Учитель Скачать
презентацию
<<  Личность учителя Фильмы про учителей  >>
Робота вчителя
Робота вчителя
Робота вчителя
Робота вчителя
Навчально-методичне забезпечення методичного кабінету
Навчально-методичне забезпечення методичного кабінету
30
30
Педагогічні та методичні напрацювання Колективні творчі роботи: “ 100
Педагогічні та методичні напрацювання Колективні творчі роботи: “ 100
Матеріали передового педагогічного досвіду
Матеріали передового педагогічного досвіду
Робота вчителя
Робота вчителя
Періодичні видання Інформаційний збірник МОН України Газета “ Освіта
Періодичні видання Інформаційний збірник МОН України Газета “ Освіта
Періодичні видання Інформаційний збірник МОН України Газета “ Освіта
Періодичні видання Інформаційний збірник МОН України Газета “ Освіта
Стенди І. Науково-методична робота - Проблема навчально-виховного
Стенди І. Науково-методична робота - Проблема навчально-виховного
Медіатека Планування роботи школи Нормативно-правова база Управлінська
Медіатека Планування роботи школи Нормативно-правова база Управлінська
Програмно-методичний комплекс „Відеоінтерпретатор алгоритмів пошуку та
Програмно-методичний комплекс „Відеоінтерпретатор алгоритмів пошуку та
Відеотека
Відеотека
Матеріально-технічне забезпечення методичного кабінету
Матеріально-технічне забезпечення методичного кабінету
Робота вчителя
Робота вчителя
Робота вчителя
Робота вчителя
Картинки из презентации «Робота вчителя» к уроку педагогики на тему «Учитель»

Автор: test. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока педагогики, скачайте бесплатно презентацию «Робота вчителя.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 211 КБ.

Скачать презентацию

Робота вчителя

содержание презентации «Робота вчителя.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1 8План внутрішкільного контролю на місяць - Графік контрольних
2Навчально-методичне забезпечення методичного кабінету. робіт на семестр ІІІ. Атестація педагогічних працівників -
Номенклатура справ Нормативно - правова база Державні програми Перспективний план атестації - Інформація про вчителів, які
План роботи школи Робочий навчальний план Перспективний план атестуються - План роботи по атестації педагогічних працівників
роботи План виховної роботи школи Внутрішкільний контроль - Система роботи з вчителями, які атестуються ІV. Інноваційна
Атестація педагогічних працівників Педрада як орган управління освітня діяльність - Система роботи по впровадженню
Структура науково-методичної роботи Зовнішнє незалежне інтерактивних форм і методів V. Передовий педагогічний досвід -
оцінювання Державна підсумкова атестація Соціальний паспорт Картотека передового педагогічного досвіду - Алгоритм роботи -
школи Самоосвітня діяльність вчителів Курсова перепідготовка Рівні ППД - Фотоматеріали.
вчителів Педагогічний моніторинг Особистісно орієнтоване 9Медіатека Планування роботи школи Нормативно-правова база
навчання Інтерактивні форми роботи Інноваційна освітня Управлінська діяльність в закладі освіти Накази Методична робота
діяльність Науково-дослідна діяльність Облік дітей шкільного в школі Внутрішкільний контроль База даних про педагогічних
віку Атестація школи Профільне навчання Робота психологічної працівників Програма реєстрації учасників ЗНО “ СПРУТ” Довідник
служби Організація роботи з дошкільнятами Державні програми з заступника директора Рекомендації щодо ведення класного журналу
навчальних предметів Завдання для державної підсумкової вчителями початкових класів Атестація педагогічних працівників
атестації випускників 9-х та 11-х класів На допомогу вчителю На Курсова перепідготовка вчителів Методичні рекомендації щодо
допомогу класному керівнику. викладання навчальних дисциплін Методичні рекомендації з
330. Теорія і практика аналізу уроку 31. навчальних дисциплін щодо підготовки учнів 11-х класів до ЗНО
Діагностико-прогностична діяльність 32. Робота з обдарованими Державна підсумкова атестація Критерії оцінювання навчальних
дітьми 33. Працевлаштування випускників 34. Списки вчителів 35. досягнень учнів Презентація навчально-виховного комплексу
Тарифікаційні списки Матеріали методичних форм роботи Засідання Презентація досвіду роботи вчителів Презентація творчих робіт
методичної ради Науково-методична кафедра суспільно-гуманітарних вчителів Презентація науково-дослідницьких робіт учнів
наук Науково-методична кафедра точних наук Науково-методична Організація самоосвітньої діяльності вчителів Особистісно
кафедра природничих наук Науково-методична кафедра початкових орієнтована технологія навчання Інтерактивні форми і методи
класів Передовий педагогічний досвід Школа молодого вчителя роботи Готуємось до педради День ЦО в школі Передовий
Творча група “ Особистісно орієнтоване навчання” Творча група “ педагогічний досвід Школа молодого вчителя Теорія і практика
Інтерактивні технології навчання” Творча група “ Творча аналізу уроку Державна підсумкова атестація учнів Навчальна
обдарованість ” Творча група “ Лицем до дитини” Динамічна група практика та навчальні екскурсії Охорона праці та техніка
“ Педагогічні проекти ” Панорама творчих уроків Книга безпеки.
взаємовідвідування уроків Методичні книжки вчителів Методичні 10Програмно-методичний комплекс „Відеоінтерпретатор алгоритмів
оперативні наради Нетрадиційні форми методичної роботи. пошуку та сортування” Пакет динамічної геометрії „Dinamic
4Педагогічні та методичні напрацювання Колективні творчі Geometri” Програмно-методичний комплекс підтримки практичної
роботи: “ 100 кращих шкіл України ” “ Панорама творчості ”у навчальної математичної діяльності Бібліотека електронних
номінації “ школа навчальних досягнень” Творчі роботи учасників наочностей „Фізика 7-9” Віртуальна фізична лабораторія „Фізика
обласного туру конкурсу “ Вчитель року” Творчі роботи учасників 7-9” Бібліотека електронних наочностей „Фізика 10-11” Віртуальна
районного туру конкурсу “ Вчитель року” Методичні посібники фізична лабораторія „Фізика 10-11” Бібліотека електронних
вчителів, які стали призерами обласної виставки педагогічних наочностей „Хімія 8-9” Бібліотека електронних наочностей
ідей та знахідок: “ Мистецтво спілкування ” ( Мельнітовська „Біологія 6-11” Електронний атлас „Географія материків та
Г.І., вчитель української мови), “ Робота над прочитаним текстом океанів, 7 клас” Електронний атлас „Географія України, 8-9 клас”
” ( Горпинюк О.Ю., вчитель зарубіжної літератури) “ Читаночка ” Електронний атлас „Економічна і соціальна Географія Світу, 10-11
( Колодій З.В., вчитель початкових класів), “ Грамматический клас” Електронний атлас „Історія України, 5 клас” Електронний
калейдоскоп ” ( Сивак О.М., вчитель російської мови), атлас „Історія України, 8 клас” Електронний атлас „ Всесвітня
“Розв’язування фізичних задач” ( Квятковський І.М., вчитель історія, 8 клас” Електронний атлас „ Всесвітня історія, 9 клас”
фізики), Розробка уроків з основ здоров’я в 1 класі ( колективна Навчальне програмне забезпечення « Хімія », 8 клас
робота вчителів початкових класів). Формування мотивації Програмно-педагогічний засіб « Віртуальна біологічна лабораторія
навчальної діяльності учнів ( Колодій З.В., завуч) Розробки 10-11 кл.» Дистанційний курс « Шкільний курс з хімії ( 8-11
уроків Зразки дидактичного забезпечення навчального процесу. класи ) » Програмно-методичний комплекс « Природознавство 5-6
5Матеріали передового педагогічного досвіду. клас.» « Основи здоров’я 5-7 клас ». Опорні матеріали.
6 Програмно-педагогічний засіб « Українська мова, 6 клас »
7Періодичні видання Інформаційний збірник МОН України Газета Сходинки до інформатики. Початкові класи. Презентації учнівських
“ Освіта України ” Газета “ Майбуття ” Журнал “ Школа ” Газета “ наукових робіт. Презентації учнівських олімпіадних робіт.
Директор школи” Газета “ Завуч” Журнал “ Шкільний світ” Вчительські презентації ( курси Інтел ).
Бібліотечка журналу “ Управління школою ” Журнал “ Початкова 11Відеотека. Урок етики, 5 клас. Моральні норми в культурі
школа” Журнал “ Пані вчителька” Газета “ Розкажіть онуку ” українського народу. Урок зарубіжної літератури, 11 клас.
Комплект журналів ВГ “ Основа ” Управління школою Виховна робота Життєвий і творчий шлях Анни Ахматової. Урок біології, 11 клас.
в школі Вивчаємо українську мову та літературу Англійська мова Екологічна криза суспільства. Урок музики, 6 клас. Я і музика. “
та література Зарубіжна література Математика в школах України Веселкова пісня.” Урок основ здоров’я, 6 клас. Спілкування і
Фізика в школах України Історія та правознавство Географія здоров’я. Заняття районної школи молодого керівника. засідання
Економіка Біологія Хімія Трудове навчання Інформатика в школі динамічної групи “ Педагогічні проекти ” на тему “ Мотивація
Початкове навчання та виховання Шкільному психологу. Усе для навчальної діяльності учня.” Засідання творчої групи заступників
роботи. директорів з навчально-виховної роботи шкіл Хмельницького району
8Стенди І. Науково-методична робота - Проблема “ Привіт! Я - конфлікт” Психолого-педагогічний семінар “
навчально-виховного комплексу - Структура науково-методичної Соціально-комунікативна компетентність вчителя ”. Засідання
роботи - Кваліфікаційна характеристика педагогічного колективу - науково-методичної кафедри вчителів точних наук на тему “ Різні
План проведення засідань педагогічної ради - План проведення форми оцінювання навчальних досягнень учнів ”.
засідань методичної ради - Методичні оперативки - 12Матеріально-технічне забезпечення методичного кабінету.
Науково-методичні кафедри ІІ. Внутрішкільний контроль - Належним чином обладнаний методичний кабінет, добре налагоджена
Перспективний план внутрішкільного контролю - Графік його робота – необхідна умова успіху науково-методичної роботи.
внутрішкільного контролю за станом викладання навчальних 13
предметів - Схематичний план внутрішкільного контролю на рік -
«Робота вчителя» | Робота вчителя.ppt
http://900igr.net/kartinki/pedagogika/Robota-vchitelja/Robota-vchitelja.html
cсылка на страницу

Учитель

другие презентации об учителе

«Робота вчителя» - Працевлаштування випускників 34. Екологічна криза суспільства. Вчительські презентації ( курси Інтел ). Усе для роботи. Початкові класи. Спілкування і здоров’я. Матеріали передового педагогічного досвіду. Теорія і практика аналізу уроку 31. Діагностико-прогностична діяльність 32. Навчально-методичне забезпечення методичного кабінету.

«Школьный учитель» - Крючкова Лариса Николаевна. учитель физики первой квалификационной категории, Педагогический стаж – 7 лет. Педагогический стаж – 14 лет. Победитель (Дипломы и Грамоты) профессиональных региональных, общероссийских выставок и фестивалей. учитель физики высшей квалификационной категории, Педагогический стаж – 49 лет.

«Творческие учителя» - Какими профессионально значимыми качествами должен обладать творческий учитель ? Творческая мастерская учителя: дни ДРК. Какой учитель нужен современной школе? И главная задача школы – запустить механизм развития нестандартного мышления и творческого воображения ребенка. Вопросы: Творческая мастерская учителя-.

«Требования к современному учителю» - Я считаю, учитель должен быть и учителем, и старшим другом. Давать возможность задавать вопросы. Учитель… Хороший учитель может разобраться в любой ситуации. Никитин Дмитрий. Крылова Екатерина. Учитель должен быть вежливым, выдержанным и спокойным. Учитель очень важная и ответственная профессия в мире.

«Творческий педагог» - Аспекты творческой деятельности учителя. IV съезд Ассоциации молодых специалистов. Условия творческой педагогической деятельности: Каждый педагог продолжает дело своих предшественников. Условия развития творческого стиля деятельности: Мобилизация креативных ресурсов личности через: "У творчески работающего педагога - творчески развитые ученики".

«Династия учителей» - В 1921 году мать повторно выходит замуж. Быстро идёт время. Родители как до революции, так и после занимались землепашеством. Алевтина Николаевна активно участвует в общественной жизни гимназии, села и района. Вот почему до 1926 года находился на содержании дедушки. «Учительская династия». В 1929 году от хозяйства неродного отца получил имущественный надел.

Урок

Педагогика

134 темы
Картинки
Презентация: Робота вчителя | Тема: Учитель | Урок: Педагогика | Вид: Картинки