<<  Neticle Technologies TARTALOMJEGYZ  >>
M?DSZERTAN

M?DSZERTAN. A Neticle rendszer a vizsg?lt id?szak webes tartalmaiban keresi meg a kulcsszavak szinonim?it tartalmaz? eml?t?seket (cikkeket, blogokat, hozz?sz?l?sokat, k?z?ss?gi m?dia tartalmakat). A megtal?lt tartalmakat automatikusan feldolgozza ?s v?lem?nyelemzi: minden eml?t?s kap egy pontsz?mot, ?gynevezett v?lem?nyindexet, mely jelzi, hogy az adott sz?veg mennyire pozit?v vagy negat?v a kulcssz?ra vonatkoz?an. A sz?mszer?s?t?s alapja az egyik legpontosabb magyar nyelvre k?sz?tett saj?t v?lem?nyelemz? algoritmus, mely 80-85%-os pontoss?ggal k?pes meg?llap?tani egy eml?t?s v?lem?ny?t. A pontsz?mozott eml?t?sek folyamatos ?sszegz?s?vel v?lem?ny?rfolyamot (WOI - Web Opinion Index) alkot a rendszer. A v?lem?ny?rfolyam a Neticle saj?t mutat?ja, mely a web v?lem?ny?t egyetlen dinamikusan v?ltoz? mutat?sz?mmal fejezi ki. Vizsg?lt forr?sok Magyar nyelv? f? h?rport?lok Magyar nyelv? blogok Magyar nyelv? f?rumok Nyilv?nos Facebook posztok Twitter posztok Google+ posztok.

Слайд 2 из презентации «Neticle Technologies»

Размеры: 720 х 396 пикселей, формат: .jpg. Чтобы бесплатно скачать слайд для использования на уроке, щёлкните на изображении правой кнопкой мышки и нажмите «Сохранить изображение как...». Скачать всю презентацию «Neticle Technologies.ppt» можно в zip-архиве размером 4994 КБ.

Без темы

краткое содержание других презентаций

«Формула корней квадратного уравнения» - Реши уравнение по формуле. Решите самостоятельно по формуле: Составьте и запишите квадратные уравнения по коэффициентам: Алгоритм решения квадратного уравнения: Сегодня на уроке мы будем: Формулы. Решение квадратных уравнений по формуле.

«Арифметическая прогрессия» - Гиа 2010. № 12. Как задать арифметическую прогрессию? Задание 2. Сколько отрицательных членов в арифметической прогрессии: -43,5; -41; -38,5;… № 14. D – разность арифметической прогрессии. Гиа 2009. Фoрмулы суммы n первых членов арифметической прогрессии. Определение. Как найти любой член арифметической прогрессии?

«Многочлен в алгебре» - Найдите разность многочленов. В полученном многочлене привести подобные члены. Сформулируйте правило сложения и вычитания многочленов. Дайте определение многочлена. Сложение и вычитание многочленов. Новый материал. 2. Приведите подобные члены многочлена: Что называют приведением подобных членов? 1. Выберите многочлены, записанные в стандартном виде:

«Задачи по многочленам» - Алгоритм Евклида. Теория. Найдите целые числа x и y. Следствие из теоремы Безу. Многочлены. Деление многочленов. Историческая справка. Четыре попарно различных натуральных числа. Корни первого уравнения. Остаток. Попарно различные корни. Основная теорема алгебры. Умножение многочленов. Найти корни трёхчлена.

«Нахождение корней квадратного уравнения» - Свойства коэффициентов уравнения. Решение уравнений по формуле. Нахождение корней неполных квадратных уравнений. Способы решения квадратных уравнений. Решение неполных квадратных уравнений. Неполные квадратные уравнения. Определение количества корней квадратного уравнения. Уравнение корней не имеет.

««Числовые функции» 9 класс» - Функцию y = f(x), называют нечетной. Нули функции. Четные и нечетные функции ( четность и нечетность). Свойства функций. Область значений функции. Числовые функции. Область определения функции. Абсциссы точек пересечения с осью ОХ. Определение функции. Монотонность.

Всего в теме «Без темы» 326 презентаций
Урок

Алгебра

35 тем