Пушкин
<<  Корсар Байрона Поэты пушкинской поры  >>
Дж
Дж
План уроку
План уроку
І.С.Мазепа
І.С.Мазепа
Дж
Дж
Царь Петро І
Царь Петро І
Карл ХІІ і Мазепа під час Полтавської битви
Карл ХІІ і Мазепа під час Полтавської битви
Дж
Дж
Дипломат, політичний діяч
Дипломат, політичний діяч
Вольтер “ Історія Карла ХІІ” (1731р)
Вольтер “ Історія Карла ХІІ” (1731р)
Ілько Борщак, Рене Мартель “ Мазепа
Ілько Борщак, Рене Мартель “ Мазепа
В.Гюго
В.Гюго
Ю.Словацький Трагедія “ Мазепа” (1840р
Ю.Словацький Трагедія “ Мазепа” (1840р
В.Сосюра
В.Сосюра
Образ Мазепи в живописі
Образ Мазепи в живописі
Дж
Дж
Е. Делакруа “Мазепа на помираючому коні” “
Е. Делакруа “Мазепа на помираючому коні” “
О.Верне « Мазепа серед вовків»
О.Верне « Мазепа серед вовків»
Е.Харпентер « Козаки знаходять Мазепу»
Е.Харпентер « Козаки знаходять Мазепу»
Д. Байрон Поема “ Мазепа” (1818 р.)
Д. Байрон Поема “ Мазепа” (1818 р.)
Д. Байрон Поема “ Мазепа” (1818 р.)
Д. Байрон Поема “ Мазепа” (1818 р.)
Мазепа-романтичний герой “байронічного типу”
Мазепа-романтичний герой “байронічного типу”
Символи в поемі
Символи в поемі
Символи в поемі
Символи в поемі
Символи в поемі
Символи в поемі
Символи в поемі
Символи в поемі
Ференц Ліст- видатний угорський композитор Етюд “ Мазепа”(1841-1861рр
Ференц Ліст- видатний угорський композитор Етюд “ Мазепа”(1841-1861рр
Проблемне питання: Чому Байрон називав Мазепу титаном
Проблемне питання: Чому Байрон називав Мазепу титаном
Картинки из презентации «Дж. Байрон Поема « Мазепа»» к уроку литературы на тему «Пушкин»

Автор: Таня. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока литературы, скачайте бесплатно презентацию «Дж. Байрон Поема « Мазепа».ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 2332 КБ.

Дж. Байрон Поема « Мазепа»

содержание презентации «Дж. Байрон Поема « Мазепа».ppt»
Сл Текст Сл Текст
1Дж. Байрон Поема « Мазепа». Її 13спини дикого коня. Цей сюжет перегукується
історична основа та романтичний міф. Риси з відомим романтичним сюжетом.
романтичного героя в образі Мазепи. 14Образ Мазепи в живописі. Л.Булянже
2План уроку. 1.Іван Мазепа- історична “Муки Мазепи”.
постать 2.Образ Мазепи в світовій 15
літературі. 3.Поема “ Мазепа” Д. Байрона- 16Е. Делакруа “Мазепа на помираючому
романтична поема. 4. ТЛ Романтичний коні” “.
герой;”байронічний герой”. 5. Образ Мазепи 17О.Верне « Мазепа серед вовків».
в поемі Байрона. 6. Символи в поемі 7. 18Е.Харпентер « Козаки знаходять
Вирішення проблемного питання 8. “ Вільний Мазепу».
мікрофон”. 19Д. Байрон Поема “ Мазепа” (1818 р.). В
3І.С.Мазепа. основі поеми- історичні події та
4 романтичний міф.
5Царь Петро І. Нагородив Мазепу орденом 20Романтична поема. В основі- легенда.
Андрія Первозваного. Після його переходу Ліро-епічна. Дж. Байрон Поема “ Мазепа”.
на бік Карла ХІІ оголосив анафему Головний герой- неординарна особистість.
(прокляття, відлучен-ня від церкви). Образи - символи. Експресивні вираження
6Карл ХІІ і Мазепа під час Полтавської переживань.
битви. 21Мазепа-романтичний герой “байронічного
7 типу”? Образ. Мазепи. Образ Мазепи.
8Дипломат, політичний діяч. Гетьман. “Байрон малює Мазепу з симпатією як людину
Поліглот. Меценат. Патріот. сміливої вдачі і могутньої волі, постать
Високоосвітчена людина. безумовно романтичну і титанічну , але
9Вольтер “ Історія Карла ХІІ” (1731р). ніяк не похмуро-демонічну” (К. Шахова).
« Мазепа…був чоловік хоробрий, Трагічна нескореність Похмурість
запобігливий, невтомний робітник, Мовчазність Рухи повільні, урівноважені
недивлячись на свою старість. Він таємно Самоповага Уміння цінувати слово.
об”єднався з шведським королем, щоб 22Символи в поемі. Дикий кінь. Природа.
прискорити падіння царя...”. Доля. Сонце. Кінь.
10Ілько Борщак, Рене Мартель “ Мазепа. 23Образ Україна в поемі. “ Дикий кінь”.
Життя і пориви великого гетьмана” Україна. Природа (“дикий ліс”,” дика
(1933р.). Автори переконливо доводять, що площіна”, “дикий степ”). Портрет Мазепи.
історія, яку вигадав Ян Пасека про Селяни.
покарання Мазепи, вигадка, що такого 24Ференц Ліст- видатний угорський
ніколи не було. композитор Етюд “ Мазепа”(1841-1861рр.).
11В.Гюго. Поема “ Мазепа”(1828р.). Портрет.
Мазепа величний, фізично сильний, самотній 25Проблемне питання: Чому Байрон називав
у своїх преживаннях, гордий, волелюбна Мазепу титаном? Чи є в цьому якийсь
натура. зв’язок із титаном Прометеєм? Мазепа “ Дух
12Ю.Словацький Трагедія “ Мазепа” бунтарства- не покути”. Прометей.
(1840р.). Автор показав, що до Мазепи 26Вільний мікрофон. Запрошуємо висловити
поставились несправедливо, він не винен, свою думку щодо поеми Д.Байрона “ Мазепа”;
оскільки захищав короля. образу головного героя поеми; що найбільше
13В.Сосюра . Поема “ Мазепа” (1960р.). В вразило, запам”яталось; що нового
поемі є епізод, як Мазепу прив”язали до дізнались.
Дж. Байрон Поема « Мазепа».ppt
http://900igr.net/kartinka/literatura/dzh.-bajron-poema-mazepa-159591.html
cсылка на страницу

Дж. Байрон Поема « Мазепа»

другие презентации на тему «Дж. Байрон Поема « Мазепа»»

«Джордж Гордон Байрон» - Хочу я быть ребенком вольным... (1807). Гравюра. My soul is dark - Oh! М. Ю. Лермонтов. Миссис Байрон, мать Джорджа Гордона Байрона. George Noel Gordon Byron. George Gordon Byron. Капитан Джон Байрон, отец Джорджа Гордона Байрона. He died from a fever in Messolonghi in Greece. Т. Стюардсон.

«Пушкин и Байрон» - 7. РАЗГОВОР ПЛЕННИКА И ЧЕРКЕШЕНКИ, ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ В «ДРУГОЙ»; РАЗГОВОР ГЮЛЬНАРЫ С КОНРАДОМ. Драматургия Байрона и гуманизм.). В «Кавказском пленнике» герой изображается погруженным в созерцательное раздумье на вершине горы, перед величественной картиной Кавказа. выявить, какое влияние оказало творчество Байрона на творчество А.С. Пушкина.

«Наследие Пушкина» - А. С. Пушкин. После ссылок. Узел основных тем творчества. Периодизация творчества Пушкина. Старинное дворянство. «Южный» период. Творчество Пушкина. Наследие Пушкина.

«Пушкинские реминисценции» - Пушкинское слово живет в произведениях русских писателей-классиков. Значение привлечения чужого текста в творчестве классиков русской литературы. Выявить роль пушкинских реминисценций в русской литературе ХIХ века. Пушкинские реминисценции в романе «Обыкновенная история». Левитанский. Поклонник Александра Сергеевича.

«Пушкин - великий русский поэт» - Няне. Словарь. Цель урока. Ссылка. Творчество А.С.Пушкина. Содержание. Зима 1837 года. Александр Сергеевич Пушкин - великий русский поэт. Образ няни. Лицей. Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня 1799 года в Москве. Арина Родионовна Матвеева- няня А.С.Пушкина. В семье было трое детей.

«Оперы по Пушкину» - Опера «Руслан и Людмила». Стихотворение . Знакомство. Музыка. Опера «Пиковая Дама». Русская музыка. Музыкальные произведения. Ряд опер. Правдивость. Трагедия «Борис Годунов». Ночь. Опера «Евгений Онегин».

Пушкин

48 презентаций о Пушкине
Урок

Литература

183 темы
Картинки
900igr.net > Презентации по литературе > Пушкин > Дж. Байрон Поема « Мазепа»