Шевченко Скачать
презентацию
<<  Тарас Шевченко Тарас Григорович Шевченко  >>
Життя Т.Г. Шевченка
Життя Т.Г. Шевченка
Ім'я при народженні: Тарас Григорович Шевченко Дата народження: 9
Ім'я при народженні: Тарас Григорович Шевченко Дата народження: 9
Ім'я при народженні: Тарас Григорович Шевченко Дата народження: 9
Ім'я при народженні: Тарас Григорович Шевченко Дата народження: 9
Дитинство
Дитинство
Хата, в якій народився поет
Хата, в якій народився поет
Хата, в якій народився поет
Хата, в якій народився поет
Юність
Юність
Отроцтво
Отроцтво
Отроцтво
Отроцтво
Зрілість
Зрілість
Зрілість
Зрілість
Підпис або автограф Тараса Григоровича Шевченка
Підпис або автограф Тараса Григоровича Шевченка
Підпис або автограф Тараса Григоровича Шевченка
Підпис або автограф Тараса Григоровича Шевченка
Заслання
Заслання
Заслання
Заслання
Останні роки життя
Останні роки життя
Останні роки життя
Останні роки життя
1. Малий словник історії України / Відповідальний редактор Валерій
1. Малий словник історії України / Відповідальний редактор Валерій
Автор презентації
Автор презентації
Автор презентації
Автор презентації
Автор презентації
Автор презентації
Картинки из презентации «Тарас Григорович» к уроку литературы на тему «Шевченко»

Автор: Tanya. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока литературы, скачайте бесплатно презентацию «Тарас Григорович.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 567 КБ.

Скачать презентацию

Тарас Григорович

содержание презентации «Тарас Григорович.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1Життя Т.Г. Шевченка. 7Брюллова. 1839 Шевченка нагороджено срібною медаллю за малюнок з
2Ім'я при народженні: Тарас Григорович Шевченко Дата натури. 1840 Вийшла з друку перша збірка творів Т. Шевченка під
народження: 9 березня 1814 Місце народження: с. Моринці, назвою «Кобзар». 1843 Закінчив писати драму російською мовою
Черкаська область, Україна. Дата смерті: 10 березня 1861 Місце «Назар Стодоля», Подорожує по селах і містах України,
смерті: м. Петербург Рід діяльності: художник, поет. знайомиться з життям трудового народу, виконує ряд етюдів та
3Дитинство. 1814 25 лютого (9 березня за н. ст.). У селі начерків. 1844 Після подорожі по Україні у лютому їде в
Моринцях Звенигородського повіту на Київщині в родині Григорія Петербург. 1845 У Петербурзі зустрічається з учасниками
Івановича Шевченка, кріпака поміщика Енгельгардта, народився син політичного гуртка петрашевців. 25 грудня хворий поет у
Тарас. 1815 Грудень. Сім'я Григорія Івановича Шевченка Переяславі написав свій знаменитий «Заповіт». 1846 Т. Г.
переселилася до села Кирилівки, де й пройшли дитячі роки Шевченко вступає в Києві до таємного Кирило-Мсфодіївського
Шевченка. 1823 Померла мати Тараса — Катерина Якимівна Шевченко. товариства.
Батько одружується вдруге з удовою, у якої було своїх троє 8Підпис або автограф Тараса Григоровича Шевченка.
дітей. 1824 Малий Тарас чумакує разом з батьком. Про цю подію в 9Заслання. 1847 ЗО травня. Т. Г. Шевченкові оголошено
своєму житті він згадує у повісті «Наймичка». 1825 Помер батько царський вирок про заслання його в Окремий оренбурзький корпус
Тараса. рядовим солдатом «під суворий нагляд з забороною писати й
4Хата, в якій народився поет. (Малюнок Т.Г. Шевченка). малювати». 18 червня. Шевченка відправлено з Оренбурга до
5Юність. 1826 Тарас Шевченко йде в Кирилівську школу в найми Орської фортеці. 1848—1849 З травня 1848 року до вересня 1849
до вчителя-дяка Петра Богорського. 1827—1828 Тікає від року Шевченко як художник перебуває в складі експедиції О.
жорстокого дяка Богорського в містечко Лисянку з наміром піти в Бутакова, яка мала завдання вивчити й науково описати Аральське
науку до місцевого маляра. З Лисянки Тарас переходить. до іншого море. 1850 За порушення царського наказу про заборону писати й
дяка-маляра в село Тарасівку. Після невдалих спроб влаштуватися малювати Шевченка було заарештовано і під конвоєм відправлено до
в науку до малярів Тарас повертається в с. Кирилівку. Пасе Орської фортеці у в'язницю. 1850—1857 Перебування в
громадську череду. Наймитує в попа. 1828 Протягом двох тижнів Новопетровському укріпленні. Пише повісті російською мовою. 1857
живе у хлиннівського маляра-живописця. Просить управителя 21 липня. Шевченко одержав повідомлення про звільнення з
поміщицького маєтку у Вільшаній дозволити вчитися у солдатчини. Дізнається про заборону йому в'їжджати до Москви та
хлиннівського маляра-живописця. Але Тараса забирають у двірню Петербурга. Над Шевченком встановлюється таємний поліцейський
поміщика Енгельгардта. Працює кухарчуком, а потім — козачком, нагляд. 1858 Лютий. Т. Г. Шевченку дозволено жити в Петербурзі
1829 Разом з поміщиком побував у Корсуні, Києві, а пізніше під суворим поліцейським наглядом. Повернення до Петербурга.
потрапляє в Литву у м. Вільно. У Вільні вивчає польську мову, Російські та українські передові діячі культури радо вітають
читає твори польських письменників, малює. Заставши Тараса за Шевченка.
малюванням, поміщик жорстоко покарав кого. 1830 У Вільні Тарас 10Останні роки життя. 1860 Вийшов з друку «Кобзар». Винесена
Григорович Шевченко був свідком польського визвольного повстання постанова Ради Академії художеств про надання Шевченкові звання
проти російського самодержавства. академіка. Російська критика дала високу оцінку творам
6Отроцтво. 1831 П. Енгельгардт переїжджає в Петербург. Слідом українського народного співця. 1861 Турбується про придбання
за ним в обозі разом з іншими дворовими прибув до Петербурга і землі біля Дніпра для побудови хати. Стан здоров'я поета гіршає.
Шевченко. 1832 Поміщик законтрактував Шевченка цеховому Хвороба прогресує. 26 лютого (10 березня н. ст.) о 6 год. ЗО
майстру-живописцю В. Ширяеву. На вечорах у Ширяева Тарас хвилин ранку Тарас Григорович Шевченко помер. 28 лютого поета
Шевченко слухає читання творів О. Пушкіна, В. Жуковського та поховали на Смоленському кладовищі. Пам'ятаючи заповіт Шевченка,
інших письменників. У цей час у Петербурзі білими літніми ночами його друзі домоглись дозволу перевезти його тіло на Україну і
перемальовує статуї в Літньому саду. 1835 Шевченко познайомився поховали в Каневі на Чернечій горі. 1859 Січень. Шевченко
з учнем Академії художеств Іваном Максимовичем Сошенком. Сошенко познайомився з письменницею Марко Вовчок. Зустріч з селянами,
дає Тарасу поради, одержує для нього дозвіл працювати вечорами в політична та антирелігійна пропаганда серед них. Липень.
класах Товариства заохочення художників. 1837 І. Сошенко Шевченка заарештовано і відправлено до Києва. Після закінчення
представив Тараса Григоровича конференц-секретарю Академії слідства поету дозволено повернутись до Петербурга.
художеств В. Григоровичу з проханням допомогти звільнити його з 111. Малий словник історії України / Відповідальний редактор
кріпацтва. Карл Брюллов розпочав роботу над портретом В. Валерій Смолій. — К.: Либідь, 1997. 2.Енциклопедія
Жуковського, призначеним для викупу Шевченка з кріпацтва. українознавства (у 10 томах) / Головний редактор Володимир
7Зрілість. 1838 22 квітня. Шевченка було викуплено на волю за Кубійович. — Париж, Нью-Йорк: Молоде Життя, 1954—1989.
гроші, одержані від лотереї, на якій було розіграно портрет В. Література.
Жуковського роботи К. Брюллова. Шевченко відвідує класи Академії 12Автор презентації. Гордієнко Тетяна Сергіївна. Учениця 9-А
художеств як вільний слухач. Навчається під керівництвом К. класу.
«Тарас Григорович» | Тарас Григорович.ppt
http://900igr.net/kartinki/literatura/Taras-Grigorovich/Taras-Grigorovich.html
cсылка на страницу

Шевченко

другие презентации о Шевченко

«Життя Шевченка» - Тарас Шевченко зі своїм другом в Пітері. 1831 року в складі поміщицької челяді Шевченко прибуває до імперської столиці. На 1857 – 1861 рр. припадає останній плідний творчий період поета. Презентація. У 1847 році здійснив другу подорож в Україну. 1859 року Т. Шевченко здійснив останню подорож в Україну.

«Тарас Григорович» - Пише повісті російською мовою. 1857 21 липня. Шевченка відправлено з Оренбурга до Орської фортеці. Навчається під керівництвом К. Брюллова. Шевченко відвідує класи Академії художеств як вільний слухач. Дитинство. Шевченка заарештовано і відправлено до Києва. Шевченко познайомився з письменницею Марко Вовчок.

«Тарас Шевченко» - Працює над гравюрами. Закінчив поему «Сон» (У всякого своя доля). Виконує ряд портретів; . Стан здоров'я поета гіршає. Закінчив баладу «Утоплена». Да святиться Між народами твоє імя. Зустрічається із земляками. Гостює у родичів. Тільки од лукавства нас позбав. Виконує ряд портретів на замовлення. Березень - Поет прибув до Москви. . Зустріч з декабристом С. Волконським.

«Музей Шевченко» - Відкритий 10 листопада 1928 року. Меморіальний комплекс Т. Г. Шевченка в Форт Шевченко. Орський музей Т.Г.Шевченка. В нашому випадку про відомого поета Тараса Шевченка. Який знаходиться в Алматах, мікрорайон Коктем –3, буд. 22/1. “Музеї Тараса Шевченка у світі”. Основу експозиції складає дар Національного музею ім.

«Автопортрети Шевченка» - Автопортрет зі свічкою. Автопортрет у шапці й кожусі. Це одна з перших спроб Шевченка малювати олійними фарбами. Міжнародна українська школа Київ - 2010. Обидва твори не збереглися. В цьому автопортреті привертає увагу розмаїтість застосованих технічних прийомів. Автопортрет пройнятий глибоким ліризмом.

«Шевченко Тарас Григорович» - Шевченко. Похований був на Смоленському кладовищі. Під час зимівлі Шевченко багато малював і написав понад 70 поезій. Влітку 1859р. Мав намір оселитися на Україні. Ескізи. З травня експедиція продовжувала дослідження Аральського моря. Звільнили через місяць і запропонували виїхати до Петербурга. У 14 років Тараса зробили дворовим слугою поміщика П.Енгельгарда.

Урок

Литература

177 тем
Картинки
Презентация: Тарас Григорович | Тема: Шевченко | Урок: Литература | Вид: Картинки