Без темы
<<  International Business Center: consulting, investments, valuation Актуальные вопросы работников образования в разрезе социальных групп и отрасли в целом  >>
M?DSZERTAN
M?DSZERTAN
M?DSZERTAN
M?DSZERTAN
M?DSZERTAN
M?DSZERTAN
M?DSZERTAN
M?DSZERTAN
M?DSZERTAN
M?DSZERTAN
M?DSZERTAN
M?DSZERTAN
M?DSZERTAN
M?DSZERTAN
M?DSZERTAN
M?DSZERTAN
M?DSZERTAN
M?DSZERTAN
?SSZEFOGLAL
?SSZEFOGLAL
?SSZEFOGLAL
?SSZEFOGLAL
?SSZEFOGLAL
?SSZEFOGLAL
?SSZEFOGLAL
?SSZEFOGLAL
Webes jelenl
Webes jelenl
Webes jelenl
Webes jelenl
Webes jelenl
Webes jelenl
Megjelen
Megjelen
Megjelen
Megjelen
Eml?t?st
Eml?t?st
Eml?t?st
Eml?t?st
Eml?t?st
Eml?t?st
Sony - Eml
Sony - Eml
Sony - Eml
Sony - Eml
Sony - Eml
Sony - Eml
Sony - Eml
Sony - Eml
Sony - Eml
Sony - Eml
Sony - Eml
Sony - Eml
Sony - Eml
Sony - Eml
Sony - Eml
Sony - Eml
Sony - Eml
Sony - Eml
Sony - Kulcs tulajdons
Sony - Kulcs tulajdons
Sony - Kulcs tulajdons
Sony - Kulcs tulajdons
Sony - Kulcs tulajdons
Sony - Kulcs tulajdons
Sony - A legakt
Sony - A legakt
Sony - A legakt
Sony - A legakt
Samsung - Eml
Samsung - Eml
Samsung - Eml
Samsung - Eml
Samsung - Eml
Samsung - Eml
Samsung - Eml
Samsung - Eml
Samsung - Eml
Samsung - Eml
Samsung - Eml
Samsung - Eml
Samsung - Eml
Samsung - Eml
Samsung - Eml
Samsung - Eml
Samsung - Eml
Samsung - Eml
Samsung - Eml
Samsung - Eml
Samsung - Kulcs tulajdons
Samsung - Kulcs tulajdons
Samsung - Kulcs tulajdons
Samsung - Kulcs tulajdons
Samsung - Kulcs tulajdons
Samsung - Kulcs tulajdons
Samsung - A legakt
Samsung - A legakt
Samsung - A legakt
Samsung - A legakt
Panasonic - Eml
Panasonic - Eml
Panasonic - Eml
Panasonic - Eml
Panasonic - Eml
Panasonic - Eml
Panasonic - Eml
Panasonic - Eml
Panasonic - Eml
Panasonic - Eml
Panasonic - Eml
Panasonic - Eml
Panasonic - Eml
Panasonic - Eml
Panasonic - Eml
Panasonic - Eml
Panasonic - Eml
Panasonic - Eml
Panasonic - Eml
Panasonic - Eml
Panasonic - Kulcs tulajdons
Panasonic - Kulcs tulajdons
Panasonic - Kulcs tulajdons
Panasonic - Kulcs tulajdons
Panasonic - Kulcs tulajdons
Panasonic - Kulcs tulajdons
Panasonic - A legakt
Panasonic - A legakt
Panasonic - A legakt
Panasonic - A legakt
Neticle Technologies
Neticle Technologies
Neticle Technologies
Neticle Technologies
Neticle Technologies
Neticle Technologies
Neticle Technologies
Neticle Technologies
Neticle Technologies
Neticle Technologies
Neticle Technologies
Neticle Technologies
Картинки из презентации «Neticle Technologies» к уроку алгебры на тему «Без темы»

Автор: Horv?th R?bert. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока алгебры, скачайте бесплатно презентацию «Neticle Technologies.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 4994 КБ.

Neticle Technologies

содержание презентации «Neticle Technologies.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1Neticle Technologies. Online m?dia 11Kulcs tulajdons?gok ?br?n az adott
elemz?s Sony, Samsung, Panasonic. Vizsg?lt kulcssz?val vagy kulcsszavakkal
id?szak: 2014. december. S?t?r-Schneider kapcsolatban legt?bbet eml?tett
Kata, elemz? kata.schneider@neticle.hu +36 tulajdons?gokat tudjuk ?ttekinteni. A
30 651 9106. megnevez?sek mellett l?that? szakaszok
2M?DSZERTAN. A Neticle rendszer a mutatj?k a t?m?hoz kapcsol?d? v?lem?nyek
vizsg?lt id?szak webes tartalmaiban keresi mennyis?g?t ?s milyens?g?t.
meg a kulcsszavak szinonim?it tartalmaz? 12Sony - A legakt?vabb weboldalak ?s
eml?t?seket (cikkeket, blogokat, szerz?k. Legakt?vabb weboldalak.
hozz?sz?l?sokat, k?z?ss?gi m?dia Legakt?vabb szerz?k. A Sony 2014
tartalmakat). A megtal?lt tartalmakat december?ben magyar weben a Facebook
automatikusan feldolgozza ?s mellett legt?bbsz?r a prohardver.hu
v?lem?nyelemzi: minden eml?t?s kap egy oldalon szerepelt, ahol – ak?rcsak a t?bbi
pontsz?mot, ?gynevezett v?lem?nyindexet, tech f?rumon – els?sorban a term?kekr?l
mely jelzi, hogy az adott sz?veg mennyire ?rt v?lem?nyek, ?sszehasonl?t?sok, elad?
pozit?v vagy negat?v a kulcssz?ra cikkek hirdet?sei olvashat?k. A k?z?ss?gi
vonatkoz?an. A sz?mszer?s?t?s alapja az oldalak felhaszn?l?inak aktivit?sa a
egyik legpontosabb magyar nyelvre szerz?k list?j?n is l?tszik, ketten is
k?sz?tett saj?t v?lem?nyelemz? algoritmus, megel?zt?k az MTI-t a Sonyval kapcsolatos
mely 80-85%-os pontoss?ggal k?pes eml?t?sek sz?m?ban – egyik?k akt?v
meg?llap?tani egy eml?t?s v?lem?ny?t. A f?rumoz?, m?sikuk a Twitteren osztja meg
pontsz?mozott eml?t?sek folyamatos az ?jdons?gokat. A h?roldalak els?sorban a
?sszegz?s?vel v?lem?ny?rfolyamot (WOI - c?g elleni hacker-t?mad?ssal kapcsolatban
Web Opinion Index) alkot a rendszer. A jelentettek meg cikkeket.
v?lem?ny?rfolyam a Neticle saj?t mutat?ja, 13Samsung.
mely a web v?lem?ny?t egyetlen dinamikusan 14Samsung - Eml?t?sfolyam. A Samsung
v?ltoz? mutat?sz?mmal fejezi ki. Vizsg?lt eml?t?sei - a tal?latok magas sz?m?b?l
forr?sok Magyar nyelv? f? h?rport?lok ad?d?an is – igen ?sszetettek: a sz?mos
Magyar nyelv? blogok Magyar nyelv? f?rumok cikk- ?s c?mlapmegjelen?sen t?l a
Nyilv?nos Facebook posztok Twitter posztok k?z?ss?gi m?di?ban ?s f?rumokon is sz?ba
Google+ posztok. ker?lt a c?g. A k?z?ss?gi oldalakon f?leg
3TARTALOMJEGYZ?K. ?sszefoglal? Webes elad? telefonokat hirdetnek, lopottakat
jelenl?t ?ttekint?se Megjelen?s vagy elveszetteket keresnek, akci?kat
gyakoris?ga, Napi v?lem?nyindex osztanak meg. Az Eml?t?sfolyam egy
Eml?t?st?rk?p Sony Eml?t?sfolyam grafikonban ?sszes?ti a webes meg?t?l?st
Eml?t?sgr?f Kulcs tulajdons?gok, t?m?k ?s (v?lem?ny?rfolyamot) ?s az eml?t?sek napi
a leggyakoribb kifejez?sek A legakt?vabb gyakoris?g?t. A v?kony vonal a meg?t?l?s
weboldalak ?s szerz?k Samsung alakul?s?t (v?lem?ny?rfolyamot) mutatja, a
Eml?t?sfolyam Eml?t?sgr?f Kulcs k?r?l?tte l?v? halv?nyabb s?v pedig a
tulajdons?gok, t?m?k ?s a leggyakoribb tartalom mennyis?g?t.
kifejez?sek A legakt?vabb weboldalak ?s 15Samsung - Eml?t?sgr?f. A tal?latok
szerz?k Panasonic Eml?t?sfolyam tematiz?l?sa mellett az Eml?t?sgr?f seg?t
Eml?t?sgr?f Kulcs tulajdons?gok, t?m?k ?s az egyes t?m?k meg?t?l?s?nek
a leggyakoribb kifejez?sek A legakt?vabb meghat?roz?s?ban is. A Samsung term?keivel
weboldalak ?s szerz?k. kapcsolatban pl. az l?that?, hogy a
4?SSZEFOGLAL? 2014. december 1. ?s 31. telefon ?s a TV meg?t?l?se alapvet?en
k?z?tt vizsg?ltuk a Sony, a Samsung ?s a pozit?v a magyar weben. Okostelefonokkal
Panasonic eml?t?seit a magyar weben. A kapcsolatos tal?latok: cikkek, k?rd?sek,
konkurens c?gek k?z?l legt?bbsz?r a v?lem?nyek, ?sszehasonl?t?sok, elad?
Samsungot eml?tett?k, ?j term?kei ?s a term?kek. ?j term?kekr?l sz?l? tartalmak.
fejleszt?sekkel kapcsolatos bejelent?sek Milyen tabletet, TV-t ?rdemes v?s?rolni?
m?r magukban elegend?ek lenn?nek ehhez, a Az Eml?t?sgr?f megmutatja, hogy mely Kulcs
k?z?ss?gi oldalak felhaszn?l?i azonban T?m?kat (k?k) ?s a Kulcs
szint?n nagyon akt?vnak bizonyultak Tulajdons?gokat(lila) eml?tenek egy?tt
decemberben, sz?mos tal?latot adott az ? (maga a k?t?s) milyen gyakoris?ggal
v?lem?ny?k / kritik?juk, az ?ltaluk eml?tik egy?tt (az ?lek vastags?ga) ?s
hirdetett/keresett term?kek. A Sony nem milyen pozit?v ?s negat?v kifejez?sek
sokkal maradt el a Samsung tal?latainak kapcsol?dnak m?g hozz?juk.
sz?ma m?g?tt. Eset?ben nem csak a 16Samsung - Kulcs tulajdons?gok, t?m?k
term?kekkel kapcsolatban voltak ?s a leggyakoribb kifejez?sek. Kulcs
tal?lataink, a hacker-t?mad?s ?s a The t?m?k. Kulcs tulajdons?gok. Leggyakoribb
Interview c. film k?r?li botr?ny kapcs?n kifejez?sek. A Samsung eset?ben
sokat szerepelt a weben. A Panasonic k?t decemberben a legn?pszer?bb t?ma
versenyt?rs?hoz k?pest j?csk?n lemaradt. egy?rtelm?en a telefon volt –k?l?n?sen
Els?sorban f?rumokon eml?tett?k, sokat besz?ltek a telefonok ?s TV-k
kar?csonyi akci?ja a Bazilika LED- ?r?r?l, a garanci?lis lehet?s?gekr?l ?s a
kivil?g?t?s?val is alig hozott eml?t?seket garancia idej?r?l, a telefon eset?ben a
a konkurensekhez k?pest. k?rtyaf?ggetlens?g is k?zponti k?rd?s
5Webes jelenl?t ?ttekint?se. volt. Haszn?lt term?kek hirdet?sein?l az
Elemz?s?nkben a Samsung, a Sony ?s a ?llapot, a tesztekn?l pl. a
Panasonic megjelen?seit vizsg?ltuk a m?k?d?k?pess?g, sebess?g (mennyire gyors
magyar weben, 2014. december 1. ?s 31. az oper?ci?s rendszer), m?ret (pl. a
k?z?tt. A legt?bben a Samsungot telefon vagy a kijelz? m?rete) a
eml?tett?k, k?l?nb?z? f?rumokon ?s a meghat?roz?. A telefon ?s gy?rt?s t?m?ban
Facebookon egyar?nt sokat besz?ltek a t?bb negat?v v?lem?ny is volt a decemberi
c?gr?l ?v v?g?n, ak?rcsak a Sonyr?l, tal?latok k?z?tt. A telefonok eset?ben
aminek egy?bk?nt ar?nyaiban t?bb f?leg f?rumoz?k rossz v?lem?nye olvashat?,
megjelen?se volt cikkekben ?s c?mlapokon hib?s cikkekr?l, vagy olyan modellr?l,
is. A Panasonic j?csk?n lemaradt amit ?k nem v?s?roln?nak meg. A gy?rt?s
versenyt?rsait?l, ugyanakkor a legt?bbsz?r eset?ben a tabletek kapcs?n negat?vumk?nt
ezt a c?get eml?tett?k pozit?v mer?lt fel a gy?rt?s helye (Vietn?m), a Z1
sz?vegk?rnyezetben (~22%). A h?rom telefon gy?rt?s?val kapcsolatban pedig nem
konkurens meg?t?l?se alapvet?en semleges ?rtett?k a hozz?sz?l?k, mi?rt titkol?zik a
volt, a legkevesebb negat?v tal?lat (6,8%) c?g. A Kulcs t?m?k grafikonon az adott
a Panasonichoz, m?g a legt?bb (17%) a kulcssz?val vagy kulcsszavakkal
Sonyhoz kapcsol?dik. kapcsolatban legt?bbet eml?tett t?m?kat, a
6Megjelen?s gyakoris?ga, Napi Kulcs tulajdons?gok ?br?n az adott
v?lem?nyindex. Napi v?lem?nyindex. kulcssz?val vagy kulcsszavakkal
Eml?t?sek sz?ma. A h?rom c?g decemberi kapcsolatban legt?bbet eml?tett
megjelen?seit ?ttekintve l?that?, hogy a tulajdons?gokat tudjuk ?ttekinteni. A
Panasonic a h?napban folyamatosan kev?s, megnevez?sek mellett l?that? szakaszok
pozit?v- semleges tal?latot gener?lt, mutatj?k a t?m?hoz kapcsol?d? v?lem?nyek
szemben a Sony ?s a Samsung t?bb, hull?mz? mennyis?g?t ?s milyens?g?t.
v?lem?nyindex? eml?t?seivel. Ut?bbi kett? 17Samsung - A legakt?vabb weboldalak ?s
eset?ben egy?bk?nt izgalmas megfigyelni az szerz?k. Legakt?vabb weboldalak.
eml?t?sek mennyis?g?nek ?s Legakt?vabb szerz?k. A magyar weben
v?lem?nyindex?nek egy?ttmozg?s?t december legt?bbsz?r a Facebook mellett a
10-17. k?z?tt, illetve a kar?csonyi prohardver.hu f?rumon szerepelt a Samsung,
id?szakban. A 10-i h?ten a megjelen?s de a mobilarena.hu-n rengeteg
gyakoris?ga ?s a. A Napi v?lem?nyindex c?mlap-tal?lat volt decemberben. A
megmutatja, hogy ?prilis h?napban napi fontosabb tech oldalakon folyamatosan
bont?sban milyen polarit?s? eml?t?sek szerepel. A szerz?k els?sorban f?rumoz?k,
jelentek meg az adott term?kkel k?z?ss?gi oldalak tagjai: ketten m?g a
kapcsolatban. Samsung hivatalos magyar oldal?t is
7Eml?t?st?rk?p. Sony. Panasonic. „megel?zt?k”. PC ?s telefon f?rumokon
Samsung. Az Eml?t?st?rk?peken a h?rom egyar?nt sokszor eml?tett?k a m?rk?t, ?s a
versenyt?rs megjelen?seit tartalomforma Twitteres jelenl?te is er?s.
szerinti bont?sban, a v?lem?nyindexet is 18Panasonic.
figyelembe v?ve vizsg?lhatjuk. A Sony 19Panasonic - Eml?t?sfolyam. A Panasonic
eset?ben szembet?n?, hogy m?g a k?z?ss?gi els?sorban term?kei kapcs?n szerepelt
oldalakon ?ltal?ban semlegesek a decemberben a magyar weben. A tal?latok j?
tal?latok, sz?mos igen negat?v hangv?tel? r?sze f?rumos v?lem?nyekb?l, Facebook-
cikk ?s c?mlaptal?lat volt decemberben, bejegyz?sekb?l, hirdet?sekb?l sz?rmazik. A
ezek f?leg a hackert?mad?ssal ?s a The legt?bb eml?t?s f?rumokon ?s a Facebookon
Interview c. filmmel kapcsolatban ?r?dtak. tal?lhat?, amikben f?k?nt a Panasonic
A Samsung eml?t?sei minden TV-ir?l ?s f?nyk?pez?g?peir?l van sz?. Az
tartalomform?ban jobban sz?r?dtak, Eml?t?sfolyam egy grafikonban ?sszes?ti a
?ltal?ban l?that?, hogy a Facebookon webes meg?t?l?st (v?lem?ny?rfolyamot) ?s
pozit?vabb sz?vegk?rnyezetben eml?tett?k a az eml?t?sek napi gyakoris?g?t. A v?kony
c?get, mint a f?rumokoz?k. A legpozit?vabb vonal a meg?t?l?s alakul?s?t
tartalmak a Mobilar?na c?mlapj?n jelentek (v?lem?ny?rfolyamot) mutatja, a k?r?l?tte
meg. A Panasonicot ink?bb f?rumokon l?v? halv?nyabb s?v pedig a tartalom
eml?tett?k – szakmai f?rumokon tesztelik mennyis?g?t.
?s hasonl?tj?k ?ssze a term?keit, a 20Panasonic - Eml?t?sgr?f. F?rum- ?s
Facebookon pedig elad? term?keket Facebook hozz?sz?l?sok: elad? term?kek,
hirdetnek a felhaszn?l?k. A Neticle v?lem?nyek, hirdet?sek, term?ktesztek. A
Eml?t?st?rk?p grafikon azt mutatja meg, Panasonic TV-ir?l pozit?v a magyar web
hogy egy adott id?szakban milyen v?lem?nye. LED f?nybe ?lt?zteti a Szent
tartalomt?pus? tal?latok milyen Istv?n Bazilik?t a Panasonic. Fot?s
v?lem?nyindexszel rendelkeztek, azaz f?rumok: v?lem?nyek term?kekr?l,
mennyire pozit?v/negat?v tal?latok ?sszehasonl?t?sok, elad? cikkek. Az
sz?lettek. Eml?t?sgr?f megmutatja, hogy mely Kulcs
8Sony. T?m?kat (k?k) ?s a Kulcs
9Sony - Eml?t?sfolyam. A Sonyval Tulajdons?gokat(lila) eml?tenek egy?tt
kapcsolatos fontosabb esem?nyeket az (maga a k?t?s) milyen gyakoris?ggal
eml?t?sfolyamon jel?lt?k: decemberben eml?tik egy?tt (az ?lek vastags?ga) ?s
f?k?nt a c?g elleni hacker-t?mad?s, a The milyen pozit?v ?s negat?v kifejez?sek
Interview c. film ?s a Play Station k?r? kapcsol?dnak m?g hozz?juk.
csoportosultak az eml?t?sek. Emellett 21Panasonic - Kulcs tulajdons?gok, t?m?k
folyamatosan jelen voltak hirdet?sek, ?s a leggyakoribb kifejez?sek. Kulcs
elvesztett, elad? telefonokr?l sz?l? t?m?k. Kulcs tulajdons?gok. Leggyakoribb
bejegyz?sek, ?s tov?bbi tartalmak term?kek kifejez?sek. A Panasonic-kal kapcsolatos
?sszehasonl?t?s?r?l, ?j term?kekr?l. Az leggyakoribb eml?t?sek a TV-khez
Eml?t?sfolyam egy grafikonban ?sszes?ti a kapcsol?dtak, ez l?tszik a kulcs t?m?kban
webes meg?t?l?st (v?lem?ny?rfolyamot) ?s is: a tv, LED, plazma mind erre
az eml?t?sek napi gyakoris?g?t. A v?kony vonatkozik. A LED t?ma tal?latai k?z?tt
vonal a meg?t?l?s alakul?s?t ugyanakkor a Panasonic kar?csonyi
(v?lem?ny?rfolyamot) mutatja, a k?r?l?tte akci?j?r?l – mely sor?n kivil?g?tott?k a
l?v? halv?nyabb s?v pedig a tartalom Bazilik?t – sz?l? tartalmak szint?n
mennyis?g?t. olvashat?k. A kulcs tulajdons?gok list?ja
10Sony - Eml?t?sgr?f. F?rum- ?s Facebook meger?s?ti ezt, a jelz?k mind a Panasonic
hozz?sz?l?sok: elad? term?kek, v?lem?nyek, TV-kre ?s kamer?kra/ f?nyk?pez?g?pekre
hirdet?sek. A Sonyt?l hatalmas mennyis?g? vonatkoznak, ?s ?ltal?ban pozit?v
adat sziv?rgott ki egy hacker-t?mad?s meg?t?l?s?ek. A garancia, ?r,
miatt. F?rum- ?s Facebook hozz?sz?l?sok: m?k?d?k?pess?g tulajdons?gok nem csup?n
elad? term?kek, v?lem?nyek, hirdet?sek, t?bbsz?r szerepeltek az eml?t?sekben, de
term?ktesztek. The Interview c. film ar?nyaiban t?bb ezek k?z?tt a pozit?v
k?r?li botr?ny. Az Eml?t?sgr?f megmutatja, tal?lat is (itt fontos azt is
hogy mely Kulcs T?m?kat (k?k) ?s a Kulcs megjegyezn?nk, hogy az el?gedett
Tulajdons?gokat(lila) eml?tenek egy?tt kommenteken t?l a tal?latok k?z?tt sok a
(maga a k?t?s) milyen gyakoris?ggal hirdet?s is, amik ?ltal?ban pozit?v
eml?tik egy?tt (az ?lek vastags?ga) ?s sz?vegk?rnyezetben eml?tik a Panasonicot).
milyen pozit?v ?s negat?v kifejez?sek A Kulcs t?m?k grafikonon az adott
kapcsol?dnak m?g hozz?juk. kulcssz?val vagy kulcsszavakkal
11Sony - Kulcs tulajdons?gok, t?m?k ?s a kapcsolatban legt?bbet eml?tett t?m?kat, a
leggyakoribb kifejez?sek. Kulcs t?m?k. Kulcs tulajdons?gok ?br?n az adott
Kulcs tulajdons?gok. Leggyakoribb kulcssz?val vagy kulcsszavakkal
kifejez?sek. A Sonyval kapcsolatban kapcsolatban legt?bbet eml?tett
leggyakrabban eml?tett tulajdons?gok az tulajdons?gokat tudjuk ?ttekinteni. A
?r, el?rhet?s?g, ?llapot, f?ggetlens?g, megnevez?sek mellett l?that? szakaszok
ezek egyr?szt a cser?re, elad?sra mutatj?k a t?m?hoz kapcsol?d? v?lem?nyek
hirdetett telefonokr?l ?s m?s mennyis?g?t ?s milyens?g?t.
Sony-term?kekr?l sz?l? tartalmakb?l 22Panasonic - A legakt?vabb weboldalak
sz?rmaznak, a tal?latok k?z?tt m?sr?szt – ?s szerz?k. Legakt?vabb weboldalak.
ahogy az a kulcs t?m?kban is l?that? – Legakt?vabb szerz?k. A Panasonicot magyar
rengeteg eml?t?s foglalkozott a weben legt?bbsz?r a Facebook mellett a
hacker-t?mad?ssal ?s ennek kapcs?n a The prohardver f?rumon ?s az index f?rum?n
Interview c. filmmel. A kulcs t?m?kat eml?tett?k. A f?leg a term?kekkel
?ttekintve az is l?that?, hogy a Sony kapcsolatos tal?latok (hirdet?sek,
term?kei k?z?l decemberben a telefonokr?l tesztek, v?lem?nyek) j?r?szt tech
besz?ltek a legt?bbet, a Play Station-r?l oldalakr?l sz?rmaznak. A legakt?vabb
pedig m?g a TV-n?l is kevesebbet. szerz?k mind f?rumoz?k: a Panasonic
Ugyanakkor a telefon, konzol, j?t?k term?keit el?nyben r?szes?t? felhaszn?l?k.
t?m?kban magas a pozit?v tal?latok sz?ma, 23Neticle Technologies. S?t?r-Schneider
vagyis a Sony term?keinek ink?bb pozit?v a Kata, elemz? kata.schneider@neticle.hu.
meg?t?l?se. A Kulcs t?m?k grafikonon az +36 30 651 9106. www.neticle.hu. Neticle.
adott kulcssz?val vagy kulcsszavakkal mitgondolaweb.blog.hu. @neticle_hu.
kapcsolatban legt?bbet eml?tett t?m?kat, a Neticle Technologies.
Neticle Technologies.ppt
http://900igr.net/kartinka/algebra/neticle-technologies-118162.html
cсылка на страницу

Neticle Technologies

другие презентации на тему «Neticle Technologies»

«Различные способы решения квадратных уравнений» - Способы решения. Метод выделения полного квадрата. Определение квадратного уравнения. Графиком является парабола. Способ «переброски». Решите уравнения. Прямая и парабола не имеют общих точек. Виды квадратных уравнений. Разложение левой части на множители. Фундамент, на котором покоится величественное здание алгебры.

«Урок Множества» - Научатся определять принадлежность элемента множеству (классификация по одному множеству). На данном уроке учащиеся знакомятся с понятиями «множество», «элементы множества». Урок рассчитан на учащихся ,второй год изучающих информатику. Мяч, брусья, гантели, расчёска, коньки. Игра «Рыба, птица, зверь…».

«Примеры логических функций» - Определите значение формулы, упростив и построив таблицу истинности. Банк B нарушил правила обмена валюты. Определение. Заполните таблицу истинности. Даны простые высказывания. Логические функции. Определите, кто из подозреваемых участвовал в преступлении. Определить истинность формулы. В нарушении правил обмена валюты подозреваются четыре банка.

«Решение систем уравнений методом сложения» - Сколько решений имеет система. Австрийский композитор Иоганн Штраус Написал 16 оперетт. На какое число надо умножить 1-ое уравнение системы. Международная система единиц. Цель урока. Решение систем линейных уравнений методом сложения. Алгоритм решения систем уравнений способом алгебраического сложения.

«Одночлен и многочлен» - Сложение многочленов. Вспомним Распределительный закон умножения: По количеству одночленов в многочлене различают двучлены: трёхчлены: многочлены: Умножение одночлена на многочлен. Найти сумму двух многочленов: Записать разность многочленов. Значение одночлена. Правильно раскрыть скобки Привести подобные слагаемые.

«Критические точки функции» - Точки экстремума (повторение). Примеры. Критические точки функции Точки экстремумов. Определение. Критические точки. Но, если f' (х0) = 0, то необязательно, что точка х0 будет точкой экстремума. Среди критических точек есть точки экстремума. Необходимое условие экстремума.

Без темы

326 презентаций
Урок

Алгебра

35 тем
Картинки