Проекты
<<  Проектирование образовательной программы детского сада Проектная технология в воспитательном процессе  >>
Проектна робота
Проектна робота
Світова література 8 клас Тема проекту:
Світова література 8 клас Тема проекту:
„І я живу з античними богами, Вже й сам напівлегенда, напівбог” М
„І я живу з античними богами, Вже й сам напівлегенда, напівбог” М
„І я живу з античними богами, Вже й сам напівлегенда, напівбог” М
„І я живу з античними богами, Вже й сам напівлегенда, напівбог” М
„І я живу з античними богами, Вже й сам напівлегенда, напівбог” М
„І я живу з античними богами, Вже й сам напівлегенда, напівбог” М
„І я живу з античними богами, Вже й сам напівлегенда, напівбог” М
„І я живу з античними богами, Вже й сам напівлегенда, напівбог” М
„І я живу з античними богами, Вже й сам напівлегенда, напівбог” М
„І я живу з античними богами, Вже й сам напівлегенда, напівбог” М
„І я живу з античними богами, Вже й сам напівлегенда, напівбог” М
„І я живу з античними богами, Вже й сам напівлегенда, напівбог” М
„І я живу з античними богами, Вже й сам напівлегенда, напівбог” М
„І я живу з античними богами, Вже й сам напівлегенда, напівбог” М
Організація роботи проекту учнів 8 класу
Організація роботи проекту учнів 8 класу
?
?
?
?
„Я- біограф”
„Я- біограф”
„Я- біограф”
„Я- біограф”
„Я-історик”
„Я-історик”
„Я-мистецтвознавець”
„Я-мистецтвознавець”
„Я-мистецтвознавець”
„Я-мистецтвознавець”
„Я-мистецтвознавець”
„Я-мистецтвознавець”
„Я-мистецтвознавець”
„Я-мистецтвознавець”
„Я-мистецтвознавець”
„Я-мистецтвознавець”
„Я-мистецтвознавець”
„Я-мистецтвознавець”
„Я-мистецтвознавець”
„Я-мистецтвознавець”
„Я-мистецтвознавець”
„Я-мистецтвознавець”
„Я-мистецтвознавець”
„Я-мистецтвознавець”
„Я-літературознавець”
„Я-літературознавець”
„Я-літературознавець”
„Я-літературознавець”
„Я-літературознавець”
„Я-літературознавець”
„Я-кінокритик”
„Я-кінокритик”
„Я-кінокритик”
„Я-кінокритик”
„Я-сценарист”
„Я-сценарист”
„Я-сценарист”
„Я-сценарист”
Лосенко А. П. «Прощання Гектора з Андромахою»
Лосенко А. П. «Прощання Гектора з Андромахою»
О.Іванов “Пріам благає Ахілла віддати тіло Гектора”
О.Іванов “Пріам благає Ахілла віддати тіло Гектора”
„Я- мудрець”
„Я- мудрець”
Пограємо
Пограємо
Афоризми Гомера
Афоризми Гомера
Афоризми Гомера
Афоризми Гомера
Картинки из презентации «Проектна робота» к уроку педагогики на тему «Проекты»

Автор: alesha. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока педагогики, скачайте бесплатно презентацию «Проектна робота.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 5396 КБ.

Проектна робота

содержание презентации «Проектна робота.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1Проектна робота. Світова література 8 9-мистецькі засоби, що їх використовують
клас. З досвіду роботи вчителя Гомер і Давид для зображення трагічної
Петраківського НВК „Дошкільний навчальний долі людини. 3. Напишіть мистецький
заклад-загальноосвітня школа І–ІІІ коментар до репродукції картини Ж.Л.Давида
ступенів”. Татарчук Світлани Євгеніївни, „Андромаха біля тіла Гектора. Завдання:
спеціаліста вищої категорії. 10„Я-літературознавець”. Завдання:
2Світова література 8 клас Тема 1.Простежте, який шлях пройшли
проекту: давньогрецькі поеми Гомера до сучасного
3„І я живу з античними богами, Вже й українського читача. 2.Порівняйте кілька
сам напівлегенда, напівбог” М.Негода варіантів перекладів українською мовою.
„Гомер”. Оцініть, який вам більше сподобався.
4Організація роботи проекту учнів 8 3.Підготуйте повідомлення „Іліада”та
класу. Мета проекту : розширити знання „Одіссея” Гомера українською мовою.”.
учнів , зацікавити легендарною постаттю 11„Я-кінокритик”. Завдання:
поета Гомера; розвивати у школярів навички 1.Перегляньте кінофільм „Троя”
мислення високого рівня за пірамідою (голлівудська версія зображення Троянської
освітніх цілей Блума; спонукає до творчої війни ) , порівняйте з сюжетом поеми „
та пошукової роботи; розвиває вміння Іліада” 2.Підготуйте питання до диспуту „
презентувати та аргументувати свою роботу Художній фільм допоміг мені, чи завадив
розвивати духовні, інтелектуальні, творчі отримати цілісне уявлення про епічну поему
здібності; виховувати гармонійну Гомера „Іліаду”?
особистість, здатну приймати важливі 12„Я-сценарист”. 1.Порівняйте сцену
рішення та працювати над розв’язанням прощання Андромахи з Гектором за міфом і
важливих життєвих проблем. Завдання за змістом „Іліади”. 2..Напишіть сценарій
проекту : Проаналізувати біографічні дані до сценки прощання Андромахи з Гектором”.
Гомера, порівняти думки науковців щодо 3..Підготуйте поради акторам , які будуть
проблеми „Гомерівського питання”, зробити втілювати образи на сцені. Гомер гуманіст.
аналітико-інтерпретаційне дослідження 13Лосенко А. П. «Прощання Гектора з
фрагментів пісень „Іліади” Оцінити велич Андромахою».
легендарної постаті Гомера та значення 14О.Іванов “Пріам благає Ахілла віддати
його творів в розвитку європейської тіло Гектора”.
культури Синтезувати новий продукт : 15Ж.Давид „Андромаха біля тіла Гектора
створити комп’ютерну презентацію, «.
публікації. 16„Я- мудрець”. 1.Випишіть афоризми із
5Організація роботи проекту учнів 8 поем Гомера, поясніть їх значення .
класу. Тип проекту Інформаційний проект За 2.Підберіть запитання до інтелектуальної
кількістю учасників груповий За тривалістю гри за змістом поеми „Іліада” Гомера.
виконання середньої тривалості Групи у 3.Створіть комп’ютерну гру.
проекті : „Я- біограф”, „Я-історик” 17Зразок комп*ютерних ігор на урока
„Я-мистецтвознавець” „Я-літературознавець” світової літератури.
„Я-кінокритик” „Я-сценарист” „Я- мудрець”. 18Пограємо!
6? Чому уже 2,5 тисяч років Гомер та 19Відповідність богів і героїв. Троянці
його поеми не залишають байдужими людей в І. Ахейці ІІ. Боги А. Герої Б. Еней.
усьому світі? Ключове питання. Одіссей. Ахілл. Гефест. Афіна. Парис.
7„Я- біограф”. Завдання: Фетіда. Менелай. Посейдон. Агамемнон.
1.Проаналізуйте біографічні матеріали про Гектор. Аякс. Пріам. Патрокл. Гера.
Гомера; 2. Порівняйте думки науковців щодо Артеміда. Арес. Аполлон. Андромаха.
проблеми „Гомерівського питання” 3.На Афродіта.
основі опрацьованого матеріалу напишіть 20Вірно! Викрав дружину Менелая.
статтю „Загадка легендарного Неверно! Неверно! Неверно! Неверно!
давньогрецького поета”. Невірно! Неверно! Невірно! Невірно!
8„Я-історик”. Завдання. 1.Визначте Неверно! Ахілл. Пріам. Гектор. Менелай.
історичне підґрунтя поеми „ Іліада” Патрокл. Брисеіда. Паріс. Елена. Афіна.
2.Оцініть значення пошукової роботи Одіссей.
німецького археолога Генріха Шлімана 21Молодці! Знання приносять УСПІХ І
3.Підготуйте брошуру „Троя не міф, а ЗАДОВОЛЕННЯ.
реальність”. 22Пограємо!
9„Я-мистецтвознавець”. 1.Створіть 23Афоризми Гомера. Відповідність. Слабке
слайд-шоу „Образи та сюжети поем Гомера- месце. Яблуко розбрату. Ахіллесова п*ята.
невичерпне джерело для різних видів Предмет спору. Віщунка Кассандра.
візуального мистецтва” 2.Перегляньте Передбачає майбутнє.
репродукцію картини Ж.Л.Давида „Андромаха 24Уміння мислити робить ВАС Мудрецями!!!
біля тіла Гектора” .Порівняйте художньо Молодці!
Проектна робота.ppt
http://900igr.net/kartinka/pedagogika/proektna-robota-113545.html
cсылка на страницу

Проектна робота

другие презентации на тему «Проектна робота»

«Проектная деятельность и проект» - Любимое число Симметрия. Аквариумные рыбки. Проекты по теме «Наши питомцы». Устное народное творчество. Китайская пословица. Измерение времени Что такое масса. Этапы проектной деятельности. Окружающий мир. 2 класс. Рекомендуемые проекты. 1 класс. Окружающий мир. Вычислительные машины. Свойства площади.

«Проектная деятельность» - поиск информации через Интернет. Разработка и создание методического материала. Направления использования интерактивной доски: Демонстрация отчета о проделанной работе; вручение грамот, дипломов. Internet explorer, мультимедиа технологии. С использованием интерактивной доски. Создание замысла проекта и разработка структуры.

«Проектное обучение» - Историческая справка. IV Информирование участников образовательного процесса. Научная актуальность проекта. II Работа с нормативно- правовой базой, методической литературой. Этапы работы над проектом. Социальная значимость и актуальность проекта. 2. Повышение качества образования каждого ученика. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 39».

«Проектная методика» - Подведение итогов проектной работы. Выполнение проекта. Группы могут соревноваться друг с другом. Так, у школьников может быть специальная тетрадь только для проектов. Награждение победителей. Салтовская Г.Н. Лингводидактический подход к проектной методике в младших классах. Ожидаемый результат: дискуссия советы и рекомендации читателей.

«Проектная деятельность в ДОУ» - Оформление педагогом-руководителем визитной карточки проекта и папки. Типология проектов в ДОУ ( по Е.С. Евдокимовой). Понятие проектного метода. 9. Кто является основоположником проектного метода? Вот и все». (Из наставлений Генеши). Формулирование выводов и выдвижение новых проблем для исследования.

«Робота вчителя» - Усе для роботи. Відеотека. Моральні норми в культурі українського народу. Робота з обдарованими дітьми 33. Життєвий і творчий шлях Анни Ахматової. Теорія і практика аналізу уроку 31. Урок етики, 5 клас. Презентації учнівських олімпіадних робіт. Урок зарубіжної літератури, 11 клас. Програмно-педагогічний засіб « Українська мова, 6 клас » Сходинки до інформатики.

Проекты

25 презентаций о проектах
Урок

Педагогика

135 тем
Картинки