Шевченко Скачать
презентацию
<<  Шевченко Тарас Тарас Григорович  >>
Тарас Григорович Шевченко 1814 - 1861
Тарас Григорович Шевченко 1814 - 1861
Тарас Григорович Шевченко 1814 - 1861
Тарас Григорович Шевченко 1814 - 1861
Тарас Шевченко
Тарас Шевченко
Тарас Шевченко
Тарас Шевченко
Літопис
Літопис
Літопис
Літопис
Т. Г. Шевченко
Т. Г. Шевченко
1826 р. – Тарас Шевченко йде в Кирилівську школу в найми до вчителя П
1826 р. – Тарас Шевченко йде в Кирилівську школу в найми до вчителя П
1830 р. – у Вільні Шевченко був свідком польського визвольного
1830 р. – у Вільні Шевченко був свідком польського визвольного
1837 р. - І. Сошенко представив Тараса конференц- секретарю Академії
1837 р. - І. Сошенко представив Тараса конференц- секретарю Академії
1839 р. - Ухвалою Ради Академії художеств Шевченка нагороджено срібною
1839 р. - Ухвалою Ради Академії художеств Шевченка нагороджено срібною
1840 р. - Рада Академії художеств нагородила Т. Шевченка срібною
1840 р. - Рада Академії художеств нагородила Т. Шевченка срібною
1843 р. - Закінчив писати драму російською мовою «Назар Стодоля», яку
1843 р. - Закінчив писати драму російською мовою «Назар Стодоля», яку
1844 р. - Після подорожі по Україні у лютому їде в Петербург
1844 р. - Після подорожі по Україні у лютому їде в Петербург
1845 р. -. Навесні поет виїхав на Україну, де збирався постійно жити і
1845 р. -. Навесні поет виїхав на Україну, де збирався постійно жити і
1846 р. - Т. Г. Шевченко вступає в Києві до таємного Кирило-
1846 р. - Т. Г. Шевченко вступає в Києві до таємного Кирило-
6 квітня Поета відправлено в Петербург до III відділу
6 квітня Поета відправлено в Петербург до III відділу
ЗО травня Т. Г. Шевченкові оголошено царський вирок про заслання його
ЗО травня Т. Г. Шевченкові оголошено царський вирок про заслання його
1848-49 рр
1848-49 рр
1850-57 рр
1850-57 рр
1858 р. Лютий - Т. Г. Шевченку дозволено жити в Петербурзі під суворим
1858 р. Лютий - Т. Г. Шевченку дозволено жити в Петербурзі під суворим
1859 р. Січень - Шевченко познайомився з письменницею Марко Вовчок
1859 р. Січень - Шевченко познайомився з письменницею Марко Вовчок
1860 р. - Вийшов з друку «Кобзар»
1860 р. - Вийшов з друку «Кобзар»
1861р
1861р
Т и мусиш нам співця назвати,
Т и мусиш нам співця назвати,
Т и мусиш нам співця назвати,
Т и мусиш нам співця назвати,
Молитва до Тараса
Молитва до Тараса
Дай нам силу ідолів знімати, З п’єдесталів чорної олжі, Бурити казарми
Дай нам силу ідолів знімати, З п’єдесталів чорної олжі, Бурити казарми
Поклади нам зорі на зіниці- Променем туди,де непроглядь
Поклади нам зорі на зіниці- Променем туди,де непроглядь
І не одпусти нам ні на йоту Борг, забутий в клекотах забав, Сплатимо
І не одпусти нам ні на йоту Борг, забутий в клекотах забав, Сплатимо
Тарас Шевченко
Тарас Шевченко
Тарас Шевченко
Тарас Шевченко
Картинки из презентации «Тарас Шевченко» к уроку литературы на тему «Шевченко»

Автор: Богдан Федорович. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока литературы, скачайте бесплатно презентацию «Тарас Шевченко.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 746 КБ.

Скачать презентацию

Тарас Шевченко

содержание презентации «Тарас Шевченко.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1Тарас Григорович Шевченко 1814 - 1861. 14квітня Перебування в казематі III відділу. Допити. Тарас
2 Шевченко пише цикл ліричних поезій: «Ой одна я, одна», «За
3Літопис. Життя і творчості. байраком байрак», «Мені однаково...», «Не кидай матері!», «Чого
4Т. Г. Шевченко. 1814 р. - народився у с. Моринці у родині ти ходиш на могилу?», «Ой три шляхи широкії...», «Веселе сонечко
кріпака Григорія Шевченка; 1815 р. - Сім’я Шевченка переїхала в ховалось», «Садок вишневий коло хати», «Рано-вранці новобранці»,
с. Кирилівка, де пройшли дитячі роки поета; 1823 р. - померла «В неволі тяжко...», «Косар», «Чи ми ще зійдемося знову?», «Не
мати Шевченка- Катерина Якимівна, батько вдруге одружується з спалося,— а ніч, як море».
вдовою; 1824 р. - чумакує разом з батьком, про цю подію згадує в 15ЗО травня Т. Г. Шевченкові оголошено царський вирок про
повісті ”Наймичка ”; заслання його в Окремий оренбурзький корпус рядовим солдатом
51826 р. – Тарас Шевченко йде в Кирилівську школу в найми до «під суворий нагляд з забороною писати й малювати», 18 червня
вчителя П. Богорського; 1827-28 р. – тікає від жорстокого Шевченка відправлено з Оренбурга до Орської фортеці. Пише
вчителя. Після невдалих спроб влаштуватися в науку до малярів поетичні твори: «Думи мої, думи мої», «Княжна», «Сонце заходить,
Тарас вертається в с. Кирилівку, де пасе череду і наймитує в гори чорніють», «Мені тринадцятий минало», «Не гріє сонце на
попа; 1828 р. – Шевченка забирають у двірню поміщика чужині», «Сон» («Гори мої високії!»), «Ще як були ми козаками» й
Енгельгардта.Працює козачком; 1829 р. – побував разом з інші.
поміщиком у Корсуні, Києві, а пізніше в Литві у м. Вільно. Тут 161848-49 рр. - З травня 1848 року до вересня 1849 року
вивчає польську мову, малює; за малювання поміщик жорстоко карає Шевченко як художник перебуває в складі експедиції О.Бутакова,
Тараса; яка мала завдання вивчити й науково описати Аральське море.
61830 р. – у Вільні Шевченко був свідком польського Зимівля на о. Кос- Арал. Після експедиції залишений в Оренбурзі
визвольного повстання проти російського самодержавства; 1831 р. для закінчення художніх робіт; 1850 р. - Пише поезії: «Лічу в
– Разом з п. Енгельгардтом переїжджає до Петербурга; 1832 р. – неволі дні і ночі», «Петрусь», «Якби ви знали, паничі», «Буває,
поміщик законтрактував Тараса живописцю Ширяєву. У цей час у в неволі іноді згадаю» та інші. Виконує ряд портретів на
Петербурзі білими літніми ночами перемальовує статуї в Літньому замовлення. За порушення царського наказу про заборону писати й
саду; 1835 р. - У Літньому саду Шевченко знайомиться з учнем малювати Шевченка було заарештовано і під конвоєм відправлено до
Академії мистецтв Сошенком. Він дає Тарасу поради, одержує для Орської фортеці у в'язницю.
нього дозвіл працювати вечорами в класах Товариства заохочення 171850-57 рр. -Перебування в Новопетровському укріпленні. Пише
художників. повісті російською мовою; 1857 р. 21 липня - Шевченко одержав
71837 р. - І. Сошенко представив Тараса конференц- секретарю повідомлення про звільнення з солдатчини. 5 серпня - Прибув на
Академії художеств В.Григоровичу з проханням допомогти звільнити рибальському човні до Астрахані. Зустрічі з давніми друзями і
його з кріпацтва. Карл Брюллов розпочав роботу над портретом знайомими. Оглядає місто. 22 серпня - На пароплаві «Князь
В.Жуковського, призначеним для викупу Шевченка з кріпацтва. 1838 Пожарський» вирушає до Нижнього Новгорода. 20 вересня - Прибув
р. - Заходами видатних діячів російської та української культури до Нижнього Новгорода. Дізнається про заборону йому в'їжджати до
Шевченка було викуплено на волю за гроші, одержані від лотереї, Москви та Петербурга. Над Шевченком встановлюється таємний
на якій було розіграно портрет В. Жуковського роботи К.Брюллова. поліцейський нагляд. Пише поему «Неофіти»,
Написав поему «Катерина», присвячену В.Жуковському на спогад про 181858 р. Лютий - Т. Г. Шевченку дозволено жити в Петербурзі
день викупу з кріпацтва. під суворим поліцейським наглядом. Березень - Поет прибув до
81839 р. - Ухвалою Ради Академії художеств Шевченка Москви. . Зустріч з декабристом С. Волконським. Повернення до
нагороджено срібною медаллю за малюнок з натури. Написав баладу Петербурга. Російські та українські передові діячі культури радо
«Тополя», поеми «Іван Підкова», «Тарасова ніч» та вірші «Думи вітають Шевченка. Працює над гравюрами. Написав вірш «Сон» («На
мої, думи мої», «Перебендя», «Нащо мені чорні брови», « До панщині пшеницю жала»). Опрацьовує свою невольничу поезію. Пише
Основ’яненка»; 1840 р. - Вийшла з друку перша збірка творів Т. вірш «Я не нездужаю, нівроку», виконує ряд портретів.
Шевченка під назвою «Кобзар», де були вміщені твори: «Думи мої, 191859 р. Січень - Шевченко познайомився з письменницею Марко
думи мої», «Перебендя», «Катерина», «Тополя», «Думка» («Нащо Вовчок. На згадку про цю зустріч пізніше написав поезію «Марку
мені чорні брови»), «До Основ'яненка», «Іван Підкова», «Тарасова Вовчку». Лютий - Познайомився з І.С. Тургенєвим. Березень -
ніч». Написав поезію «Ісаія. Глава 35». Травень - Знайомство з
91840 р. - Рада Академії художеств нагородила Т. Шевченка грузинським поетом Акакієм Церетелі. Виїзд на Україну. Зустріч з
срібною медаллю за картину «Хлопчик-жебрак ділиться хлібом з селянами, політична та антирелігійна пропаганда серед них.
собакою»; 1841 р. - Шевченка нагороджено третьою срібною медаллю Липень - Шевченка заарештовано і відправлено до Києва. Після
за акварель «Циганка-ворожка». Написав російською мовою драму закінчення слідства поету дозволено вернутись до Петербурга. На
«Никита Гайдай». Закінчив баладу «Утоплена». Вийшла з друку літературних вівторках у М. Костомарова Шевченко зустрічається з
окремою книгою поема «Гайдамаки»; 1842 р. - Під час подорожі М.Чернишевським. Листопад - Закінчив поему «Марія».
пароплавом по Балтійському морю написав поему «Гамалія», яка 201860 р. - Вийшов з друку «Кобзар». Окремими виданнями
була надрукована в Петербурзі в 1844 році. виходять поеми «Наймичка», «Тарасова ніч», «Катерина», «Гамалія»
101843 р. - Закінчив писати драму російською мовою «Назар та балада «Тополя». Пише поезію «Світе ясний! Світе тихий!»
Стодоля», яку пізніше сам переклав українською мовою, У квітні Вересень - Винесена постанова Ради Академії художеств про
разом з українським письменником Є. Гребінкою поет виїхав на надання Шевченкові звання академіка. Написав вірші «І Архімед, і
Україну. Подорожує по селах і містах України, знайомиться з Галілей», «Л». («Поставлю хату і кімнату») та ін. Вийшов
життям трудового народу, виконує ряд етюдів та начерків. Гостює «Кобзар» в перекладі російською мовою. Російська критика дала
в своїх родичів у Кирилівці. Малює хату батьків і портрет діда високу оцінку творам українського народного співця.
Івана. Пише російською мовою поему «Тризна», яку присвячує 211861р. - Турбується про придбання землі біля Дніпра для
Варварі Рєпніній. Виконує ряд портретів; . побудови хати. Стан здоров'я поета гіршає. Хвороба прогресує. 10
111844 р. - Після подорожі по Україні у лютому їде в березня - о 6 год. ЗО хвилин ранку Тарас Шевченко помер. 12
Петербург. По дорозі зупиняється в Москві, де зустрічається з березня - Поета поховали на Смоленському кладовищі. Пам'ятаючи
видатним артистом Московського театру, основоположником заповіт Шевченка, його друзі домоглись дозволу перевезти його
реалістичного театрального мистецтва Михайлом Щепкіним. Закінчив тіло на Україну і поховали в Каневі на Чернечій горі.
поему «Сон» (У всякого своя доля). Вийшов альбом Шевченка 22Т и мусиш нам співця назвати, А дже умів лиш він один. Р
«Живописна Україна». Продовжує навчання в Академії художеств; абів німих так захищати. А хто так оспівав, як він, С адок
121845 р. -. Навесні поет виїхав на Україну, де збирався вишневий коло хати?
постійно жити і працювати. Подорожує по містах і селах України, 23Молитва до Тараса. Отче наш, Тарасе всемогущий, Що створив
вивчає життя народу, змальовує архітектурні пам'ятки та різні нас генієм своїм, На моїй землі, як правда, сущий, Б’ющий у
краєвиди. Гостює у родичів. Зустрічається із земляками. У селі неправду, наче грім. Ти, як небо, став широкоплечо Над літами,
Мар'їнському на Полтавщині написав поему «Єретик». Перебуваючи в що упали в грузь; Віку двадцять першого предтечо, Я до тебе
Переяславі, написав поеми «Кавказ», «Наймичка», вступ до поеми одного молюсь.
«Єретик». Зарахований співробітником Київської археографічної 24Дай нам силу ідолів знімати, З п’єдесталів чорної олжі,
комісії. 25 грудня хворий поет у Переяславі написав свій Бурити казарми й каземати, Де виймають душу із душі. Не введи у
знаменитий «Заповіт». спокушення слави, Вкинь за те у хижу ненависть, Мудрості і
131846 р. - Т. Г. Шевченко вступає в Києві до таємного Кирило- знамено криваве Дай нам не соромлячись носить.
Мефодіївського товариства; 1847 р. - Т. Г. Шевченко затверджений 25Поклади нам зорі на зіниці- Променем туди,де непроглядь. Хай
на посаду вчителя малювання в Київському університеті. Студент підносять очі люди ниці, Хай в незрячих більма погорять. Мислям
Київського університету О. Петров подав донос про існування нашим дай ясне поліття, А поетам- спину,що не гнесь. Дай нам
таємної організації — Кирило-Мефодіївського товариства та про пам’ять на тисячоліття, Непокору і любов на днесь.
його учасників . 22 березня - Київському генерал- губернатору 26І не одпусти нам ні на йоту Борг, забутий в клекотах забав,
надіслано розпорядження III відділу про арешт Шевченка та інших Сплатимо його із крові й поту. Тільки од лукавства нас позбав.
членів Кирило- Мефодіївського товариства. 6 квітня - Арешт Т. Г. Да святиться слово блискавиця, Що несе у вічну далечінь Нашу
Шевченка при в'їзді до Києва після повернення з Чернігівщини. думу й пісню. Да святиться Між народами твоє імя. Амінь.
146 квітня Поета відправлено в Петербург до III відділу. 17—30 27
«Тарас Шевченко» | Тарас Шевченко.ppt
http://900igr.net/kartinki/literatura/Taras-SHevchenko/Taras-SHevchenko.html
cсылка на страницу

Шевченко

другие презентации о Шевченко

«Шабдар Осып» - Шабдар Осып. Первое марийское издание «Марла календарь» вышел в 1907 году в Казани. Бросте прежнее старье, Беспросветное житье. Нельзя не отметить и деятельность Шабдара Осыпа как критика и литературоведо. Детство и юность. Дом в селе Сернур, где жил Шабдар Осып. Выходи на светлый путь, Тьму былую позабудь!

«Тарас Шевченко» - Да святиться Між народами твоє імя. Дай нам пам’ять на тисячоліття, Непокору і любов на днесь. Допити. Молитва до Тараса. 1859 р. Січень - Шевченко познайомився з письменницею Марко Вовчок. Поклади нам зорі на зіниці- Променем туди,де непроглядь. Пише поему «Неофіти», Життя і творчості. На літературних вівторках у М. Костомарова Шевченко зустрічається з М.Чернишевським.

«Дефо» - Несколько лет молодой Дефо провел за границей. А также Дефо становился тайным агентом правительства Англии в Шотландии. Нет, не был. И вот Даниель с контрабандным грузом вина отправляется в первое плавание. Даниель посетил Францию, Италию, Испанию и Португалию. В 19 лет Даниель Дефо подобно герою своего романа Робинзону Крузо, вопреки воле отца, уходит в море.

«Артуро Перес-Реверте» - Испанская версия «Войны и мира» Л.Н. Толстого. В поисках таинственной книги. Артуро Перес-Реверте. Так что не кладите венков к нашему пьедесталу. Моряк. Журналист. Чтобы убить Фолька... Мистик. Книга военного корреспондента. Детектив о шедевре искусства и шахматной партии. Писатель, который не забывает, что был читателем.

«Леся Украинка» - Леся Українка (ліворуч) з Аріадною Драгомановою. Лист до І.Я.Франка. 21.10.1898 р. Автограф. Встановлено в 1973 р. Леся Українка. Михайло Петрович Косач, старший брат Лесі Українки. Фото. Петро Антонович Косач, батько Лесі Українки. Фото 1878..1879 рр. Фото початку 1890-х рр. А.Б.Шимановський, Леся Українка, П.А.Косач, Олена Пчілка, Л.Ф.Петерсон.

«Синяя птица» - Кошка и Пес тоже приняли человеческий облик. А я видела такую «Синюю птицу» - сказку в 2-х действиях. Гладырь Анна, 4 «А» класс МОУ Дубровицкая СОШ. Дедушка – н.а. России К.К. Градополов, Бабушка – н.а. М.В. Юрьева. Стены бедной хижины засверкали. «Синяя птица» -1998 . Хлеб – з.а. России В.Н. Косенков, Молоко – Е.А. Лисовая.

Урок

Литература

177 тем
Картинки
Презентация: Тарас Шевченко | Тема: Шевченко | Урок: Литература | Вид: Картинки