<<   , R ? r : B = ??0nI  >>
  :
:


  :
:

1)
1)
   : y= x -4 y=2x y=-4x
: y= x -4 y=2x y=-4x
  :
:
  :
:
  :
:
  :
:

  ,
,
  y = 2 3x
y = 2 3x


  :
:

 : y= 2x+3, y = -4 1.
: y= 2x+3, y = -4 1.


 : .16( 2, 3), 327 , 328,  336
: .16( 2, 3), 327 , 328, 336

: : . : Admin. : : .ppt. zip-: 3875 .

:

: .ppt
1  :

:

. ( ) 7

22.10.2015 .

2

; ; , ; ; 6. .

3

=kx+b

1. 2. k b , ? 3. , ? 4. ?

k- b-

k - , k -

4  :
5

= 3 + 7 = - 10 = ? + 2 = - 5/ -7 = 5 - 8 K b

6 1)

1)

? 2). ? 3). 4). ) ) )

)

)

7   : y= x -4 y=2x y=-4x

: y= x -4 y=2x y=-4x

=7 y= x -4 y=2x =7

2

4

3

1

8  :
9  :
10  :
11  :
12

13  ,

,

X

Y

- 3

0

8

- 1

14   y = 2 3x

y = 2 3x

.

15

.

.

, .

.

.

.

16

= 2+4 (1;6) (-5;7).

17   :

:

1) =+ ______________. 2) ____ _________ . 3) ___ ________ .

K

K>0

K<0

18

1) =+ , . 2) =+ , . 3) =+ , .

19 : y= 2x+3, y = -4 1.

: y= 2x+3, y = -4 1.

20

1 8) 5 0 - 5 2 3 9) 2 6 8 - 3 2 10) 4 9 11 4 2 11) 3 12 13 5 1 12) 4 2 13) 3 3

21

? ?

22 : .16( 2, 3), 327 , 328,  336

: .16( 2, 3), 327 , 328, 336

)

:
http://900igr.net/prezentacija/algebra/otkrytyj-urok-po-teme-raskryvaem-sekrety-linejnoj-funktsii-i-ee-grafika-255278.html
c

35
900igr.net > > > :