PowerPoint Скачать
презентацию
<<  Powerpoint Создание PowerPoint  >>
Програма Power Point
Програма Power Point
Вивчивши цю тему, ви дізнаєтесь:
Вивчивши цю тему, ви дізнаєтесь:
Призначення програми
Призначення програми
Об’єкти Power Point
Об’єкти Power Point
Вимоги до структури та змісту презентації
Вимоги до структури та змісту презентації
Вимоги до врахування фізіологічних особливостей сприйняття кольорів і
Вимоги до врахування фізіологічних особливостей сприйняття кольорів і
Додаткові вимоги до змісту презентації (за д.Льюїсом)
Додаткові вимоги до змісту презентації (за д.Льюїсом)
Power Point
Power Point
Power Point
Power Point
Power Point
Power Point
Power Point
Power Point
Картинки из презентации «Power Point» к уроку информатики на тему «PowerPoint»

Автор: Отдел образования Администрации Парфинского района. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока информатики, скачайте бесплатно презентацию «Power Point.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 396 КБ.

Скачать презентацию

Power Point

содержание презентации «Power Point.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1Програма Power Point. Вторник, 25 сентября 2012 г. 6кольорів і форм. Стимулюючі (теплі) кольори сприяють збудженню й
2Вивчивши цю тему, ви дізнаєтесь: Призначення програми Power діють як подразники (за спаданням інтенсивності впливу:
Point; Можливості Power Point для підготовки презентацій Де червоний, оранжевий, жовтий). Дезінтегруючі (холодні) кольори
застосовуєтьсяPower Point; З якими об’єктами працює Power Point; заспокоюють, викликають сонливий стан (у тому самому порядку:
Як створити слайд та налагодити інтерфейс програми. фіолетовий, синій, блакитний, синьо-зелений, зелений).
3Призначення програми. Microsoft powerpoint – це популярний Нейтральні кольори: світло-рожевий, жовто-зелений, коричневий.
додаток для створення презентацій (від англ. «Рrеsепtаtіоп» – Поєднання двох кольорів — кольору знака й кольору фону – суттєво
подання, вистава) для різних сфер людської діяльності. Їх можна впливає на зоровий комфорт, причому деякі пари кольорів не
використовувати для: унаочнення навчального матеріалу, тільки стомлюють зір, а й можуть спричинити стрес (наприклад:
управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів, контролю та зелені символи на червоному фоні). Найкраще поєднання кольорів
перевірки засвоєння навчального матеріалу, узагальнення та шрифту та фону: білий на темно-синьому, чорний на білому, жовтий
систематизації знань, сфери бізнесу, рекламування товарів, на синьому. Кольорова схема має бути однаковою для всіх слайдів.
послуг, створення фотоальбомів тощо. Будь-який малюнок фону підвищує стомлюваність очей і знижує
4Об’єкти Power Point. Презентація – це система ефективність сприйняття інформації. Чіткі, яскраві малюнки краще
взаємозв’язаних складних об’єктів , які у свою чергу складаються запам'ятовуються. Будь-який другорядний об'єкт, що рухається
з менш простих елементів. (анімований), знижує якість сприйняття матеріалу, відвертає
5Вимоги до структури та змісту презентації. Стислий виклад увагу, порушує її динаміку. Показ слайдів із фоновим
матеріалу, максимальна інформативність тексту. Відсутність супроводженням нерелевантних звуків (пісень, мелодій) викликає
нагромадження, чіткий порядок у всьому. Наявність коротких та швидку втомлюваність, сприяє розсіюванню уваги.
лаконічних заголовків, списків. Важливу інформацію треба 7Додаткові вимоги до змісту презентації (за д.Льюїсом). Кожен
подавати великим та виділеним шрифтом і розміщувати в лівому слайд має відображати одну думку. Текст має складатися з
верхньому кутку слайда. Другорядну інформацію бажано розміщувати коротких слів та простих речень. Рядок має містити 6—8 слів.
внизу слайда. Кожному положенню (ідеї) треба відвести окремий Всього на слайді має бути 6—8 рядків. Загальна кількість слів не
абзац. Головну ідею треба викласти в першому рядку абзацу. повинна перевищувати 50. Дієслова мають бути в одній часовій
Використовуйте табличні форми подання інформації (діаграми, формі. Заголовки мають привертати увагу аудиторії та
схеми) для ілюстрації найважливіших фактів. Пояснення треба узагальнювати основні положення слайду. У заголовках мають бути
розміщувати якнайближче до ілюстрацій, із якими вони мають і великі, і малі літери. Слайди мають бути не надто яскравими –
з'являтися на екрані одночасно. Інструкції до виконання завдань зайві прикраси лише створюють бар'єр на шляху ефективної
необхідно ретельно продумати щодо їх чіткості, лаконічності, передачі інформації. Кількість блоків інформації під час
однозначності. Використовуйте емоційний фон (художня проза відображення статистичних даних на одному слайді має бути не
запам'ятовується краще, ніж спеціальні тексти, а вірші — краще, більше чотирьох. Підписи до ілюстрації розміщуються під нею, а
ніж проза). Усю текстову інформацію потрібно ретельно перевірити не над нею. Усі слайди презентації мають бути витримані в одному
на відсутність орфографічних, граматичних і стилістичних стилі.
помилок. 8
6Вимоги до врахування фізіологічних особливостей сприйняття 9
«Power Point» | Power Point.ppt
http://900igr.net/kartinki/informatika/Power-Point/Power-Point.html
cсылка на страницу

PowerPoint

другие презентации о PowerPoint

«Microsoft Office PowerPoint 2003» - Заполнить слайды информацией. Компьютерные презентации являются одним из видов мультимедийных проектов. Что такое мультимедийный презентации? Что такое мультимедиа? Для создания презентации используют приложение Microsoft PowerPoint 2003. План: Выбрать тематику и содержимое слайдов. Практическая работа:

«Презентация Microsoft Powerpoint» - Смена слайдов. Введение. Выберите в меню Показ слайдов область задач Смена слайдов. Создание звукового сопровождения. Сохранение презентации. Microsoft Office PowerPoint 2003. Вставка видео и звука. М.: Диалектика, 2005. 768 с. Курсы по PowerPoint. Библия пользователя. Сопровождение курса лекций средствами Microsoft PowerPoint.

«Презентации PowerPoint» - Что обозначает слово «Презентация»? Создание нового слайда. Картинка. Вопросы для повторения: Вставка картинки. Методические рекомендации по созданию мини-проектов в Microsoft PowerPoint. Нужно помнить! Презентация чаще всего используется в рекламных и в информационных целях. Animal – живое, животное).

«Powerpoint 2010» - Выберите презентацию и нажмите кнопку Открыть. Создание презентации Набор текста (метод слепого набора). Настроив параметры, нажмите кнопку Печать. В разделе Печатать следующее выполните одно из указанных ниже действий. Фон или структура слайда не должны отвлекать внимание аудитории от сообщения. Чтобы напечатать все слайды, выберите параметр Все.

«Программа для создания презентаций» - Идея PowerPoint появилась у Боба Гаскинса (Bob Gaskins) Последняя версия приложения входит в комплект Microsoft Office 2007 и значительно отличается от всех предшествующих. Powerpoint. История. Существует множество версий оформления любой презентации, но в целом весь процесс может быть разбит на 2 составляющие: - Создание «тела» презентации - Создание эффектов.

«Создание презентаций в PowerPoint» - Как называются основные элементы окна Power Point? Поэтому многие кнопки панелей инструментов Вам будут знакомы . …Позволяет снабдить каждый слайд заметками докладчика. Полосы прокрутки. Панель инстументов Эффукты анаимации. Окно Power Point. Начало работы с Power Point. Отметим, что приложениями MicroSoft поддерживается единообразный интерфейс.

Урок

Информатика

126 тем
Картинки
Презентация: Power Point | Тема: PowerPoint | Урок: Информатика | Вид: Картинки