Декоративно-прикладное искусство
<<  Декоративная шкатулка Декоративно-ужиткове мистецтво  >>
Декоративно-прикладне мистецтво
Декоративно-прикладне мистецтво
Словник
Словник
Вишивка
Вишивка
В'язання
В'язання
В'язання
В'язання
Мереживо виготовляється для оздоблення одягу, прикрашення тканин
Мереживо виготовляється для оздоблення одягу, прикрашення тканин
Вибійка
Вибійка
Художнє ткацтво
Художнє ткацтво
Килимарство
Килимарство
Художня обробка шкіри
Художня обробка шкіри
Художнє плетіння
Художнє плетіння
Керамічні вироби
Керамічні вироби
Керамічні вироби
Керамічні вироби
Художня обробка каменю
Художня обробка каменю
Художня обробка дерева
Художня обробка дерева
Різьблення по дереву
Різьблення по дереву
Різьблення по дереву
Різьблення по дереву
Різьблення по дереву
Різьблення по дереву
Випалювання по дереву
Випалювання по дереву
Художня обробка кістки та рогу
Художня обробка кістки та рогу
Художній метал
Художній метал
Гравіювання
Гравіювання
Карбування
Карбування
Карбування
Карбування
Скань
Скань
Скань
Скань
Художнє скло
Художнє скло
Художнє скло
Художнє скло
Витинанки
Витинанки
Витинанки
Витинанки
Писанкарство
Писанкарство
Вироби з бісеру
Вироби з бісеру
Вироби з бісеру
Вироби з бісеру
Вироби з батіку
Вироби з батіку
Вироби з батіку
Вироби з батіку
Одним із найвідоміших є петриківський розпис (походить від назви села
Одним із найвідоміших є петриківський розпис (походить від назви села
Одним із найвідоміших є петриківський розпис (походить від назви села
Одним із найвідоміших є петриківський розпис (походить від назви села
Осередки народних майстрів в Україні: - Петріківка - Умань - Косів
Осередки народних майстрів в Україні: - Петріківка - Умань - Косів
Картинки из презентации «Декоративно-прикладне мистецтво» к уроку изо на тему «Декоративно-прикладное искусство»

Автор: Маценко. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока изо, скачайте бесплатно презентацию «Декоративно-прикладне мистецтво.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 1448 КБ.

Декоративно-прикладне мистецтво

содержание презентации «Декоративно-прикладне мистецтво.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1Декоративно-прикладне мистецтво. 17скульптури, з різьбленим орнаментом,
2Декоративно-прикладне мистецтво – вид іконки, хрести, усілякі ювелірні вироби.
образотворчого мистецтва, створення та 18Художня обробка дерева. Художня
прикрашення предметів повсякденного обробка дерева -- найдавніший вид
побуту. декоративно-прикладного мистецтва,
3Словник. Декоративний (франц.) – виготовлення оригінальних виробів з дерева
декор, прикраса. різноманітного функціонального
4Декоративними твори називаються тоді, призначення.
коли вони красиві, а прикладними 19Різьблення по дереву. Різьблення по
(ужитковими), – якщо ними можна дереву— є одним з видів художньої обробки
користуватися в побуті. дерева поряд з випилюванням, токарною
5Види декоративно-прикладного обробкою).
мистецтва. Художнє деревообробництво; 20Випалювання по дереву. Випалювання по
художня обробка каменю; художня обробка дереву –утворення візерунка за допомогою
кістки й рогу; художня кераміка; художнє гарячого штифта.
скло; художній метал; художня обробка 21Художня обробка кістки та рогу.
шкіри; художнє плетіння, в'язання; художнє Художня обробка кістки та рогу - один із
ткацтво; килимарство; вишивка; найдавніших видів декоративно-прикладного
декоративний розпис; батік; писанкарство; мистецтва. Використовували бивні мамонта і
вибійка; випалювання; гравіювання; моржа, роги й кістки оленя, трубчасті
різьблення; карбування; художнє кістки і роги великої рогатої худоби.
ковальство; скань; витинанки; мереживо; 22Художній метал. Художнім металом
виготовлення виробів з бісеру. називають декоративно-прикладні й
6Вишивка. Вишивка - найпоширеніший вид монументально-декоративні твори,
народного декоративно-прикладного виготовлені вручну різноманітними
мистецтва, орнаментальне або сюжетне техніками з чистих металів та їх сплавів.
зображення на тканинах, шкірі, виконане 23Гравіювання. Гравіювання – це
різними ручними або машинними швами. висікання на будь-якій поверхні узорів та
7В'язання. В'язання - вид народного слів.
декоративного мистецтва, виготовлення 24Карбування. Карбування або чеканка —
в'язаного полотна й окремих виробів технологічний процес обробки металів, що
вигинанням безперервної, цілісної нитки у полягає у виготовленні малюнка, напису або
петлях, що по-різному переплітаються між зображення шляхом вибивання на пластині
собою. визначеного рельєфу. Є одним з варіантів
8Мереживо. Мереживо - один із художньої ковки.
популярних видів народного декоративного 25Скань. Скань (від старослов'янського
мистецтва; ажурні, сітчасті, декоративні дієслова «с'каті» - сукати, звивати в одну
вироби з лляних, шовкових, бавовняних, нитку) - вид ювелірної техніки: ажурний
металевих та інших ниток. або напаяний на металевий фон візерунок з
9Мереживо виготовляється для оздоблення тонкого золотого, срібного або мідного
одягу, прикрашення тканин інтер‘єрного дроту, гладкого або звитого в мотузочки.
призначення. 26Художнє скло.
10Вибійка. Вибійка, розпис (вибиванка, 27Витинанки. Витинанки - орнаментальні й
набійка, мальованка, димка, синильниця) – фігурні прикраси житла, ажурно витяті
це тканини з візерунками; декорування ножицями, вирізані ножем з білого або
тканин, коли орнамент утворюється не в кольорового паперу.
процесі ткання, а наноситься на готову 28Писанкарство. Писанкарство -
тканину, друкується. розписування яєць.
11Художнє ткацтво. Художнє ткацтво – це 29Вироби з бісеру. Батьківщина бісеру —
ручне або машинне виготовлення тканин на Стародавній Єгипет, де з непрозорого скла
ткацькому верстаті. виготовляли штучні перлини, які арабською
12Килимарство. Килимарство - мовою називались «бусра», звідки й пішла
виготовлення килимів, а також килимових його назва.
виробів (гобеленів, доріжок, килимових 30Батік. Батік - ручний розпис по
покриттів) ручним або машинним способом. тканині. На тканину - шовк, бавовну,
13Художня обробка шкіри. Художня обробка шерсть, синтетику - наноситься відповідна
шкіри – вид декоративно-прикладного тканинна фарба. Для отримання чітких меж
мистецтва, що специфічними прийомами на стику фарб використовується спеціальний
формотворення й оздоблення утворює чимало закріплювач.
естетично досконалих побутових речей: 31Вироби з батіку.
місткостей, взуття, одягу тощо. 32Декоративний розпис. Розписи широко
14Художнє плетіння. Художнє плетіння - використовували для орнаментації житла,
виготовлення творів з природних рослинних керамічних і дерев'яних виробів, у
матеріалів. текстильній та порцеляново-фаянсовій
15Художня кераміка. Художня кераміка - промисловості, поліграфії.
вироби, виготовлені з різних глин та інших 33Одним із найвідоміших є петриківський
неорганічних складників, які для міцності розпис (походить від назви села
черепка висушують і випалюють при Петриківка).
температурі 900-1500 °С. 34Осередки народних майстрів в Україні:
16Керамічні вироби. - Петріківка - Умань - Косів -Опішня
17Художня обробка каменю. З найдавніших -Яворів.
часів виготовлялися з каменю великі і малі
Декоративно-прикладне мистецтво.ppt
http://900igr.net/kartinka/izo/dekorativno-prikladne-mistetstvo-238602.html
cсылка на страницу

Декоративно-прикладне мистецтво

другие презентации на тему «Декоративно-прикладне мистецтво»

«Русское декоративное искусство» - Подьём культуры после свержения татаро-монгольского ига. Русский фарфор достигает европейского уровня. Ямбургский завод. стекло бесцветное с красными золотыми нитями внутри ножки. Искусство IX - первой половины XIII века. Конец XIX - начало XX века. Рамки для зеркал. Высота – 25 см. Москва становится столицей могучей державы.

«Декоративно-прикладное искусство» - Гобелен. Гутное стекло – выдувное стекло, получаемое ручным способом. Сосуды для цветов. Фактура керамики. Отличия народного декоративного искусства от современного выставочного. Цветное стекло, гутная техника. Земля детства. Художественная обработка металла. Подсвечник «Охотник». Современное выставочное декоративно-прикладное искусство.

«Декоративное искусство» - Древняя Греция. Храм Посейдона. Выставка творческих работ. Древнегреческая школа. Афинский акрополь. Статуи. Вазописец. Древнегреческие сосуды. Живопись. Виды вазописи. Торговля в Древней Греции. Храм Цецеры. Практическая работа. Кузнечная мастерская. Отливка бронзовой статуи. Роль декоративного искусства в обществе.

«Декоративно-прикладное творчество» - Цель: Познакомить учащихся с различными видами декоративно-прикладного творчества. Каргопольская игрушка. Цветы, травы, изогнутые стебли с листьями, переработаны в декоративном плане. Городецкая роспись. Цветы Жостова. Вышивка. Из истории. Палех. Люди издавна украшали свою одежду и свой быт. Вышивка выполнялась золотом, серебром, драгоценными камнями и жемчугом.

«Декоративно-прикладное творчество» - Вышивка выполнялась золотом, серебром, драгоценными камнями и жемчугом. Задачи: Цель: Познакомить учащихся с различными видами декоративно-прикладного творчества. Каргопольская игрушка. Цветы Жостова. Декоративно – прикладное творчество. Кобальтовые цветы. Палех. Рисунок всегда прост, предельно лаконичен, декоративен.

«Декоративно-прикладное искусство» - Гобелен. Подсвечник «Охотник». Шерсть, ткачество. Отличия народного декоративного искусства от современного выставочного. Маскарад. Танец огня. Сосуды для цветов. Цветное стекло, гутная техника. Гобелен – это художественно исполненный тканный ковер для украшения стены. Фактура керамики. Весна. Керамика – изделия из цветной обожженной глины.

Декоративно-прикладное искусство

19 презентаций о декоративно-прикладном искусстве
Урок

Изо

31 тема
Картинки