В
<<  Александр Вампилов: студенческие годы Путешествие вокруг света в 80 дней по книге Ж. Верна  >>
Невтомний мандрівник,фантаст і вчений ЖУЛЬ ВЕРН ( 1828 - 1905 )
Невтомний мандрівник,фантаст і вчений ЖУЛЬ ВЕРН ( 1828 - 1905 )
Роман "П"ятнадцятилітній капітан" ( 1878 )
Роман "П"ятнадцятилітній капітан" ( 1878 )
Шхуна " Пілігрим"
Шхуна " Пілігрим"
Два капітани
Два капітани
Пасажири шхуни
Пасажири шхуни
Одного разу
Одного разу
Врятовані з "Вальдека"
Врятовані з "Вальдека"
Врятовані з "Вальдека"
Врятовані з "Вальдека"
Невдале полювання
Невдале полювання
Підступність Негору
Підступність Негору
Ураган
Ураган
На берегах невідомої країни
На берегах невідомої країни
Дорогами Анголи
Дорогами Анголи
Страшне слово - раб
Страшне слово - раб
Невтомний мандрівник,фантаст і вчений ЖУЛЬ ВЕРН ( 1828 - 1905 )
Невтомний мандрівник,фантаст і вчений ЖУЛЬ ВЕРН ( 1828 - 1905 )
Мганнга
Мганнга
С. В
С. В
Картинки из презентации «Невтомний мандрівник,фантаст і вчений ЖУЛЬ ВЕРН ( 1828 - 1905 )» к уроку литературы на тему «В»

Автор: . Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока литературы, скачайте бесплатно презентацию «Невтомний мандрівник,фантаст і вчений ЖУЛЬ ВЕРН ( 1828 - 1905 ).ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 4228 КБ.

Невтомний мандрівник,фантаст і вчений ЖУЛЬ ВЕРН ( 1828 - 1905 )

содержание презентации «Невтомний мандрівник,фантаст і вчений ЖУЛЬ ВЕРН ( 1828 - 1905 ).ppt»
Сл Текст Сл Текст
1Невтомний мандрівник,фантаст і вчений 11Уелдон, їх син Джек, нянька Нен та славний
ЖУЛЬ ВЕРН ( 1828 - 1905 ). “Усе, що людина чолов”яга, високий, худий, сумирний і
здатна собі уявити, інші зможуть втілити у добрий кузен Бенедикт.
життя”. Жуль Верн - французький 12Одного разу. 2 лютого близько дев”ятої
письменник, класик науково-фантастичної години ранку Дік Сенд побачив уламок
літератури, автор географічних романів. судна. Це був напівзатонулий “Вальдек”,
Народився у сім”ї адвоката у м. Нант. За який покинула команда, хоча на борту ще
освітою – юрист. були пасажири.
2У 11 років Жуль Верн без відома 13Врятовані з "Вальдека" На
батьків найнявся юнгою на шхуну “Коралі”. напівзатонулому кораблі були негри,
Але вже через кілька годин його повернули знайдені у трюмі, Остін, Актеон, Геркулес,
додому. З того часу він старанно вчився, Бет, його батько Том і собака Дінго.
багато читав, пильно стежив за розвитком 14Невдале полювання. 10 лютого на обрії
науки. Вивчав: фізику, хімію, біологію, помітили кита. Команда та капітан Халл
географію, астрономію, етнографію. вирішили його вполювати. Та коли вони
Відомості заносив до спеціального каталога підійшли близько, то побачили, що це мати
, який містить понад 20 тисяч зошитів. з дитинчам. Захищаючись, китиха розбила
3“Я не можу не працювати. Праця – це човен. Загинули всі…
моя життєва функція. Коли я не працюю, я 15Підступність Негору. Діку Сенду,
не відчуваю у собі життя”. Жуль Верн. Він п”ятнадцятилітньому юнакові, прийшлося
писав вірші, оповідання, водевілі, тексти стати капітаном, боцманом, матросом –
комічних опер. Друкувався у “Журналі всією командою, яка загинула. Та підлий
виховання та розваги”, редактором якого Негору розбив компас у каюті капітана,
був П”єр Жуль Етцель. Літературна спадщина вкинув у океан лаг, під компас, який
налічує більше ста творів, надрукованих у знаходився біля стерна, підклав шматок
97 книгах. заліза.
4" Незвичайні подорожі" ( 16Ураган. “Пілігрим” відхилився від
1862 - 1905 ). Цикл містить 63 романи, у курсу на 45 градусів. Погода ставала
яких Жуль Верн передбачив появу підводного дедалі гіршою. Почався ураган. А 14
човна, вертольота, комп”ютера, ксерокса, березня, переконавшись, що шхуна йде у
кінофільмів. Його герої подорожували у потрібному йому напрямку, Негору витяг
космосі, спускалися у надра Землі та на з-під компаса залізо.
дно океану, досліджували вулкани, 17На берегах невідомої країни. 6 квітня
відкривали нові Землі. “Пілігрим” розбився об рифи біля
5Коли Жуль Верн писав свої книги, незнайомого берега. Негору втік. Коли
Африка була не завойована, обидва полюси мандрівники відпочивали після катастрофи,
не відкриті, Центральна Африка, Австралія, до них підійшов незнайомець. Це був
Амазонка, Памір, Тібет, Антарктида, Гарріс, “друг” Негору. Обманувши всіх, він
Океанія майже не вивчені. Письменник повів їх вглиб Африки.
висунув математично обгрунтовану ідею 18Дорогами Анголи. Дік Сенд не довіряв
космічних польотів. Д.І.Менделєєв називав незнайомцю, оскільки бачив, що вони не у
його науковим генієм. К.Е.Ціолковський Південній Америці: жирафи, слони,
вважав його своїм натхненником. носороги, гіпопотами і, накінець, лев.
6Жуль Верн вірив у ЛЮДИНУ. Цю віру у Розуміючи, що йому не вірять, Гарріс втік.
сміливих і великих людей намагався 19Страшне слово - раб.
передати у своїх творах. Його герої – 20
мандрівники, вчені, винахідники, 21Мганнга. Мандрівники потрапили у табір
дослідники – завжди розумні, шляхетні та работорговців. Тільки сміливість та
людяні. Вони не знають, що таке вагання, хитрість Геркулеса врятувала і Діка Сенда,
сумніви. Обравши мету, герої йдуть до неї, і місіс Уелдон, і Джека, і кузена
долаючи всі труднощі й небезпеки. “У Жуль Бенедікта.
Верна не знайдеш героя, який не був би 22С. В. Одного разу на березі
готовий віддати життя задля порятунку мандрівники знайшли хижку дослідника
іншого”. С. Лейк. Семюеля Вернона, підступно вбитого Негору.
7Дайте відповіді на запитання. Жуль Але й самого работорговця спіткала смерть.
Верн – це письменник… У якій сім”ї він Коли він повернувся за грішми, які вкрав у
народився? Яку професію отримав Жуль Верн? Вернона, Дінго його загриз.
Які предмети вивчав? Який об”єм каталога, 23Епілог. Повернувшись до Сан –
що склав письменник? Продовжити фразу: Франциско, Дік Сенд взявся до навчання.
”Коли я не працюю…” У якому журналі “Якби на борту “Пілігрима” я знав усе, що
друкував свої твори Жуль Верн? Скільки належить знати справжньому морякові,
творів містить збірка Жуль Верна? Які скількох нещасть можна було б уникнути!” –
країни “відкрив” і описав письменник? раз у раз думав Річард. “Хто з дитячих літ
Запишіть 4 – 5 епітетів, які усвідомив, що праця – це закон життя, хто
характеризують героїв творів Жуль Верна. змалку знає, що хліб заробляють у поті
8Роман "П"ятнадцятилітній чола, той завжди готовий на великі справи,
капітан" ( 1878 ). Один із кращих і свого часу знайде і волю, і силу, щоб їх
творів Жуль Верна. Головний герой роману – здійснити”. Жуль Верн.
Дік Сенд – хоробрий, талановитий юнак, 24Придумані великим фантастом машини
який взяв на себе командування шхуною, здаються тепер допотопними, застаріли його
коли її капітан загинув. П”ятнадцятилітній наукові ідеї, але не вмирає жива душа його
капітан здійснив подорож до Анголи, щоб героїв. І не в тому головна заслуга Жуль
урятувати людей, за життя яких він вважав Верна, що він передбачив підводний човен,
себе відповідальним. Мужність та воля авіацію, звукове кіно, “створив” повітряну
Річарда перемогли. кулю, велосипед та інше, а в тому, що
9Шхуна " Пілігрим" Надійний зумів знайти нового героя, котрий
вітрильник, один з найкращих американських уособлював у собі риси ЛЮДИНИ
китобійних суден. Шхуна – бриг прийдешнього. “Кращим світом для Жуль
водотонажністю у 400 тонн, була споряджена Верна є той, у якому людина зможе весело
у Сан – Франциско для полювання на китів. сміятися. А так вона сміється лише тоді,
10Два капітани. Команда “Пілігрима”, коли приходить дружба й мир!” П”єр Гамарр.
капітаном якої був чудовий і розумний 25Напишіть поширену відповідь на одну із
моряк ХАЛЛ, жила як одна дружна сім”я. У запропонованих тем: Молодий капітан
команді був новачок – юнга. Хлопець років “Пілігрима”. Страшне слово – раб. Дорогами
15-ти. Середній на зріст, міцно Анголи. Підступність Негору. Відважний
збудований, чорнявий, із синіми рішучими Мганнга. Праця – це закон життя. Світ
очима. героїв Жуль Верна. Мудрість Дінго. Читаючи
11Пасажири шхуни. Пасажирами шхуни були: роман Жуль Верна…
хоробра дружина власника “Пілігрима” місіс
Невтомний мандрівник,фантаст і вчений ЖУЛЬ ВЕРН ( 1828 - 1905 ).ppt
http://900igr.net/kartinka/literatura/nevtomnij-mandrvnikfantast-vchenij-zhul-vern-1828-1905-232862.html
cсылка на страницу

Невтомний мандрівник,фантаст і вчений ЖУЛЬ ВЕРН ( 1828 - 1905 )

другие презентации на тему «Невтомний мандрівник,фантаст і вчений ЖУЛЬ ВЕРН ( 1828 - 1905 )»

«Россия 1905 год» - В 1920-1930 е гг. Возникла в 1920-е гг. Возникло в 1870 г. 7. Известным российским философом в начале ХХ в. был: Н.А. Бердяев С.П. Дягилев П.Я. Чаадаев К.Э. Циолковский. I. Работа с хронологией. В первые годы Советской власти. Ученые. В XIX в. Вместе с массой пошел на Дворцовую площадь… Объяснение причин и следствий событий.

«Революция 1905-1907» - 9 января 1905 г. “Кровавое воскресенье.”. Манифест был не конституцией, а декларацией намерений. Но ! 3 июня 1907 г. Роспуск II Думы. Центром стала Москва. Первая русская революция. Динамика развития революции. Было убито более 1000 человек. Выступления в армии и на флоте. Лозунги «Долой самодержавие!», «Да здравствует республика!» Правительство вынуждено пойти на уступки.

«Жюль Верн» - В романе Жюль Верн протестует против работорговли, вступает в защиту негров. "Мой любимый писатель". Добросовестный Верн отправился в плавание - Англия, Шотландия, Скандинавия, Соединённые Штаты. Презентация по литературе на тему: Дюма помог Верну сосредоточиться на новом призвании: Жюля приняли секретарём в бывший театр Дюма-отца.

«Пятнадцатилетний капитан» - У берегов какой части света оказались пассажиры «Пилигрима»? Вопрос 2. Какой прибор вышел из строя, значительно усложнив путешествие? Вопрос 2. Какое понятие переводится словом «приключение»? Ваш Жюль Верн. Читайте романы Жюля Верна! Вопрос 3. Каково полное имя Дика? Вопрос 2. Каков был запланированный курс «Пилигрима»?

«Революция 1905» - Распущена, как «сеющая смуту». Основные вопросы- аграрный, программа демократизации России. В революционное движение всё шире втягивались студенты и интеллигенция, армия, флот. На подавление восстания из Петербурга правительство прислало Семеновский полк. Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» (С.43 УЧ-КА).

«Дети капитана Гранта» - Увлечение наукой. Второе, французское название острова – Табор. Посещение Национальной библиотеки, лекций, ученых диспутов. Даже невозмутимый майор не мог сдержаться и прослезился. Ведение картотеки научных открытий. Свершились все мечты, что были так далеки. Познавательная серия «Необыкновенные путешествия».

В

22 презентации о В
Урок

Литература

183 темы
Картинки
900igr.net > Презентации по литературе > В > Невтомний мандрівник,фантаст і вчений ЖУЛЬ ВЕРН ( 1828 - 1905 )