Металлы Скачать
презентацию
<<  Тест «Металлы» Металлы  >>
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Положення металів в П.С
Положення металів в П.С
В давні часи і середні віки були відомі тільки сім металів
В давні часи і середні віки були відомі тільки сім металів
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Періодична система Д. І. Менделєєва
Періодична система Д. І. Менделєєва
Періодична система Д. І. Менделєєва
Періодична система Д. І. Менделєєва
Будова атомів металів
Будова атомів металів
Будова атомів
Будова атомів
Будова атомів
Будова атомів
Фізичні властивості
Фізичні властивості
Фізичні властивості
Фізичні властивості
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Хімічні властивості
Хімічні властивості
Хімічні властивості
Хімічні властивості
Найбільш активно метали реагують з простими речовинами (неметалами):
Найбільш активно метали реагують з простими речовинами (неметалами):
Найбільш активно метали реагують з простими речовинами (неметалами):
Найбільш активно метали реагують з простими речовинами (неметалами):
Найбільш активно метали реагують з простими речовинами (неметалами):
Найбільш активно метали реагують з простими речовинами (неметалами):
Найбільш активно метали реагують з простими речовинами (неметалами):
Найбільш активно метали реагують з простими речовинами (неметалами):
Загальні хімічні властивості
Загальні хімічні властивості
Метали можуть окиснюватися також йонами Гідрогену та йонами інших
Метали можуть окиснюватися також йонами Гідрогену та йонами інших
Метали можуть окиснюватися також йонами Гідрогену та йонами інших
Метали можуть окиснюватися також йонами Гідрогену та йонами інших
Метали можуть окиснюватися також йонами Гідрогену та йонами інших
Метали можуть окиснюватися також йонами Гідрогену та йонами інших
Метали можуть окиснюватися також йонами Гідрогену та йонами інших
Метали можуть окиснюватися також йонами Гідрогену та йонами інших
Електрохімічний ряд напруг
Електрохімічний ряд напруг
Електрохімічний ряд напруг
Електрохімічний ряд напруг
Корозія металів
Корозія металів
Корозія металів
Корозія металів
Корозія металів
Корозія металів
Методи боротьби з корозією
Методи боротьби з корозією
Методи боротьби з корозією
Методи боротьби з корозією
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Царь – пушка (бронза)
Царь – пушка (бронза)
Царь – пушка (бронза)
Царь – пушка (бронза)
Царь-дзвін (бронза)
Царь-дзвін (бронза)
Царь-дзвін (бронза)
Царь-дзвін (бронза)
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Метал
Картинки из презентации «Метал» к уроку химии на тему «Металлы»

Автор: Гончарова Екатерина. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока химии, скачайте бесплатно презентацию «Метал.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 10334 КБ.

Скачать презентацию

Метал

содержание презентации «Метал.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1 14властивостію. Ca - відновник. Mg - відновник. Na - відновник.
2 15Загальні хімічні властивості . 4) Метали, гідроксиди яких
3Положення металів в П.С. Коли в П. С. елементів Д. І. амфотерні, як правило взаємодіють з розчинами кислот і лугів.
Менделєєва провести діагональ від берилію (Be) до астату (At), Основна властивість металів – вони відновники. 5) Метали можуть
то справа вгорі від діагоналі будуть знаходиться утворювати хімічні сполуки між собою.Вони мають загальну назву –
елементи-неметали (виключаючи елементи побічнихпідгруп), а зліва інтерметалічні сполуки або інтерметаліди. Прикладом є сполуки
внизу – елементи-метали (до ним також відносяться елементи деяких металів з сурмою: Na2Sb, Ca3Sb, NiSb, Ni4Sb, FeSbx (х =
побочних підгруп). Елементи, разміщені поблизу діагоналі 0,72 – 0,92). В них найчастіше всього не зберігаються ступені
(наприклад, берилій Be, алюміній Al, титан Ti, германій Ge, окиснення, характерні в сполуках з неметалами.
ніобій Nb, сурма Sb та інші.), володіють подвійними 16Метали можуть окиснюватися також йонами Гідрогену та йонами
властивостями. Найбільш типові елементи – метали розміщені на інших металів. Метали реагують з складними речовинами : водою:
початку періодів(починаючи з 2). Таким чином із 113 ілементів 85 кислотами: растворами солей: Загальні хімічні властивості
являються металами. (продовження). Na - відновник. Zn - відновник. Fe - відновник.
4В давні часи і середні віки були відомі тільки сім 17Електрохімічний ряд напруг. Цей ряд називається
металів.Це число відносилось з числом відомих на той час числом електрохімічним рядом напруг. Енергія іонізаціі, визначається
планет: Солнце (золото), Юпітер (олово), МІСЯЦЬ (срібро), Марс положенням металу в періодичній системі. В електрохімічному ряду
(залізо), Меркурій (ртуть), Сатурн (свинець), Венера (мідь). напруг метал, який стоїть лівіше, може витіснити із розчину або
Алхімікі вважали,що під впливом променей планет в надрах Землі розплаву солей метал, який стоїть правіше.Користуючись цим
народжуються ці метали. рядом, можно передбачити, як Ме буде себя вести в парі з іншим .
5 В електрохімічному ряді напруг розміщений Гідроген .Це дозволяє
6 зробити висновок про Ме ,які можуть витіснити водень із розчинів
7Періодична система Д. І. Менделєєва. кислот. Так , наприклад, залізо витісняє водень із розчинів
8Будова атомів металів. Кристалічні гратки, в вузлах яких кислот, так как знаходиться лівіше нього; мідь же не витісняє
знаходяться позитивно заряджені йони і деяке число нейтральних водень, так как знаходиться правіше нього.
атомів, між якими рухаються вільні електрони , називають 18Корозія металів. Корозія – це хімічне і електрохімічне
металічними. Цей звязок ,який здійснюють ці відносно вільні руйнування металів та їх сплавів в результаті взаємодії на них
електрони між йонами металів, які утворюють кристалічну гратку , зовнішнього середовища. Існує два види корозії: хімічна і
називають металічною. електрохімічна . Електрохімічна корозія. Корозію Ме та їх
9Будова атомів. 1.У атомів металів на зовнішньому сплавів викликають такі компоненти зовнішнього середовища , як
електронному шарі знаходиться від 1 – 3 е. 2. Їх атоми мають вода, кисень, оксиди карбону і сульфуру , водні розчини солей.
великий радіус. 3. Метали являються сильними відновниками, так Більш активний Ме при електрохімічній корозії руйнується,
як легко віддають зовнішні електрони. 4.Атоми металів переходячи в воду, тим самим захищає менш активний від
перетворюються на позитивно заряджені йони. руйнування.
10Фізичні властивості. 19Методи боротьби з корозією.
11Фізичні властивості. Електричний струм– це напрямлений рух 20
заряджених частинок. 1) Для всіх металів характерний металічний 21
блиск, сірий колір і непрозорість пояснюються наявністю вільних 22
електронів . 2) Метали володіють електричною провідністю, це 23
пояснюються наявністю вільних електронів. Найбільшою електричною 24Царь – пушка (бронза).
провідністю володіють срібло і мідь. За ними - золото, алюміній, 25Царь-дзвін (бронза).
залізо. 26
12 27
13Хімічні властивості. 28
14Найбільш активно метали реагують з простими речовинами 29
(неметалами): галогенами киснем сіркою. Загальні хімічні 30
«Метал» | Метал.ppt
http://900igr.net/kartinki/khimija/Metal/Metal.html
cсылка на страницу

Металлы

другие презентации о металлах

«Использование металлов» - Колосс Родосский. Латунь. Медь – металл красного (в изломе розового) цвета. Из дюралюминия делают вертолеты. Лучше других проводит тепло и электрический ток. Свинец – металл синевато-серого цвета, тяжелый, мягкий, ковкий. Чугун широко используется в технике и для изготовления художественного литья. Металлы могут быть вытянуты в проволоку.

«Стали и чугуны» - Заэвтектический белый чугун > 4,3 % С. 4в. 4. По назначению – стали общего назначения, конструкционные, инструментальные, специальные. 4а. Например: сталь У8 (0,8 % С), сталь У13 (1,3 % С). 4г. 4б. Инструментальные стали используют для производства режущего, измерительного и штампового инструмента.

«Метал» - Загальні хімічні властивості (продовження). Mg - відновник. Існує два види корозії: хімічна і електрохімічна . Прикладом є сполуки деяких металів з сурмою: Na2Sb, Ca3Sb, NiSb, Ni4Sb, FeSbx (х = 0,72 – 0,92). Царь – пушка (бронза). Методи боротьби з корозією. Найбільш типові елементи – метали розміщені на початку періодів(починаючи з 2).

«Электрическая проводимость металлов» - На выходе получается постоянное по знаку пульсирующее напряжение. Изменение электрического потенциала в p-n переходе (в). В 1957 г. Дж. Бардином, Л. Купером, Дж. За проводимость таких полупроводников отвечают свободные электроны, заряженные отрицательно. Следовательно, Вычисленные и экспериментальные значения энергии Ферми приведены в таблице.

«Электрический ток в металлах» - (Ч3). Явления, которые сопровождают электрический ток. Критическая температура у ртути равна 4,1 К, у аллюминия 1,2 К, у олова 3,7 К. За время торможения катушки по цепи протечет заряд q, равный: Полный заряд, протекающий по цепи, измерялся по отбросу стрелки гальванометра. Презентацию подготовили ученики 10 б класса Коваленко Виктор и Бялковский Владислав.

«Электронная проводимость металлов» - Эффект Зеебека (прямой термоэлектрический эффект) заключается в появлении разности потенциалов в термопарах. На образование связи с четвертым атомом германия у атома индия нет электрона. Применение. Сегодня: четверг, 25 августа 2011 г. Электроны выбиваются светом из фотокатода (ФК). 14.1. Эмиссия электронов из проводников.

Урок

Химия

64 темы
Картинки
Презентация: Метал | Тема: Металлы | Урок: Химия | Вид: Картинки