В Скачать
презентацию
<<  Жюль Верн 1 Вознесенский  >>
Марко Вовчок
Марко Вовчок
Марко Вовчок
Марко Вовчок
Марко Вовчок
Марко Вовчок
...Господь послав Тебе нам, кроткого пророка, обличителя жестоких
...Господь послав Тебе нам, кроткого пророка, обличителя жестоких
...Господь послав Тебе нам, кроткого пророка, обличителя жестоких
...Господь послав Тебе нам, кроткого пророка, обличителя жестоких
Розповідь Марії Олександрівни Вілінської
Розповідь Марії Олександрівни Вілінської
Розповідь Марії Олександрівни Вілінської
Розповідь Марії Олександрівни Вілінської
Розповідь Марії Олександрівни Вілінської
Розповідь Марії Олександрівни Вілінської
Інтерв’ю:
Інтерв’ю:
Інтерв’ю:
Інтерв’ю:
«Народні оповідання»
«Народні оповідання»
«Народні оповідання»
«Народні оповідання»
«Народні оповідання»
«Народні оповідання»
Яким було тематичне спрямування вашої творчості
Яким було тематичне спрямування вашої творчості
Яким було тематичне спрямування вашої творчості
Яким було тематичне спрямування вашої творчості
Відданість безмежному коханню та почуття відповідальності в оповіданні
Відданість безмежному коханню та почуття відповідальності в оповіданні
Відданість безмежному коханню та почуття відповідальності в оповіданні
Відданість безмежному коханню та почуття відповідальності в оповіданні
Відданість безмежному коханню та почуття відповідальності в оповіданні
Відданість безмежному коханню та почуття відповідальності в оповіданні
Живу думкою одною про ті світлі часи, коли людина стане володарем
Живу думкою одною про ті світлі часи, коли людина стане володарем
Живу думкою одною про ті світлі часи, коли людина стане володарем
Живу думкою одною про ті світлі часи, коли людина стане володарем
Жанр твору
Жанр твору
Ознаки романтизму:
Ознаки романтизму:
Ознаки романтизму:
Ознаки романтизму:
Композиція твору:
Композиція твору:
Композиція твору:
Композиція твору:
Максим Гримач
Максим Гримач
Максим Гримач
Максим Гримач
Семен
Семен
Семен
Семен
Катря
Катря
Катря
Катря
Реалістичне та романтичне в творі щодо Катрі
Реалістичне та романтичне в творі щодо Катрі
Які конфлікти розвиваються у творі «Максим Гримач»
Які конфлікти розвиваються у творі «Максим Гримач»
Конфлікт
Конфлікт
Конфлікт
Конфлікт
Конфлікт
Конфлікт
Порівняйте конфлікт з айсбергом
Порівняйте конфлікт з айсбергом
Порівняйте конфлікт з айсбергом
Порівняйте конфлікт з айсбергом
- Чи можна було уникнути трагедії
- Чи можна було уникнути трагедії
Хто винен у смерті Катрі – батько чи соціальні умови життя, у яких
Хто винен у смерті Катрі – батько чи соціальні умови життя, у яких
Хто винен у смерті Катрі – батько чи соціальні умови життя, у яких
Хто винен у смерті Катрі – батько чи соціальні умови життя, у яких
Хто винен у смерті Катрі – батько чи соціальні умови життя, у яких
Хто винен у смерті Катрі – батько чи соціальні умови життя, у яких
Творчі роботи:
Творчі роботи:
Творчі роботи:
Творчі роботи:
Картинки из презентации «Марко Вовчок» к уроку литературы на тему «В»

Автор: . Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока литературы, скачайте бесплатно презентацию «Марко Вовчок.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 569 КБ.

Скачать презентацию

Марко Вовчок

содержание презентации «Марко Вовчок.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1Марко Вовчок. Життєвий та творчий шлях. 11розмірене життя його сім’ї; Зав’язка – відмова Катрі всім
2...Господь послав Тебе нам, кроткого пророка, обличителя хлопця, бо кохає козака Семена; Розвиток дії – зустріч Катрі з
жестоких людей неситих. Світе мій! Моя ти зоренько святая! Моя козаком; Кульмінація - божевілля Катрі, трагічне закінчення
ти сило молодая! Світи на мене, і огрій, І оживи моє побите життя; Розв’язка – страждання Максима Гримача, заміжжя другої
Убоге серце, неукрите... Моя ти доне! Т. Шевченко . дочки.
3Розповідь Марії Олександрівни Вілінської. 12Максим Гримач. Удовець, мав двох дочок; портрет і
4Інтерв’ю: Який доробок становить ваша творчість? (100 зовнішність; готовий допомогти в скрутну хвилину; зневага до
оригінальних творів і стільки ж перекладів) Назвіть найвідоміші шляхти; мав авторитет як батька; страждав через втрату дочки.
свої твори. (2 книги «Народних оповідань», повісті «Інститутка», 13Семен. Молодий козак; вродливий парубок; любов до Катрі;
«Кармелюк»). смерть героя.
5«Народні оповідання». Хвилюючі, правдиві історії з народного 14Катря. Звикла жити в розкошах; гордовита; майстриня до
життя просто і задушевно розповідають самі їх учасники або вишивки; принципова та цілеспрямована; віддана в коханні.
свідки подій. Вони дають народну оцінку всім подіям і вчинкам 15Реалістичне та романтичне в творі щодо Катрі. Реалістичне :
героїв, співчувають їх горю та радості. Ці твори романтично Романтичне: - гарно вдягалася; - життя з коханим або смерть; -
забарвлені, в них звучать мотиви народних пісень, переказів, відмовляла женихам; - за ніч від горя посивіла; - була вірною; -
легенд. Саме такі літературні твори навчають людину бути плела вінок з чорного та білого маку; - вміла вишивати; - одягла
Людиною. перстень, як одружена - попрощалася з батьком перед смертю; -
6Яким було тематичне спрямування вашої творчості? (За збожеволіла від надто сильних почуттів.
тематикою моя творчість була різноманітною, але провідною темою 16Які конфлікти розвиваються у творі «Максим Гримач»? Між
є життя селян – непримиренність між кріпосниками та поневоленим патріархальними звичаями і щирим почуттям любові двох молодих
народом) Чому часто в своїх творах ви зверталися до романтичного людей; між батьками та дітьми; між чесною працею та нечесним
стилю? (Тому що я в своїх творах поетизувала сильний характер промислом; між багатством і бідністю; між любов'ю до дочки та
народу, його волелюбність, повставала проти антигуманних жадібністю.
порядків). 17Конфлікт. Інтерактивна вправа «Айсберг». Асоціації.
7Відданість безмежному коханню та почуття відповідальності в Холодний, небезпечний, гострий, руйнівний, ворожий.
оповіданні «Максим Гримач». Неприємність, смерть, трагедія, страх, небезпека.
8Живу думкою одною про ті світлі часи, коли людина стане 18Порівняйте конфлікт з айсбергом. Як можна оминути
володарем своєї долі, свого щастя. Марко Вовчок. айсберг-конфлікт? Чи можливо уникнути проблеми, яким шляхом?
9Жанр твору. За жанром «Максим Гримач», як вважають 19- Чи можна було уникнути трагедії? Яким чином? батько
літературознавці, не просто оповідання, а оповідання-балада. В дозволив Катрі одружитися із Семеном: позитивне – були б разом;
його основі лежить мотив розлуки дівчини з милим, який загинув. негативне – жили б незаможно (а, можливо, нажили б статку);
Тому сюжет розвивається швидко й бурхливо: відбувається гостре Катря поїхала б з козаком: позитивне – загинули б разом
зіткнення характерів і трагічна розв'язка. Оповідання будується (можливо, б не загинули); негативне - страждання рідних.
не на деталях і повноті розкриття характерів, а на силі вражень 20Хто винен у смерті Катрі – батько чи соціальні умови життя,
та емоцій, які виникають у читачів. у яких перебували герої?
10Ознаки романтизму: Присутність національно – історичної 21Творчі роботи: І – Батьки та діти – одвічна проблема (есе)
тематики; Ідеалізація патріархальних відносин; Здатність до ІІ – Твір на тему «Найсвятіше людське почуття» ІІІ – Поезія
самопожертви. «Така любов буває раз в ніколи».
11Композиція твору: Експозиція – хутір Максима Гримача,
«Марко Вовчок» | Марко Вовчок.ppt
http://900igr.net/kartinki/literatura/Marko-Vovchok/Marko-Vovchok.html
cсылка на страницу

В

другие презентации о В

«Синяя птица Метерлинк» - «Синяя птица» 1976 год. Деревья. Фею Берилюну? 2) Митиль? 3) Тильтиля? Кошка. Морис Метерлинк «Синяя птица». Старик Время. Сцена из спектакля 1908 года. Материалы ко второму уроку. Какими я представляю… Страна воспоминаний. Королева Ночь.

«Свифт» - В Тринити-колледже. В усадьбе Темпла. Дата смерти: 19 октября 1745, Дублин. Свифт в молодости. Авторы. Тринити-колледж. Главное произведение. Новосельцев Алексей Суюндуков Роман Храмов Николай Учитель Тригубенко Е.Ю. Сироту воспитывали зажиточные родственники. Джонатан Свифт. Биография. Детство. Памфлет «Битва книг».

«Артур Конан Дойль» - Настоящее имя писателя – А?ртур Игна?тиус Ко?нан Дойль. Литературная жизнь. Последние годы. 1900-1913. И поэтому ни один преступник не уходил от заслуженного наказания. Начало Первой мировой войны полностью перевернуло жизнь Конан Дойля. Семья будущего писателя испытывала серьезные финансовые трудности .

«Пятнадцатилетний капитан» - Таллиннская Мустамяэская реальная гимназия. Transitional Page. Писателем. Составила: Махова Н. С. Вопрос 2. Какое понятие переводится словом «приключение»? по роману Ж. Верна "Пятнадцатилетний капитан". Ваш Жюль Верн. Юристом. I oтборочный тур.

«Маленький принц» - Починив свой самолет, летчик возвращается из пустыни к своим товарищам. Стремление делать других счастливыми. «Маленького принца» А. де Сент-Экзюпери нельзя назвать обыкновенной сказкой. Земля – планета не простая! Может быть. Проходит шесть лет. Тебе захочется посмеяться со мною. На шестой планете живет географ.

Урок

Литература

177 тем
Картинки
Презентация: Марко Вовчок | Тема: В | Урок: Литература | Вид: Картинки