Без темы
<<  Как нарисовать ёжика Компоненты иберийского культурно-цивилизационного архетипа  >>
Класицизм (від лат
Класицизм (від лат
Людовік ХІІІ (1610–1643)
Людовік ХІІІ (1610–1643)
Людовік ХІІІ (1610–1643)
Людовік ХІІІ (1610–1643)
Людовік ХІІІ (1610–1643)
Людовік ХІІІ (1610–1643)
Нікола Буало (1636–1711)
Нікола Буало (1636–1711)
Нікола Буало (1636–1711)
Нікола Буало (1636–1711)
Найвидатніші представники класицизму Література
Найвидатніші представники класицизму Література
Найвидатніші представники класицизму Література
Найвидатніші представники класицизму Література
Найвидатніші представники класицизму Література
Найвидатніші представники класицизму Література
Найвидатніші представники класицизму Архітектура
Найвидатніші представники класицизму Архітектура
Найвидатніші представники класицизму Архітектура
Найвидатніші представники класицизму Архітектура
Найвидатніші представники класицизму Архітектура
Найвидатніші представники класицизму Архітектура
Найвидатніші представники класицизму Архітектура
Найвидатніші представники класицизму Архітектура
Найвидатніші представники класицизму Скульптура
Найвидатніші представники класицизму Скульптура
Найвидатніші представники класицизму Скульптура
Найвидатніші представники класицизму Скульптура
Найвидатніші представники класицизму Скульптура
Найвидатніші представники класицизму Скульптура
Найвидатніші представники класицизму Скульптура
Найвидатніші представники класицизму Скульптура
Найвидатніші представники класицизму Живопис
Найвидатніші представники класицизму Живопис
Найвидатніші представники класицизму Живопис
Найвидатніші представники класицизму Живопис
Найвидатніші представники класицизму Живопис
Найвидатніші представники класицизму Живопис
Найвидатніші представники класицизму Живопис
Найвидатніші представники класицизму Живопис
Найвидатніші представники класицизму Музика
Найвидатніші представники класицизму Музика
Найвидатніші представники класицизму Музика
Найвидатніші представники класицизму Музика
Найвидатніші представники класицизму Музика
Найвидатніші представники класицизму Музика
Найвидатніші представники класицизму Музика
Найвидатніші представники класицизму Музика
Картинки из презентации «Класицизм» к уроку изо на тему «Без темы»

Автор: Admin. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока изо, скачайте бесплатно презентацию «Класицизм.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 1485 КБ.

Класицизм

содержание презентации «Класицизм.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1Класицизм як художній напрям. 16(1757–1822). Наполеон Бонапарт.
2План 1. Виникнення класицизму. 17Найвидатніші представники класицизму
2.Ситуація у Франції 17 століття. 3. Скульптура. Україна, Росія: Іван Мартос
Література класицизму. Трактат «Поетичне (1754–1835). Пам'ятник Мініну і
мистецтво» Н. Буало 3.1. Поділ жанрів. Пожарському (1818).
3.2.Правила “ єдностей” у драматургії. 18Найвидатніші представники класицизму
3.4. Призначення літератури – виховувати Живопис. Франція: Ніколя Пуссен
людину. 4. Найвидатніші представники (1594–1665). Викрадення сабінянок (бл.
класицизму. 4.1. Література. 4.2. 1637).
Архітектура. 4.3. Скульптура. 4.4. 19Найвидатніші представники класицизму
Живопис. 4.5. Музика. Живопис. Франція: Жак-Луї Давід
3Класицизм (від лат. classicus – (1748–1825). Наполеон на перевалі
зразковий) – стиль і напрям в Сен-Бернар (1800).
європейському мистецтві ХVІІ – початку ХІХ 20Найвидатніші представники класицизму
ст., який ґрунтується на суворому Музика. Франція: Жан Батіст Люллі
дотриманні ряду норм, правил, канонів. (1632–1687).
4Словник. Позитивний –добрий. 21Найвидатніші представники класицизму
Негативний – поганий. Композиція – Музика. «Віденська класична школа»: Йозеф
побудова твору. Почуття – те, що відчуває Гайдн (1732–1809) Вольфґанґ Амадей Моцарт
людина. Обов'язок – те, що людина має (1756–1791) Людвіг ван Бетховен
виконати (зробити). Монарх – цар, король. (1770–1827). Моцарт. Маленька нічна
5Людовік ХІІІ (1610–1643). Людовік XІV серенада (Серенада № 13 соль-мажор)
(1638–1715). Кардинал Рішельє (1585–1642). (1787).
6Складіть сенкан на тему: «Людовік 14» 221. Слово «класицизм» означає: А)
Іменник Прикметники – 2 Дієслово – 3 зразковий; * Б) розумний; В) науковий.
Узагальнення - речення або словосполучення 232. Класицизм виник в: А) Англії; Б)
Ключове слово. Франції*; В) Італії.
7Король Розумний, гарний Керує, 243. Причина виникнення класицизму: А)
захищає, розвиває Багато зробив для Зміцнення влади короля в державі;* Б)
держави Людовік 14. Французька революція; В) Правління
8Що стало причиною виникнення кардинала і короля.
класицизму? 254. В правилах класицизму
9Нікола Буало (1636–1711). Початок дотримувались: А) Трьох книг; Б) Трьох
першої пісні «Мистецтво поетичне». Видання єдностей;* В) Трьох зразків.
1674 року. 265. Єдність часу передбачає: А) Дію в
10Правила класицизму. Зображення героїв один день;* Б) Дію в три дні; В) Дію в
позитивних (добрих) або негативних чотири дні.
(поганих); Дотримання в драматургії 276. У творах класицизму є конфлікт: А)
правила “трьох єдностей”: а) єдність дії Людини і природи; Б) Людини і суспільства;
(чітка композиція); б) єдність часу (один В) Почуття і обов’язку*.
день); в) єдність місця (в одному місці). 287. У конфлікті перемагає: А) Почуття;
11Підкреслення в образах героїв однієї Б) Розум;* В) Логіка.
риси характеру (чесність, жадібність…) 298. До «високого» жанру належить: А)
Боротьба між почуттям (серцем) і Ода;* Б) Комедія; В) Пісня.
обов'язком (розумом). Розум перемагає. 309. До «середнього жанру» належать: А)
Літературні жанри поділялись на: а) Трагедія; Б) Наукові твори;* В) Комедія.
“високі” (ода, трагедія, героїчна поема); 3110. Представником класицизму є: А)
б) “середні” (наукові твори); в) “низькі” Мольєр;* Б) Шекспір; В) Блок.
(комедія, пісня). 32сиКлацизм, рац, нціФрая, цтвоМисте
12Найвидатніші представники класицизму Рільшеє.
Література. Франція: Жан де Лафонтен 33Відновити крилаті вислови Мольєра і
(1621–1695) Мольєр (1622–1673). Людовіка XIV: Як приємно знати, Перед
13Найвидатніші представники класицизму граматикою схиляються Не знати кохання –
Література. Росія: Михайло Ломоносов Точність – Держава –. Це те саме, що й не
(1711–1765). жити. Що ти щось знаєш! Навіть королі. Це
14Найвидатніші представники класицизму я. Ввічливість королів.
Архітектура. Франція: Клод Перро 34Чи сподобався тобі урок? Які завдання
(1613–1688). Паризька обсерваторія хотіли б виконувати на наступному уроці?
(1667–1672). Як ти оцінюєш свою роботу на уроці?
15Найвидатніші представники класицизму 35Домашнє завдання. Всім – вивчити
Архітектура. Росія: Василь Баженов словник і правила класицизму. Вікторії М.,
(1737–1799). Михайлівський замок в Олі К., Наташі С. – підготувати
Петербурзі (1792–1796). повідомлення про Мольєра Іншим – завдання
16Найвидатніші представники класицизму на картках.
Скульптура. Італія: Антоніо Канова
Класицизм.ppt
http://900igr.net/kartinka/izo/klasitsizm-112395.html
cсылка на страницу

Класицизм

другие презентации на тему «Класицизм»

«Роспись под гжель» - Технология производства керамики. Серая глина. Фарфор. Гжельская роза. Сюжеты. Гжельская роспись. Михайло Ломоносов. Игрушки. Мазок с тенями. Фаянс и фарфор. История промысла. Среднеширокая кисточка. Роспись «одной кистью». Восстановление промысла.

«Виды масок» - Маски из различных материалов. Ритуальные маски разных народов. Карнавальная маска. Настроение и образ. Люди мастерили маски. Сварочная маска. Мощный психологический фактор. Косметическая маска. Маска. Кислородная маска. Медицинская повязка. Вратарская маска. Маска Зоре. Театральная маска. Ритуальная маска жителя планеты Марс.

«Здоровьесберегающие технологии на уроках ИЗО» - Учет психического и физического здоровья ребенка; психологических особенностей класса. Б) Психологических: Создание эмоционально положительного фона в обучении, общении. Стимулирование мотивации на успешность в обучении, оказание поддержки и помощи ребенку в учебе. Рабочее место у учащихся на уроке ИЗО – мольберты.

«Виды пластических искусств» - Монументальная живопись. Рисунки бывают линейными и тоновыми. Произведения искусства, выполненные красками. В своей работе скульптор использует объем и пластику. Декоративно – прикладное искусство. Виды пластических искусств. Что такое скульптура. Станковая живопись. Произведения графического искусства мы видим не только на выставках.

«Левитан Золотая осень» - Родился Исаак в бедной еврейской семье. Багряно-золотые березы слева как бы расступаются, открывая взгляду бескрайние дали полей и лесов. Присмотритесь, как художник написал ту часть воды, что ближе к нам. За свою двадцатилетнюю творческую деятельность Левитаном было создано несколько сотен картин. Искусствоведческий текст.

«Урок ИЗО» - Урок ИЗО в 3 классе на тему: «Художник в цирке». Использование ИКТ на уроках рисования. Косухин Дёма. Урок в 8 классе на тему: «Цвет в архитектуре и дизайне». Примеры игровых тренажёров по ИЗО. Урок в 7 классе на тему «Плакат». Примеры детских работ. Урок ИЗО в 6 классе на тему «Портрет». Губанов Денис.

Без темы

103 презентации
Урок

Изо

31 тема
Картинки