Без темы
<<  Потребительские рынки и анализ потребительских предпочтений на примере алкогольной продукции ОАО «Сыктывкарский ликероводочный завод» Почему возникли те или иные направления, школы, парадигмы  >>
Гнатюк Наталія Миколаївна
Гнатюк Наталія Миколаївна
Падун Руслана Миколаївна
Падун Руслана Миколаївна
Мохнюк Ольга Віталіївна
Мохнюк Ольга Віталіївна
Інтерактивні конкурси 2012-2013 н.Р
Інтерактивні конкурси 2012-2013 н.Р
Інтерактивні конкурси 2012-2013 н.Р
Інтерактивні конкурси 2012-2013 н.Р
Інтерактивні конкурси 2012-2013 н.Р
Інтерактивні конкурси 2012-2013 н.Р
Інтерактивні конкурси 2012-2013 н.Р
Інтерактивні конкурси 2012-2013 н.Р
Інтерактивні конкурси 2012-2013 н.Р
Інтерактивні конкурси 2012-2013 н.Р
Районні заходи
Районні заходи
Районні заходи
Районні заходи
Районні заходи
Районні заходи
Районні заходи
Районні заходи
Районні заходи
Районні заходи
Районні заходи
Районні заходи
Картинки из презентации «Початкова школа Хворостівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Любомльської районної ради Волинської області» к уроку педагогики на тему «Без темы»

Автор: Windows. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока педагогики, скачайте бесплатно презентацию «Початкова школа Хворостівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Любомльської районної ради Волинської області.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 6729 КБ.

Початкова школа Хворостівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Любомльської районної ради Волинської області

содержание презентации «Початкова школа Хворостівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Любомльської районної ради Волинської області.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1Початкова школа Хворостівської ЗОШ 13Хворостівській ЗОШ І-ІІІ ступенів з
І-ІІІ ступенів Любомльської районної ради 01.09.1998р. Стаж роботи – 14 років
Волинської області. Класовод 1 класу Керівник гуртка
22012 – 2013 навчальний рік. В 1-4 образотворчого мистецтва Педагогічне кредо
класах навчається 35 учнів 1 клас – 10 “Кожен учень повинен піднятися на свою
учнів 2 клас – 6 учнів 3 клас – 10 учнів 4 маленьку вершину, досягти важливих (для
клас – 9 учнів Навчання здійснюють свого віку) успіхів” В.О.Сухомлинський.
вчителі: Падун Руслана Миколаївна – 1 клас 14Результативність роботи. Карпович
Мохнюк Ольга Віталіївна – 2 клас Гнатюк Вікторія 1 клас, 2008-2009н.р. – Диплом
Наталія Миколаївна – 3 клас Ковальчук служби у справах дітей за участь у
Оксана Миколаївна – 4 клас Богуш Лілія районному конкурсі малюнка “Я за здоровий
Миколаївна – вчитель англійської мови. спосіб життя”, присвяченому Міжнародному
3Навчальний план початкової школи. 1 дню захисту дітей Падун Володимир 4 клас,
клас – 23 години 2 клас – 24 години 3 клас 2010-2011н.р. – переможець районного
– 24 години 4 клас – 24 години Курси за конкурсу “Новорічна іграшка для міської
вибором: 1 клас – “Дорога Добра” 2 клас – ялинки”.
“Дорога Милосердя”, “Основи театральної 15Мохнюк Ольга Віталіївна. Дата
грамоти, “Кроки до інформатики. Шукачі народження 19.04.1973р. Працює у
скарбів” 3 клас – “Дорога Доброчинності”, Хворостівській ЗОШ І-ІІІ ступенів з
“Кроки до інформатики. Шукачі скарбів” 4 15.09.1993р. Стаж роботи – 19 років
клас – “Дорога Милосердя”, “Кроки до Класовод 2 класу Педагогічне кредо
інформатики. Шукачі скарбів” Учні “Скільки б ти не жив, усе життя слід
початкових класів залучені до роботи навчатися” Сенека.
гуртка образотворчого мистецтва. 16Результативність роботи. № З/п. № З/п.
4Освіта. Гнатюк Наталія Миколаївна Предмет. Предмет. Вчитель. Вчитель. Всього
Ковальчук Оксана Миколаївна Падун Руслана учнів. Всього учнів. Навчальні досягнення
Миколаївна Мохнюк Ольга Віталіївна. за І семестр. Навчальні досягнення за І
Волинський національний університет імені семестр. Навчальні досягнення за І
Лесі Українки 2010 рік Волинський семестр. Навчальні досягнення за І
державний університет імені Лесі Українки семестр. Середній бал. Середній бал.
2000 рік Луцьке педагогічне училище імені Висок. Дост. Середн. Почат. 1. Укр. мова.
Ярослава Галана 1998 рік Мохнюк О.В. 6. 1. 4. 1. -. 8. 2. Укр.
Володимир-Волинське педагогічне училище читання. Мохнюк О.В. 6. 2. 4. -. -. 9,3.
імені А.Ю.Кримського 1993 рік. 3. Англійська мова. Богуш Л.М. 6. 3. 3. -.
5Кваліфікаційна категорія. Гнатюк -. 9,1. 4. Математика. Мохнюк О.В. 6. 1.
Наталія Миколаївна Ковальчук Оксана 4. 1. -. 8,5. 5. Я і Україна. Мохнюк О.В.
Миколаївна Падун Руслана Миколаївна Мохнюк 6. 1. 4. 1. -. 8,3. 6. Музика. Мохнюк О.В.
Ольга Віталіївна. “Спеціаліст вищої 6. 3. 3. -. -. 9,6. 7. Образ. мист. Мохнюк
категорії”, педагогічне звання “старший О.В. 6. 3. 3. -. -. 9,3. 8. Труд. навч.
вчитель” “спеціаліст ІІ категорії” 8 Мохнюк О.В. 6. 3. 3. -. -. 9,8. 9. Фіз.
тарифний розряд 8 тарифний розряд. культ. Мохнюк О.В. 6. 2. -. -. -. 10,5.
6Гнатюк Наталія Миколаївна. Дата 10. Осн. здоров’я. Мохнюк О.В. 6. 2. 3. 1.
народження 21.02.1975р. Працює у -. 8,6.
Хворостівській ЗОШ І-ІІІ ступенів з 17Підсумки навчання за І семестр
15.08.1995р. Стаж роботи – 17 років 2012-2013 н.р. Відмінники – 1 учень (4%)
Класовод 3 класу Керівник МК вчителів Учні, які мають оцінки високого і
початкових класів Хворостівського достатнього рівнів – 11 учнів (44%)
освітнього округу №3 Педагогічне кредо “У Якісний показник навчання учнів в 1-4
навчанні немає головного і другорядного, класах становить 48% Якісний показник по
як немає головної пелюстки серед багатьох, класах: 2 клас – 67% 3 клас – 40% 4 клас –
що створюють красу квітки” 44%.
В.О.Сухомлинський. 18Методична робота. Проблеми, над якими
7Результативність роботи. № З/п. № З/п. працюють вчителі початкових класів Падун
Предмет. Предмет. Вчитель. Вчитель. Всього Р.М. – “Використання ігрових технологій в
учнів. Всього учнів. Навчальні досягнення навчально-виховному процесі початкової
за І семестр. Навчальні досягнення за І школи” Мохнюк О.В. – “Використання
семестр. Навчальні досягнення за І інтерактивних ігрових технологій на
семестр. Навчальні досягнення за І уроках” Гнатюк Н.М. – “Розвиток читацьких
семестр. Середній бал. Середній бал. навичок в учнів початкових класів”
Висок. Дост. Середн. Почат. 1. Укр. мова. Ковальчук О.М. – “Формування у молодших
Гнатюк Н.М. 10. 2. 3. 5. -. 7,1. 2. Укр. школярів умінь будувати зв'язні
читання. Гнатюк Н.М. 10. 3. 3. 4. -. 7,5. висловлювання”.
3. Англійська мова. Богуш Л.М. 10. -. 4. 19Нагороди. Гнатюк Н.М. Грамота відділу
6. -. 5,8. 4. Математика. Гнатюк Н.М. 10. освіти Любомльської райдержадміністрації
1. 4. 5. -. 7,0. 5. Природозн. Гнатюк Н.М. та Любомльської районної ради профспілки
10. 3. 2. 5. -. 7,4. 6. Гром. освіта. працівників освіти і науки, 2003 рік
Гнатюк Н.М. 10. 2. 4. 4. -. 7,7. 7. Грамота з нагоди Дня працівника освіти
Музика. Гнатюк Н.М. 10. 5. 5. -. -. 9,5. відділу освіти Любомльської
8. Образ. мист. Гнатюк Н.М. 10. 4. 6. -. райдержадміністрації, 2007 рік Подяка
-. 8,5. 9. Труд. навч. Гнатюк Н.М. 10. 4. Волинської обласної державної
6. -. -. 8,9. 10. Фіз. культ. Гнатюк Н.М. адміністрації управління освіти і науки за
5. 3. 2. -. -. 9,4. 11. Осн. здоров’я. результативну участь у ХVІІ обласній
Гнатюк Н.М. 10. 3. 3. 4. -. 7,4. виставці дидактичних і методичних
8Результативність роботи. Лемешук матеріалів “Творчі сходинки педагогів
Дмитро, 2 клас, 2011-2012 н.р. – 1 місце в Волині”.
категорії художня робота “У світі бджіл” в 20Нагороди. Падун Р.М. Грамота з нагоди
районному екологічному конкурсі “У кого Дня працівника освіти районного відділу
бджоли – у того й мед” Лемешук Дмитро, освіти Любомльської райдержадміністрації,
Криницький Максим, 2 клас, 2011-2012 н.р. 2008 рік Мохнюк О.В. Грамота з нагоди Дня
– подяка Любомльської МДПІ за участь у І працівника освіти районного відділу освіти
етапі Всеукраїнського конкурсу дитячої Любомльської райдержадміністрації, 2005
творчості “Податки очима дітей” за рік Подяка відділу культури і туризму
напрямом “Художні твори” у І віковій Любомльської райдержадміністрації, 2006
категорії Бінюк Ольга, 4 клас, 2012-2013 рік Ковальчук О.М. Грамота за результатами
н.р. – 3 місце в районному конкурсі атестації районного відділу освіти
сучасної естрадної пісні “Срібні Любомльської райдержадміністрації, 2010
дзвіночки”. рік.
9Публікації в пресі. П’єси за мотивами 21Інтерактивні конкурси 2012-2013 н.Р.
українських народних казок („Ріпка”, Всеукраїнський конкурс з англійської мови
„Колобок”, „Рукавичка”) Всеукраїнська “Гринвіч” 4 клас 2 учасники Богуш Л.М.
газета „Бібліотечка вчителя початкової Всеукраїнський конкурс з українознавства
школи”, №3, 2004 р. Авторські твори “Патріот” 2 клас 1 учасник Мохнюк О.В. 4
(оповідання, казки, вірші) Хрестоматії клас 2 учасники Ковальчук О.М. Міжнародний
вихователя ДНЗ „У світі природи” та „В інтерактивний природничий конкурс “Колосок
світі людей”. Видавництво „Ранок”, 2012 р. – осінній 2012” 2 клас 4 учасники Мохнюк
10Ковальчук Оксана Миколаївна. Дата О.В. 3 клас 1 учасник Гнатюк Н.М. 4 клас 2
народження 07.02.1979р. Працює у учасники Ковальчук О.М.
Хворостівській ЗОШ І-ІІІ ступенів з 22Інтерактивні конкурси 2012-2013 н.Р.
23.01.2002р. Стаж роботи – 11 років Всеукраїнський конкурс з української мови
Класовод 4 класу Педагогічне кредо “Не та літератури “Соняшник” 3 клас 1 учасник
вчити дерево рости, а створити умови для Гнатюк Н.М. 4 клас 4 учасники Ковальчук
його росту” Фірдоусі. О.М. Міжнародний природничий інтерактивний
11Результативність роботи. № З/п. № З/п. конкурс “Колосок – весняний – 2013” 2 клас
Предмет. Предмет. Вчитель. Вчитель. Всього 2 учасники Мохнюк О.В. 3 клас 1 учасник
учнів. Всього учнів. Навчальні досягнення Гнатюк Н.М. 4 клас 4 учасники Ковальчук
за І семестр. Навчальні досягнення за І О.М.
семестр. Навчальні досягнення за І 23Інтерактивні конкурси 2012-2013 н.Р.
семестр. Навчальні досягнення за І Всеукраїнський інтерактивний конкурс
семестр. Середній бал. Середній бал. “Кришталева сова” 3 клас 1 учасник Гнатюк
Висок. Дост. Середн. Почат. 1. Укр. мова. Н.М. 4 клас 1 учасник Ковальчук О.М.
Ковальчук О.М. 9. 3. 5. 1. -. 8,6. 2. Укр. Міжнародний математичний конкурс “Кенгуру
читання. Ковальчук О.М. 9. 4. 4. 1. -. 9. – 2013” 3 клас 1 учасник Гнатюк Н.М. 4
3. Англійська мова. Богуш Л.М. 9. 1. 3. 5. клас 3 учасники Ковальчук О.М.
-. 6,4. 4. Математика. Ковальчук О.М. 9. 24Районні заходи. Засідання школи
2. 5. 2. -. 8. 5. Природозн. Ковальчук педагогічної майстерності вчителів
О.М. 9. 3. 4. 2. -. 8,1. 6. Гром. освіта. початкових класів “Диференціація – одна із
Ковальчук О.М. 9. 6. 3. -. -. 9,9. 7. форм інтерактивного навчання школярів”
Музика. Гнатюк Н.М. 9. 9. -. -. -. 10,3. (2008 рік) Вчителі Падун Р.М., Мохнюк
8. Образ. мист. Ковальчук О.М. 9. 4. 5. -. О.В., Гнатюк Н.М.
-. 9,3. 9. Труд. навч. Ковальчук О.М. 9. 25Районні заходи. Семінар заступників
9. -. -. -. 10,4. 10. Фіз. культ. директорів з виховної роботи (2009 рік)
Ковальчук О.М. 9. 3. -. -. -. 11. 11. Осн. Вчитель Падун Р.М. Семінар вчителів
здоров’я. Ковальчук О.М. 9. 6. 3. -. -. початкових класів (2011 рік) Вчитель
9,9. Гнатюк Н.М. Науково-методична конференція
12Результативність роботи. Міньчук для вчителів 1 класів (2013 рік) Вчитель
Богдана, 4 клас, 2004-2005н.р. – Падун Р.М.
переможець районної предметної олімпіади з 26Районні заходи. Семінар заступників
математики Учні 1 класу, 2009-2010 н.р. – директорів шкіл з навчально-виховної
переможці районного конкурсу “Новорічна роботи “Педагогічне проектування в
іграшка для міської ялинки”. сучасній школі” (2011 рік) Вчителі Гнатюк
13Падун Руслана Миколаївна. Дата Н.М., Падун Р.М.
народження 31.08.1977р. Працює у
Початкова школа Хворостівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Любомльської районної ради Волинської області.ppt
http://900igr.net/kartinka/pedagogika/pochatkova-shkola-khvorostvsko-zosh-stupenv-ljubomlsko-rajonno-radi-volinsko-oblast-113595.html
cсылка на страницу

Початкова школа Хворостівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Любомльської районної ради Волинської області

другие презентации на тему «Початкова школа Хворостівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Любомльської районної ради Волинської області»

«Система работы классного руководителя» - Победители конкурса «Самый классный классный». Задачи на 2011-2012 учебный год. Представленные рубрики: Информационное пространство «Методическое сопровождение классных руководителей». Семинары и круглые столы: Работа с начинающими классными руководителями. Мастер-классы: Конкурс «Самый классный классный».

«ФГОС ВПО» - 5.3.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса. Федеральный государственный образовательный стандарт ВПО РФ. Результатами обучения являются усвоенные знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются вузом. Порядок формирования дисциплин по выбору студента устанавливает Ученый совет вуза.

«Классный час «Что такое дружба»» - Обсудите в группе проблемную ситуацию. Составление « Правил дружбы». Классный час. Технология ситуационного классного часа. Монолог о дружбе. Рефлексия собственных мыслей и действий. «Я- позиция» и её причины. Технология и методика ситуационного классного часа. Общественно-значимая норма. Информация.

«Школа Лидер» - Игра-тренинг "Мои права и обязанности". Контингент слушателей. Основные законы и документы защищающие права ребенка. Цель: Формирование у слушателей Центра политической культуры, гражданской зрелости. Выдвижение кандидатов. Кто такой Лидер? Районная детско-юношеская организация "ГОРОД МОЛОДЫХ".

«Коммуникативная компетентность» - Основы интерактивного обучения. Взаимодействие субъектов. Взаимоотношение и взаимодействие. Интерактивное общение. Разделение процесса деятельности между участниками. Процесс установления и развития контактов между людьми. Стратегии совместной деятельности. Взаимодействие и развитие. Оценка деятельности учащихся.

Без темы

2329 презентаций
Урок

Педагогика

135 тем
Картинки
900igr.net > Презентации по педагогике > Без темы > Початкова школа Хворостівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Любомльської районної ради Волинської області