Скульптура
<<  Скульптуры из стекла Скульптура  >>
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Пам'ятник чудово вписується в ландшафт пагорбів правого берега Дніпра
Пам'ятник чудово вписується в ландшафт пагорбів правого берега Дніпра
Іще одним символом Києва є пам'ятник Богдану Хмельницькому
Іще одним символом Києва є пам'ятник Богдану Хмельницькому
Київ
Київ
Композиція пам'ятника вражає динамізмом
Композиція пам'ятника вражає динамізмом
Іван Мартос(1754-1835) народився в Ічні, в козацькій родині
Іван Мартос(1754-1835) народився в Ічні, в козацькій родині
Академічну освіту отримав в Петербурзі, але найбільше його великий
Академічну освіту отримав в Петербурзі, але найбільше його великий
Надгробок Паніну
Надгробок Паніну
Надгробок С.С.Волконської, 1782, Мармур
Надгробок С.С.Волконської, 1782, Мармур
Найбільше відомий пам’ятник княгині Олені Куракіній, блискучій красуні
Найбільше відомий пам’ятник княгині Олені Куракіній, блискучій красуні
В Україні були встановлені пам’ятники роботи Мартоса — цареві
В Україні були встановлені пам’ятники роботи Мартоса — цареві
Надгробок графині Брюс
Надгробок графині Брюс
Надгробок княгині Гагаріної
Надгробок княгині Гагаріної
Надгробок княгині Гагаріної
Надгробок княгині Гагаріної
Пам'ятник Потьомкіну в Херсоні
Пам'ятник Потьомкіну в Херсоні
Пам'ятник Потьомкіну в Херсоні
Пам'ятник Потьомкіну в Херсоні
Пам’ятник Ломоносову
Пам’ятник Ломоносову
У зрілі роки майстер працював над монументами
У зрілі роки майстер працював над монументами
Скульптура ХІХ ст
Скульптура ХІХ ст
В Україні скульптор виконав надгробок гетьману Кирилі Розумовському
В Україні скульптор виконав надгробок гетьману Кирилі Розумовському
Пам’ятник герцогу де Рішельє в Одесі
Пам’ятник герцогу де Рішельє в Одесі
Скульптура ХІХ ст
Скульптура ХІХ ст
До століття Полтавської битви по ескізам знаменитих скульпторів А
До століття Полтавської битви по ескізам знаменитих скульпторів А
Орел увінчує Колону Слави
Орел увінчує Колону Слави
Леонід Володимирович Позен
Леонід Володимирович Позен
В 1867 році Позен вступає до Харківського університету
В 1867 році Позен вступає до Харківського університету
В 1867 році Позен вступає до Харківського університету
В 1867 році Позен вступає до Харківського університету
Прцював помічником присяжного, у Міністерстві юстиції
Прцював помічником присяжного, у Міністерстві юстиції
Портрет Л. Позена роботи Миколи Ярошенка
Портрет Л. Позена роботи Миколи Ярошенка
Л. Позен
Л. Позен
Л. Позен
Л. Позен
Л. Позен
Л. Позен
Л. Позен
Л. Позен
Л. Позен
Л. Позен
Л. Позен
Л. Позен
Л. Позен
Л. Позен
Л. Позен
Л. Позен
Л. Позен
Л. Позен
Л. Позен
Л. Позен
Л. Позен
Л. Позен
Львів
Львів
Львів
Львів
Віртуозним майстром надгробкової пластики був Гартман Вітвер, який у
Віртуозним майстром надгробкової пластики був Гартман Вітвер, який у
Площа Ринок
Площа Ринок
Площа Ринок
Площа Ринок
Нептун Адоніс
Нептун Адоніс
Нептун Адоніс
Нептун Адоніс
Амфітрита Діана
Амфітрита Діана
Амфітрита Діана
Амфітрита Діана
Площа Ринок у Львові – кращий доробок Г. Вітвера
Площа Ринок у Львові – кращий доробок Г. Вітвера
Львів
Львів
Львів
Львів
Дякую за увагу
Дякую за увагу
Картинки из презентации «Скульптура ХІХ ст» к уроку МХК на тему «Скульптура»

Автор: Фонд. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока МХК, скачайте бесплатно презентацию «Скульптура ХІХ ст.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 5756 КБ.

Скульптура ХІХ ст

содержание презентации «Скульптура ХІХ ст.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1Скульптура ХІХ ст. Образотворче 29батьківський маєток Позенів.
мистецтво. 30В 1867 році Позен вступає до
2План. Пам'ятники-символи Києва Іван Харківського університету. Через рік
Мартос – найвизначніший скульптор епохи перевівся на юридичний факультет
класицизму Леонід Позен – основоположник Санкт-Петербурзького університету.
української жанрової станкової скульптури 31Прцював помічником присяжного, у
Меморіальні скульптури Львова. Міністерстві юстиції. На службу був
3Київ. Важливу роль у мистецтві направлений у Полтаву. Загалом в судах він
класицизму відігравала монументальна пропрацював близько 40 років. Паралельно
скульптура. На вулицях і площах міст займався скульптурою. Був дійсним членом
почали встановлювати пам'ятники, завдяки Академії художників і Товариства
чому мистецтво скульптур набуло передвижників. У 30 виставках Товариства
громадського значення. Пам'ятник князю брало участь понад 50 його робіт. Помер в
Володимиру в Києві. Петрограді в 1921 році. Похований на
4Київ. Яскравий приклад класицизму в Смоленському кладовищі.
скульптурі – пам'ятник князю Володимиру в 32Портрет Л. Позена роботи Миколи
Києві, встановлений у 1853 рр. на Ярошенка. Серед людей, із якими Позен
ознаменування хрещення Русі Його автори – товаришував у Полтаві, були художники
скульптори Василь Демут-Малиновський, В.Волков, автор картин «М.Гоголь у
Петро Клодт і архітектор Костянтин Тон. Василівці», «Петро I відвідує ув’язненого
5Пам'ятник чудово вписується в ландшафт в Петропавловській фортеці покараного
пагорбів правого берега Дніпра. Він є гетьмана Полуботка», І.Зайцев, який разом
окрасою столиці України і в наші дні. із Т.Шевченком працював у майстерні
6Іще одним символом Києва є пам'ятник В.Ширяєва, а в Полтаві був учителем
Богдану Хмельницькому. Фото початку ХХ ст. малювання в кількох навчальних закладах.
7Київ. У 1888 році на Софійській площі Саме ці люди стали радниками і вчителями
було урочисто відкрито пам'ятник Богдану Л. Позена в його перших серйозних творчих
Хмельницькому в рамках 900-річчя хрещення пробах.
Русі. Автором проекту виступив російський 33Л. Позен. І. Рєпін. “ В. Беклемешев,
скульптор Михайло Мікешин. М. Боткін, Л. Позен на засіданні в
8Композиція пам'ятника вражає Академії художників “ (1896р.).
динамізмом. У владному приборканні коня, 34Л. Позен. У 1903 році в Полтаві було
рішуче піднесеній руці з булавою, встановлено пам'ятник видатному
зверненому до народу обличчі відчувається українському письменнику Івану
незламна воля сильної особистості. Котляревському.
9Іван Мартос – найвизначніший скульптор 35Л. Позен. Бронзовий бюст класика
епохи класицизму. увінчаний лавровим вінцем. На пам'ятнику
10Іван Мартос(1754-1835) народився в висічені слова з п'єси “ Наталка-Полтавка
Ічні, в козацькій родині. Його дядько був “: “ Где согласие в семействе, где мир и
сотником ічнянської сотні й, кажуть, ще тишина, счастливы там люди, блаженна
був добрим різьбярем. Традиція переказує, сторона “.
що він різьбив іконостас ічнянської 36Л. Позен. Пам'ятник цікавий
церкви. Так що Іван Мартос першу школу унікальними рельєфами на теми творів І.
скульптури міг мати вже в себе вдома. Котляревського “ Енеїда “, “ Наталка-
11Академічну освіту отримав в Полтавка ”, “Москаль-чарівник “.
Петербурзі, але найбільше його великий 37Л. Позен. Горельєф на теми з “ Енеїди
хист до скульптури сформувався за “.
кордоном, у Римі, в майстерні славетного 38Л. Позен. У Полтаві, на бульварі
Канови. Працюючи там, Мартос багато Гоголя у 1915 році було встановлено
малював під проводом Помпео Баттомі та пам'ятник письменнику.
Рафаеля Менгса, цих світил 39Л. Позен. Станкові скульптури митця
західноєвропейського малярства доби відрізняються яскраво вираженими
класицизму. національними рисами. Значне місце у
12Надгробок Паніну. Перші 20 років своєї творчості Л.Позена посідала історична
творчості майстер присвятив надгробкам. тематика, повязана з життям запорізьких
Вони відрізняються своєю довершеністю козаків ( “Запорожець у розвідці”, “Убитий
пропорцій, простотою та врівноваженістю запорожець”).
композиції, гармонійністю та 40Л. Позен. Кобчик.
благородством. 41Л. Позен. Характерними рисами
13Надгробок С.С.Волконської, 1782, творчості майстра є: схильність до
Мармур. Найкращий період праці Мартоса — камерності скульптури, прагнення до
це час від повернення з-за кордону глибини ідейного змісту, розгорнутої
приблизно до війни дванадцятого року. В оповідальності, виразної психологічної
цей час постало велике число надгробків із характеристики дійових осіб, що досягалося
мармуру та бронзи на цвинтарях Петербурга майстерністю композиційної будови,
і Москви; витонченість майже ювелірної пластики.
14Найбільше відомий пам’ятник княгині Лірник.
Олені Куракіній, блискучій красуні 42Л. Позен. Завдяки виразному жесту чи
Петербурга, що в молодому віці зійшла в позі навіть у статичній фігурі скульптор
могилу. Пам’ятник мармуровий, міг передати емоційний настрій та
скомпонований із медальйону з портретом внутрішній стан зображеного персонажа.
спочилої, а над медальйоном схилилася Скіф.
засмучена горем статуя «Благочестя» — 43Л. Позен. Одною з найяскравіших робіт
жінки в прекрасних класичних формах із скульптора став бюст друга майстра,
відкритими руками та плечима, а далі полтавського художника-передвижника Миколи
прикритої грецьким хітоном; ці гармонійні Ярошенка (1906р.), який після його
форми ніби зломлено і прибито тяжким загибелі у 1912р. був поставлений на
горем. могилі.
15В Україні були встановлені пам’ятники 44Резюме. Жовтневу революцію Позен
роботи Мартоса — цареві Олександру І в зустрів уже майже в сімдесятирічному віці.
Таганрозі, цариці Катерині II в Марія Федорівна (дружина) розповідала
Катеринославі, герцогові Ришельє в Одесі друзям, як після революції до них на
й, може, найбільш вдалий із монументів — квартиру прийшли революційні матроси і
пам’ятник Потьомкіну в Херсоні. З усіх цих застали їх за роботою в майстерні. Коли
пам’ятників в Україні після революції побачили там портрети відомих
майже нічого не лишилося. Пам'ятник письменників, художників, артистів,
Олександру І. скульптури «Жебрак», «Рілля в Малоросії»,
16Надгробок графині Брюс. стали розпитувати, що вони означають.
17Надгробок княгині Гагаріної. Янгол на Позен охоче пояснював. Матроси дали
могилі Аракчеєва. скульпторові спокій, вважаючи, що його
18Пам'ятник Потьомкіну в Херсоні. Діти роботи потрібні народу.
Павла І. 45Львів. У Західній Україні, як і за
19Пам’ятник Ломоносову. И Ломоносова попередньої доби, найзначнішим мистецьким
пылающим пером Певца любви Хариты нам центром залишався Львів. Там працювало
списали, И Мартоса магическим резцом Свое багато місцевих і зарубіжних майстрів.
творение оне же изваяли! А.А. Шаховской. Значний вплив на їхню творчість справила
20У зрілі роки майстер працював над віденська художня школа, в якій поєдналися
монументами. Особливо відомий твір Мартоса ознаки двох стилів – бароко і класицизму.
— пам’ятник Мініну і Пожарському в Москві Фонтан Амфітрити на Ринковій площі.
(Красна Площа ). 46Львів. Великого поширення у Львові в
21 той час набула меморіальна скульптура
22В Україні скульптор виконав надгробок Чимало її пам'яток зберігає славнозвісне
гетьману Кирилі Розумовському. Личаківське кладовище.
23Пам’ятник герцогу де Рішельє в Одесі. 47Віртуозним майстром надгробкової
24 пластики був Гартман Вітвер, який у своїх
25До століття Полтавської битви по меморіальних скульптурах втілював образ
ескізам знаменитих скульпторів А. зажуреної жінки в античному хітоні
Амвросімова, Ж.Тома де Томона, Ф.Щедріна (алегорія скорботи).
та І.Мартоса у Полтаві було встановлено 48Площа Ринок. До кращих творів з
Колону Слави. доробку Г. Вітвера належать чотири фонтани
26Орел увінчує Колону Слави. на площі Ринок у Львові з постатями
27Резюме. У ХІХ ст. в Україні працювало Нептуна, Діани, Амфітрити і Адоніса.
багато українських, російських та Нептун Діана.
іноземних скульпторів. Одним із 49Нептун Адоніс.
найвизначніших скульптором епохи 50Амфітрита Діана.
класицизму є народжений в Україні Іван 51Площа Ринок у Львові – кращий доробок
Петрович Мартос Творчість Мартоса мала Г. Вітвера.
великий вплив на розвиток скульптури в 52Львів. Визначними майстрами
Україні та Росії упродовж усього ХІХ ст. пластичного мистецтва були також брати
28Л.Позен – основоположник української Антон та Йоан Шимзери. Вони прикрасили
станкової жанрової скульптури. багато будівель Львова вишуканими
29Леонід Володимирович Позен. Народився скульптурними оздобленнями, створили
26 лютого 1849 року в селі Оболонь, галерею цікавих меморіальних пам'яток.
Хорольський повіт (тепер Семенівський 53Дякую за увагу!
район) Полтавської області, де був
Скульптура ХІХ ст.ppt
http://900igr.net/kartinka/mkhk/skulptura-khkh-st-238416.html
cсылка на страницу

Скульптура ХІХ ст

другие презентации на тему «Скульптура ХІХ ст»

«Скульптура 18 века» - Бюст молодого неизвестного (Шубин Ф. И., Россия) 1770. Летний сад. Стили и направления в скульптуре 18 века. Венера и Марс (Канова Антонио, Франция), 1793. Голова Елены Прекрасной ( Канова Антонио, Франция ),1811. Речная нимфа, 1770-1780 (Клодион, Франция). Изучить стили и направления, господствующие в мировой скульптуре в 18 веке.

«Скульптура» - Her precise identity is uncertain because the figure displays elements connected with more than one deity: Hygieia, the goddess of health, and Aphrodite, the goddess of love. By this time, people were in the habit of collecting art and placing it in their villas so it was best not to rock the boat - so to speak.

«Скульптура 19 века» - И.П.Мартос Памятник Минину и Пожарскому. Архитектура и скульптура 1-й половины XIX века. Исаакиевский собор. П.К.Клодт «Укротители коней». 1801-1811 – строительство Казанского собора. А.Н.Воронихин. Ростра – архитектурное украшение в виде носовой части древнего судна. Тома де Томон. Классицизм – европейское культурно-эстетическое течение, ориентировавшееся на античную литературу и мифологию.

«Скульптура» - Скульптура Барокко. Скульптуры разных эпох и стилей. Скульптура Древнего Египта. В древнем римском обществе человек представлял собой индивидуальность. Скульптура Древней Греции. Скульптура Импрессионизма. Скульптура классицизма. Скульптура Эпохи Барокко отличалась пышностью, изящными и причудливыми линиями.

«Монументальная скульптура» - Познакомить учащихся с видами монументальной скульптуры. Скульптура — один из самых древних видов искусства. Оборудование и материалы: Скульптура «говорит» на языке пластики объема. Сформировать представление о характерных особенностях круглой и рельефной скульптуры. Еще скульптуру называют пластикой, ваянием.

«Скульптура Древней Греции» - Характерные черты. Черты лица лишены индивидуальности. Кора в пеплосе с афинского акрополя 530 до н. э. Курос из Атики Конец 7 века до н. э. Мрамор. VII-VI в.В. До н.Э. Кора - архаические скульптуры девичьих фигур. Скульптура Древней Греции периода Архаики. Курос - архаичная обнажённая статуя юноши-атлета.

Скульптура

16 презентаций о скульптуре
Урок

МХК

58 тем
Картинки