като повече от странен психологически случай: то може да
излиза от затвора, Верлен се мести в Англия, където бъде символ на цяла една епоха. Може би тъкмо в живота
преподава френски за кратко, след което отново се връща и поетическото дело на Верлена XIXв. рече най-добре
във Франция, за да преподава в колеж през 1877 год. своя скрит смисъл: векът, в който разцъфна и самоуби
През 1879 год., Верлен се отказва да преподава и себе си веществената цивилизация, очредена и завещана
осиновява свой ученик. Двамата имат ферма, която обаче нам от Хуманизма; векът, който трябваше да бъде предел
бързо банкрутира. След банкрута, Верлен се връща в между вековете на едно дълго заблуждение и вековете,
Париж. които започват днес; водоразделителният век в историята
4Дълго време прекарал в болниците, продължавал да4 на човечеството.
пие, живеел в мизерия — в предградията, прекарал месец 8Интересно. На 17 години Верлен вече е постоянен8
в затвора. Животът му довел и до много болести — клиент на проститутките. Въпреки хомосексуалните си
ревматизъм, гастрит, диабет, цироза на черния дроб, наклоностти, Верлен се жени за Матилд Моте. За едната
хипертония. В последните години от своя живот Верлен година, в която Верлен живеел с Матилд, често я биел,
дал всичко, което има на две жени на средна възраст. В даже веднъж в изблик на ярост хвърлил невръстното си
автобиографията си, Верлен отрича да е имал всякакви дете Джордж в стената. При престоя му в затвора го
сексуални контакти с Рембо. На 8 януари 1896 година посещава свещеник за да го изповяда, шокиран от чутото,
Пол-Мари Верлен умира в Париж на 52 години. Въпреки свещеникът накрая го пита „Ти сигурен ли си, че никога
славата си, Верлен умира в мизерия. Погребението му е не си бил с животни“. В последните години от своя живот
публично и на него присъстават хиляди хора. Верлен дал всичко, което има на две проститутки на
5Творчество. 1866г. – дебютира със стихосбиките10 средна възраст. Също често се срещал с гей - крадец на
“Сатурнически стихотворения” 1869г. – стихосбирката чадъри. През 1995 г. излиза филмът "Пълно
“Галантни празници” 1874г. – сборникът “Песен без думи” затъмнение" ("Total Eclipse"), посветен
1874г. – стихотворението “Поетическо изкуство” 1881г. – на връзката между Верлен и Рембо. Филмът е режисиран от
сборникът “Мъдрост” 1884-1885г. – стихосбирката “Някога Агнешка Холанд, в ролята на Верлен е Дейвид Тюлис, а в
и неотдавна” 1885г. – сборникът с есетата “Пркоълнатите тази на Рембо - Леонардо ди Каприо.
поети” 1889г. – поетичният шедьовър “Успоредно” 1892г. 95
– сборникът “Моите затвори”. 10Изготвил: Росица Тодорова Димова 10.б клас5
6Другите за твореца. Стефан Цвайг смята, че Верлен2 Източници на информация: Учебник по литература за 10
не е от ония поети, които се стремят да съчетаят себе клас издателство ”Диоген”;
си, цялата си същност с огромната Вселена. И той е bg.wikipedia.org/wiki/Пол_Верлен.
10 «Пол Верлен» | Пол Верлен 51
http://900igr.net/fotografii/literatura/Pol-Verlen/Pol-Verlen.html
cсылка на страницу
Урок

Литература

177 тем
Фото
Презентация: Пол Верлен | Тема: В | Урок: Литература | Вид: Фото