Декоративно-прикладное искусство
<<  Декоративно-прикладне мистецтво Народное декоративно-прикладное искусство  >>
Гончарство
Гончарство
Художнє литво
Художнє литво
Художнє литво
Художнє литво
Художнє різьблення
Художнє різьблення
Художнє різьблення
Художнє різьблення
Лозоплетіння
Лозоплетіння
Лозоплетіння
Лозоплетіння
Лозоплетіння
Лозоплетіння
Декоративний розпис
Декоративний розпис
Витинанка
Витинанка
Витинанка
Витинанка
Ткацтво
Ткацтво
Вишивка
Вишивка
Вишивка
Вишивка
Вишивка
Вишивка
Вишивка
Вишивка
Писанкарство
Писанкарство
Наддніпрянщина
Наддніпрянщина
Волинь
Волинь
Поділля
Поділля
Гуцульщина
Гуцульщина
Картинки из презентации «Декоративно-ужиткове мистецтво» к уроку изо на тему «Декоративно-прикладное искусство»

Автор: . Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока изо, скачайте бесплатно презентацию «Декоративно-ужиткове мистецтво.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 1836 КБ.

Декоративно-ужиткове мистецтво

содержание презентации «Декоративно-ужиткове мистецтво.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1Декоративно-ужиткове мистецтво. 12багатокольорову вишивку.
2 13Вишивка.
3Гончарство. Гончарство – виготовлення 14Писанкарство. Писанкарство –
з опаленої глини різноманітних виробів, прикрашання візерунками та орнаментом
зокрема посуду, кахлів, іграшок. Глина є яєць. Орнамент може бути геометричним,
дуже м’яким та еластичним матеріалом під рослинним чи тваринним. Найпоширенішою
час роботи і достатньо міцним після технікою розпису є воскова, хоча часто
випалювання. Це мистецтво нараховує застосовують дряпанку і шкрябанку.
близько 8 тис. років. 15Інші види. Ковальство – найдавніше
4Художнє литво. Художнє литво – мистецтво в Україні. Ковалі, як чарівники,
виготовлення різноманітних виробів із перетворюють метал на ті чи інші речі. Це
скла. Майстрів цієї справи називали мережані візерунки на решітках храмів,
“гутниками”. загорожах парканів і садів, віконних
5Художнє різьблення. Художнє різьблення гратах. Усі ці вироби створені на основі
– прикрашання дерев’яних побутових речей вмінь, які століттями передавалися, як
шляхом різьблення чи випилювання на них правило, в одному роду. Гравюра (з фр.
певних узорів, надання їм певних форм «вирізати») – відбиток з основи, на якій
(напр. ручка ложки у формі голови звіра). попередньо вирізають або прошкрябують
«Канавки», які утворюються на предметах зображення. Залежно від матеріалу гравюра
могли заповнюватися фарбою. поділяється: ксилографія – на дереві,
6Лозоплетіння. Лозоплетіння – офорт – металі, – ліногравюра – лінолеумі.
виготовлення з лози кошиків, стільців та Флористика – техніка створення композиції
інших меблів і предметів побуту. з природних матеріалів.
7Декоративний розпис. Декоративний 16Український народний одяг.
розпис – давній український розпис 17Наддніпрянщина.
дерев’яних побутових предметів: скринь, 18Волинь.
мисок, ложок, мисників, саней, упряжі, 19Поділля.
іграшок. Декоративний розпис бере початок 20Гуцульщина.
із розпису стін дерев’яних церков в часи 21Література. Література. Культура і
Київської Русі. Частиною декоративного побут населення України: Навч. посібн. /
розпису є розпис стін мазанки, печі, В. І. Наулко, Л. Ф. Артюх, В. Ф. Горленко
візерунки на вікнах. та ін. ? К.: Либідь, 1991. ? 232 с.
8Декоративний розпис. Українське народознавство: Навч. посібник
9Декоративний розпис. / За ред. С. П. Павлюка, Г. Й. Горинь, Р.
10Витинанка. Витинанка – художнє Ф. Кирчіва. ? Львів: Фенікс, 1994. ? 608
оформлення стін хати візерунком, вирізаним с. Художня культура. 9 клас: Тематичні
з кольорового паперу або тканини. розробки уроків / Л. М. Масол, О. В.
Найпопулярнішим зображенням був «вазон». Гайдамака. ? Х.: Ранок, 2009. ? 320 с.
11Ткацтво. Ткацтво – сукупність Культура і побут населення України: Навч.
виробничих процесів виготовлення тканини посібн. / В. І. Наулко, Л. Ф. Артюх, В. Ф.
на ткацькому верстаті шляхом переплетення Горленко та ін. ? К.: Либідь, 1991. ? 232
ниток. Нитки використовують із льону, с. Українське народознавство: Навч.
конопель, вовни. З тканини виготовляють посібник / За ред. С. П. Павлюка, Г. Й.
серветки, одяг, килими, рушники та ін. Горинь, Р. Ф. Кирчіва. ? Львів: Фенікс,
12Вишивка. Вишивка – прикрашання одягу 1994. ? 608 с. Художня культура. 9 клас:
та побутових предметів із тканини, на яких Тематичні розробки уроків / Л. М. Масол,
вишивається певний орнамент. Техніки О. В. Гайдамака. ? Х.: Ранок, 2009. ? 320
вишивки різноманітні – хрестиком, гладдю, с.
ажурна, мережна. Розділяють білу та
Декоративно-ужиткове мистецтво.ppt
http://900igr.net/kartinka/izo/dekorativno-uzhitkove-mistetstvo-94947.html
cсылка на страницу

Декоративно-ужиткове мистецтво

другие презентации на тему «Декоративно-ужиткове мистецтво»

«Русское декоративное искусство» - Людогощенский крест. 1359 г. Фрагмент. Резьба по дереву. Пано. Балалайка – прима. Садко – богатый гость. Ямбургский завод. стекло бесцветное с красными золотыми нитями внутри ножки. Яков Фирсов. Конец XIX - начало XX века. Е.А. Прахова. Бурно развивается производство шёлковых тканей для платьев и декоративных тканей.

«Декоративно-прикладное искусство» - Клоун. Фактура керамики. Отличия народного декоративного искусства от современного выставочного. Стекло, роспись. Гобелен – это художественно исполненный тканный ковер для украшения стены. Художественная обработка металла. Весна. Фактура гобелена. Сосуды для цветов. Хрусталь. Керамика – изделия из цветной обожженной глины.

«Декоративно-прикладное творчество» - Люди издавна украшали свою одежду и свой быт. Золотая хохлома. Цветы Жостова. Гжель - крупнейший гончарный промысел на юго-востоке Московской области. Палех. Как человек научился творить прекрасное ? Кобальтовые цветы. Цветы, травы, изогнутые стебли с листьями, переработаны в декоративном плане. Задачи:

«Декоративное искусство» - Древнегреческая школа. Храм Цецеры. Древнегреческие сосуды. Выставка творческих работ. Торговля в Древней Греции. Храм Посейдона. Практическая работа. Гончар. Статуи. Работа в рудниках. Вазописец. Кузнечная мастерская. Живопись. Роль декоративного искусства в обществе. Сельское хозяйство. Храм Аполлона.

«Стеклянная мозаика» - Русское стеклоделие. Способ создания смальты. Изображение. В настоящее время мозаику продолжают использовать для оформления современных архитектурных сооружений. Сплав непрозрачного цветного стекла. Нарезные кусочки. Михаил Васильевич Ломоносов. Гальки. Русские мастера. 40 мозаик, выполненных лично Ломоносовым.

«Мозаика своими руками» - Мозаика. Общий инструктаж к практической работе. Пальчиковая гимнастика. Выполненная работа. Уборка рабочего места. Мозаика из кусочков ткани и фольги. Мозаика из кусочков фольги. Cюрприз. Мозаика из фольги. Республика Татарстан. Подсчитай количество правильных ответов. Материал. Наклеивание деталей на общий фон.

Декоративно-прикладное искусство

19 презентаций о декоративно-прикладном искусстве
Урок

Изо

31 тема
Картинки