К Скачать
презентацию
<<  Тихое утро Казаков Кантемир сатиры  >>
Творчість Альбера Камю
Творчість Альбера Камю
Творчість Альбера Камю
Творчість Альбера Камю
А. Камю – французький письменник і мислитель, один з найяскравіших
А. Камю – французький письменник і мислитель, один з найяскравіших
Словник
Словник
Творчість письменника
Творчість письменника
Творчість письменника
Творчість письменника
Художній світ А. Камю вирізняють:
Художній світ А. Камю вирізняють:
Ж.П. Сартр про А.Камю:
Ж.П. Сартр про А.Камю:
Ж.П. Сартр про А.Камю:
Ж.П. Сартр про А.Камю:
Роман “Чума”
Роман “Чума”
Зміст роману:
Зміст роману:
Образ чуми — це не тільки символ війни
Образ чуми — це не тільки символ війни
Образ чуми — це не тільки символ війни
Образ чуми — це не тільки символ війни
Образ чуми — це не тільки символ війни
Образ чуми — це не тільки символ війни
Прикладів такої «зачумленості» XX століття знає багато: фашистська
Прикладів такої «зачумленості» XX століття знає багато: фашистська
Прикладів такої «зачумленості» XX століття знає багато: фашистська
Прикладів такої «зачумленості» XX століття знає багато: фашистська
Прикладів такої «зачумленості» XX століття знає багато: фашистська
Прикладів такої «зачумленості» XX століття знає багато: фашистська
Чума
Чума
Чума — це уособлення всесвітнього зла, яке повністю перемогти
Чума — це уособлення всесвітнього зла, яке повністю перемогти
Чума — це уособлення всесвітнього зла, яке повністю перемогти
Чума — це уособлення всесвітнього зла, яке повністю перемогти
Люди – містечко Оран
Люди – містечко Оран
А. Камю шукає в людині сили, що піднімають супроти зла, і знаходить їх
А. Камю шукає в людині сили, що піднімають супроти зла, і знаходить їх
А. Камю шукає в людині сили, що піднімають супроти зла, і знаходить їх
А. Камю шукає в людині сили, що піднімають супроти зла, і знаходить їх
У центрі всіх творів Альбер Камю ставить людину, яка обов'язково має
У центрі всіх творів Альбер Камю ставить людину, яка обов'язково має
У центрі всіх творів Альбер Камю ставить людину, яка обов'язково має
У центрі всіх творів Альбер Камю ставить людину, яка обов'язково має
Лікар Ріє - один із перших, хто розпізнав біду і зчинив тривогу
Лікар Ріє - один із перших, хто розпізнав біду і зчинив тривогу
Жан Тарру Неординарна зовнішність Сильна особистість
Жан Тарру Неординарна зовнішність Сильна особистість
Сторонній
Сторонній
Та чума, що стала загрозою кожному життю, поставила всіх перед вибором
Та чума, що стала загрозою кожному життю, поставила всіх перед вибором
Та чума, що стала загрозою кожному життю, поставила всіх перед вибором
Та чума, що стала загрозою кожному життю, поставила всіх перед вибором
Кожен робив свій вибір
Кожен робив свій вибір
Кожен робив свій вибір
Кожен робив свій вибір
Кожен робив свій вибір
Кожен робив свій вибір
Чума - це зло, це ненависть
Чума - це зло, це ненависть
Чума - це зло, це ненависть
Чума - це зло, це ненависть
Кінець роману здається оптимістичним: Чума відступила, люди радіють,
Кінець роману здається оптимістичним: Чума відступила, люди радіють,
Кінець роману здається оптимістичним: Чума відступила, люди радіють,
Кінець роману здається оптимістичним: Чума відступила, люди радіють,
. Вона живиться людською ненавистю і заздрістю, і щасливі люди на
. Вона живиться людською ненавистю і заздрістю, і щасливі люди на
. Вона живиться людською ненавистю і заздрістю, і щасливі люди на
. Вона живиться людською ненавистю і заздрістю, і щасливі люди на
Про що попереджав людство А.Камю, коли писав “Бацила чуми ніколи не
Про що попереджав людство А.Камю, коли писав “Бацила чуми ніколи не
Про що попереджав людство А.Камю, коли писав “Бацила чуми ніколи не
Про що попереджав людство А.Камю, коли писав “Бацила чуми ніколи не
Визначте авторів висловлювань: 1.Тепер я знаю тільки одну конкретну
Визначте авторів висловлювань: 1.Тепер я знаю тільки одну конкретну
Визначте авторів висловлювань: 1.Тепер я знаю тільки одну конкретну
Визначте авторів висловлювань: 1.Тепер я знаю тільки одну конкретну
Автор Токарчук Лиана Павловна учитель русского языка и зарубежной
Автор Токарчук Лиана Павловна учитель русского языка и зарубежной
Картинки из презентации «Чума Камю» к уроку литературы на тему «К»

Автор: Токарчук Лиана Павловна. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока литературы, скачайте бесплатно презентацию «Чума Камю.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 2731 КБ.

Скачать презентацию

Чума Камю

содержание презентации «Чума Камю.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1Творчість Альбера Камю. Роман “Чума”. 16тривогу. Енергія дії. Здатність узяти на себе відповідальність
2А. Камю – французький письменник і мислитель, один з за всіх. Прагнення усвідомити все те, що має бути усвідомлене,
найяскравіших представників літератури екзистенціалізму. прогнати видіння. Моральний опір злу, силам, що загрожують
3Словник. “Екзистенціалізм” – один із провідних напрямів у людському життю.
філософії ХХ ст. Представники: А. Камю, Ж.П. Сартр, В.Дж. 17Жан Тарру Неординарна зовнішність Сильна особистість.
Голдінг. Екзистенційний – той, що стосується одвічних питань Зачатки бунту. Любов до свободи. Життєрадісність. Таємничий
буття особистості. спосіб життя.
4Творчість письменника. Есе “Міф про Сізіфа”, “Бунтівна 18Сторонній. Раймон Рамбер.
людина”, “Своєчасні роздуми”, Романи: “Чума”, “Щаслива смерть”. 19Та чума, що стала загрозою кожному життю, поставила всіх
П’єси: “Стан облоги”, “Праведні”. Повість “Падіння”. перед вибором: позакривати вікна, двері, відгородитися від світу
5Художній світ А. Камю вирізняють: Щільний зв’язок з чи об'єднатися і всім разом протистояти злу. Звичайно, багато
екзистенціалістськими ідеями та концепціями; розкриття людей вибрали перший варіант, але більшість жителів зрозуміли,
трагічного становища людини в “світі без Бога”; аналіз абсурдних що перемогти епідемію вони зможуть тільки разом. Взаємодопомога,
взаємин між особистістю і світом; пошук справжніх духовних бажання підставити плече ближньому вирвали з обіймів смерті ціле
цінностей; змалювання мужньої людини як морального еталона місто.
сучасності; звернення до міфологічних сюжетів. 20Кожен робив свій вибір. На цій землі існують лихо і жертви,
6Ж.П. Сартр про А.Камю: “Його впертий гуманізм, вузький і і чесна, порядна людина не має права ставати на бік зла, в чому
чистий, суворий і чуттєвий, вів сумнівну в своєму фіналі б воно не проявлялося. Треба чинити опір, навіть якщо для цього
боротьбу проти нищівних і потворних віянь доби”. доводиться робити над собою неймовірні зусилля. Зло панує не
7Роман “Чума”. Створений в 1941-1947 р. Має антифашистську там, де його аж занадто багато, а там, де люди не борються, не
направленість. Побудований у формі хроніки однієї епідемії, що чинять йому опору. Альбер Камю у своїх творах учить нас
трапилась в містечку Оран. Твір багатоплановий. Роман – притча. пліч-о-пліч захищати добро, справедливість, людську гідність,
Автор досліджує психологію людини в ситуації вибору. разом протистояти злу і насильству.
8Зміст роману: За свідченням самого Камю, «Явний зміст 21Чума - це зло, це ненависть. Тарру знає, що кожен носить її
«Чуми»» — це боротьба європейського Опору проти фашизму. «За в собі, що не існує такої людини у світі, якої б вона не
допомогою чуми я хочу передати атмосферу задухи, від якої ми торкнулася. Чим більше людська ненависть, тим сильнішою стає
потерпали, атмосферу небезпеки й вигнання, в якій ми жили тоді. Чума. «Ця історія стосується однаково нас усіх»,- каже Рамбер.
Водночас я хочу поширити це тлумачення на існування взагалі. Прикро бути щасливим одному…
Чума покаже моральне обличчя тих, кому минулої війни випало 22Кінець роману здається оптимістичним: Чума відступила, люди
думати, мовчати і страждати». радіють, усі щасливі… Так, справді, Добро повинно перемагати.
9Образ чуми — це не тільки символ війни. Це універсальна Але, глибоко осмисливши написане, можна помітити: Чума не
метафора зла. Герой роману інтелектуал Тару говорить: «Чума — не переможена, а просто якимось дивом вона відійшла, як звір,
тільки хвороба, не тільки війна, це також смертні судові вироки, знесилений у боротьбі, концентруючи свої сили для того, щоб
розстріл переможених, фанатизм церкви і фанатизм політичних завдати нового удару.
сект, загибель безневинної дитини в лікарні, суспільство, 23. Вона живиться людською ненавистю і заздрістю, і щасливі
влаштоване геть погано, так само як і спроби, всупереч опору люди на вулицях міста не знають того, що знає Ріє: «Мікроб чуми
влади, улаштувати його заново...» Мікроби чуми гніздяться ніколи не вмирає, ніколи не зникає… він терпляче чекає своєї
повсюди, підстерігають кожен необережний крок людини, влади, години і, можливо, прийде на горе і повчання людям такий день,
10Прикладів такої «зачумленості» XX століття знає багато: коли чума пробудить пацюків і відправить їх вмирати на вулиці
фашистська Німеччина, більшовицький СРСР, червоний Китай. І як щасливого міста». І єдиним виходом із цього, на думку Ріє, є
тільки люди доброї волі перемагають зло в одному місці, воно внутрішній стрижень, що спонукає робити те, «що треба здійснити
піднімає голову в іншому. Доктор Ріє переконаний, що «чума — це і мають робити усі люди всупереч страху, всупереч особистим
нескінченна поразка». ваганням, усі люди…».
11Чума. Хвороба (реалістичний план зображення, алегорія). 24Про що попереджав людство А.Камю, коли писав “Бацила чуми
Погранична ситуація (екзистенційний план). Символ ніколи не вмирає”? Чи погоджуєтесь ви з цією думкою? Дайте дієві
(метафізично-узагальнюючий план). Фашистська навала(алегоричний поради людям, що потрібно зробити, щоб знищити бацилу чуми? Своє
план сюжету, конкретно- історична реалія. Тоталітаризму. звернення до людства розпочніть словами Ріє: “Єдина зброя проти
Метафізичного зла. Світового абсурду. чуми – це чесність”.
12Чума — це уособлення всесвітнього зла, яке повністю 25Визначте авторів висловлювань: 1.Тепер я знаю тільки одну
перемогти неможливо. Остаточна перемога над ним недосяжна, але конкретну проблему: чи можна стати святим без Бога? 2.Бути
усвідомлення цього не повинно паралізувати волю й розум людей, чесним – означає робити свою справу. 3.Відколи в нас чума, мені
їхньої готовності до боротьби. Чума — це уособлення всесвітнього якось вільніше стало. 4.Це справді викликає протест, бо
зла, яке повністю перемогти неможливо. Остаточна перемога над перевищує всі людські мірки, але, може нам треба любити те, чого
ним недосяжна, але усвідомлення цього не повинно паралізувати не можемо осягнути розумом. 5.Кожен з нас змушений робити свій
волю й розум людей, їхньої готовності до боротьби. вибір, і кожен вибір заслуговує на повагу. 6.Соромно бути
13Люди – містечко Оран. Всесвіт хаос, абсурд Пізнання буття щасливим наодинці.
людини у Всесвіті, осягнення трагічності буття в абсурдному 26Визначте авторів висловлювань: 1.Тепер я знаю тільки одну
Всесвіті. Двобій з дійсністю. Епідемія чуми. З. конкретну проблему: чи можна стати святим без Бога? (Тарру).
14А. Камю шукає в людині сили, що піднімають супроти зла, і 2.Бути чесним – означає робити свою справу. (Ріє). 3.Відколи в
знаходить їх у самій природі людини, яка здатна кинути виклик нас чума, мені якось вільніше стало. (Котар). 4.Це справді
Богові й Долі й одвічному хаосу. викликає протест, бо перевищує всі людські мірки, але, може нам
15У центрі всіх творів Альбер Камю ставить людину, яка треба любити те, чого не можемо осягнути розумом. (Отець Панлю).
обов'язково має діяти, приймати рішення, робити вибір. Його 5.Кожен з нас змушений робити свій вибір, і кожен вибір
герої стоять на роздоріжжі й вирішують проблему власного заслуговує на повагу. (Ріє). 6.Соромно бути щасливим наодинці.
індивідуального існування в моменти, коли спокійний плин життя (Рамбер).
порушується якоюсь кризовою ситуацією. Для жителів невеликого 27Автор Токарчук Лиана Павловна учитель русского языка и
міста Орана цю кризову ситуацію створила чума. зарубежной литературы г. Винница.
16Лікар Ріє - один із перших, хто розпізнав біду і зчинив
«Чума Камю» | Чума Камю.ppt
http://900igr.net/kartinki/literatura/CHuma-Kamju/CHuma-Kamju.html
cсылка на страницу

К

другие презентации о К

«Произведения Крапивина» - Подростки же оказываются мудрыми наставниками и друзьями, которые помнят еще свою беспомощность перед лицом зла и несправедливости, и всегда готовы прийти на помощь. В 80-ые гг. в творчестве Крапивина происходит поворот в сторону условного типа отражения действительности: выходит в свет начатая еще в 1971 г. роман-трилогия «Голубятня на желтой поляне», а со второй половины 80-ых гг. начинают, одно за другим, появляться аллегорические сказки писателя и произведения, составившие основу цикла о Великом Кристалле.

«Юрий Павлович Казаков» - Лишившись отца, семья бедствовала. Начало пути. Из воспоминаний вдовы Ю.Казакова Тамары Михайловны Казаковой. Особенности «деревенской прозы» Ю.П. Казакова. Почему? Рассказ Ю.П. Казакова “Арктур - гончий пес”. Русский Север в творчестве Ю.П.Казакова. Жизнь, по мысли писателя, даже принося страдания, все равно - радость.

«Тихое утро Казаков» - Яшка поспешил за помощью… Предстоящая рыбалка сближает мальчиков. А.М.Горького. Оторвав от себя москвича, Яша отплыл и отдышался. Поблизости никого не было, и некому было крикнуть о помощи. Первая неудача. Цели работы.

«Александр Конаков» - Долгие годы не зарастала травой тропинка к могиле марийского драматурга. Ушёл в ряды красной армии и А. Конаков. Литературное творчество. А.Ф.Конаков был призван служить в армию. Сторона Сернурская была и остаётся богатой талантами. В черный список было включено и имя А.Ф.Конакова. Поэт, драматург, просветитель.

«Чума Камю» - Хвороба (реалістичний план зображення, алегорія). Енергія дії. Голдінг. Зачатки бунту. “Екзистенціалізм” – один із провідних напрямів у філософії ХХ ст. Зміст роману: Словник. Представники: А. Камю, Ж.П. Сартр, В.Дж. Образ чуми — це не тільки символ війни. Доктор Ріє переконаний, що «чума — це нескінченна поразка».

«Два капитана Каверин» - Лауреат Сталинской премии второй степени (1946). Поиски экспедиции капитана Татаринова напоминают о поисках экспедиции Русанова. Судьба персонажа романа штурмана «Св. Первый рассказ «Хроника города Лейпцига. Образ капитана Ивана Львовича Татаринова напоминает о нескольких исторических аналогиях. Романы «Открытая книга» и «Два капитана» были неоднократно экранизированы.

Урок

Литература

177 тем
Картинки
Презентация: Чума Камю | Тема: К | Урок: Литература | Вид: Картинки