Без темы
<<  B?ume im Winter Background of Compulsory Licensing in North America  >>
Ba?ar?l
Ba?ar?l
Plan
Plan
Sunum Plan
Sunum Plan
Sunum Plan
Sunum Plan
Sunumun Yap
Sunumun Yap
Sunumun Yap
Sunumun Yap
Ba?ar?l
Ba?ar?l
Sunumun Yap
Sunumun Yap
Sunumun Yap
Sunumun Yap
Sunumun Yap
Sunumun Yap
Martin Luther King Jr
Martin Luther King Jr
Martin Luther King Jr
Martin Luther King Jr
Bunun gibi bir nesne kullan
Bunun gibi bir nesne kullan
Yaz? Tipleri
Yaz? Tipleri
Yaz? Tipleri
Yaz? Tipleri
Dikkat
Dikkat
Renkler ve Arka Plan
Renkler ve Arka Plan
Renkler
Renkler
Renkler
Renkler
Renkler
Renkler
Arka Plan
Arka Plan
Dil Kullan
Dil Kullan
Dil Kullan
Dil Kullan
Sonu? ve Sorular
Sonu? ve Sorular
Sonu? ve Sorular
Sonu? ve Sorular
Prezi Kullan
Prezi Kullan
http://prezi
http://prezi
Ba?ar?l
Ba?ar?l

Презентация на тему: «Ba?ar?l? Bir Sunum Nas?l Haz?rlan?r». Автор: zehra. Файл: «Ba?ar?l? Bir Sunum Nas?l Haz?rlan?r.pptx». Размер zip-архива: 569 КБ.

Ba?ar?l? Bir Sunum Nas?l Haz?rlan?r

содержание презентации «Ba?ar?l? Bir Sunum Nas?l Haz?rlan?r.pptx»
СлайдТекст
1 Ba?ar?l

Ba?ar?l

Bir Sunum Nas?l Haz?rlan?r?

2 Plan

Plan

Sunum plan? Sunum yap?s? Yaz? tipleri Renkler ve arka plan Dil kullan?m? Sonu? ve sorular Prezi kullan?m?

3 Sunum Plan

Sunum Plan

4 Sunum Plan

Sunum Plan

Her sunumun 2. slayd?nda olmal? “Az sonra ?u konular? i?eren bir sunuma maruz kalacaks?n?z” mesaj? Sadece temel ba?l?klar eklenmeli

5 Sunumun Yap

Sunumun Yap

s?

6 Sunumun Yap

Sunumun Yap

s?

Tam c?mle kullanmak yerine k?sa ve anlaml? kelimeler Madde imleri Her slayt i?in en fazla 4-5 madde imi

7 Ba?ar?l

Ba?ar?l

bir sunum nas?l haz?rlan?r?

Bu slayt ofis yaz?l?mlar?n? ?ok iyi kulland???n?z?, de?i?ik yaz? tiplerini bildi?inizi, arka plan rengini de?i?tirebildi?inizi, resim ekleyebildi?inizi g?steriyor olabilir. Ancak kimse b?yle bir sunum haz?rlad???n?z i?in size te?ekk?r etmez. G?zlerini yordu?unuz i?in sunumunuzu izlemek yerine uyumay? tercih edebilir. Bir sunum haz?rlarken en ?ok dikkat etmeniz gereken dinleyiciye ne anlatmak istedi?inizdir. U?an ka?an nesneler, hareketli objeler dikkati da??t?r ve dinleyicinin odaklanmas?na engel olur. T?pk? sizin ?u anda a?a??da oyna?an smiley’i seyretti?iniz gibi…

8 Sunumun Yap

Sunumun Yap

s?

Az lafla ?ok ?ey anlat?n Siz anlat?n, dinleyiciler okumas?n, dinlesin G?revleri okumak olsayd? adlar? OKUYUCU olurdu…

9 Sunumun Yap

Sunumun Yap

s?

Ortalanm?? madde imleri g?z yorar Sunumun kendi i?inde bir dengesi olmal? Kullan?lan resim ve grafiklerde de denge olmal?

10 Sunumun Yap

Sunumun Yap

s?

WordArt’dan uzak durun Tek bir resim ya da grafik 100’den daha etkili olabilir Resimleri idareli kullan?n

11 Martin Luther King Jr

Martin Luther King Jr

Religious leader Civil rights activist Author/poet Labor activist Minister Antiwar activist

12 Martin Luther King Jr

Martin Luther King Jr

Religious leader Civil rights activist Author/poet Labor activist Minister Antiwar activist

13 Bunun gibi bir nesne kullan

Bunun gibi bir nesne kullan

rsan?z vertigo hastas? bir izleyeniniz var ise sizden nefret eder…

Kulland???n?z resimde metin var ise okunakl? olmal?…

Resimlerin / foto?raflar?n ??z?n?rl??? iyi olmal?…

Resimleri / foto?raflar? ?ekerek uzatmay?n…

14 Yaz? Tipleri

Yaz? Tipleri

15 Yaz? Tipleri

Yaz? Tipleri

Yaz? Tipi boyutu Standart olmal? En az 18 pt ?kinci d?zey imlerde 2 ya da 4 puan daha k???k T?rk?e karakter i?eren standart bir format Calibri, Arial, Tahoma, Verdana Anaokulu i?in haz?rlanm?yorsa Comic Sans’dan uzak durun

16 Dikkat

Dikkat

T?M? B?Y?K HARF Farkl? b?y?kl?kte yaz? tipleri Karma??k yaz? tipleri ?talik yaz? tipleri

17 Renkler ve Arka Plan

Renkler ve Arka Plan

18 Renkler

Renkler

Arka plan ile tam z?t bir yaz? tipi rengi ?ok parlak – ?ok s?n?k Bir konuyu vurgulamak i?in renk

19 Renkler

Renkler

3’ten fazla renk ?e?idi kullanmak g?z yorar Koyu arka plana a??k, a??k arka plana koyu renk yaz? se?ilmeli Dekorasyon olsun diye renk kullan?lmaz Bu yarat?c?l?k de?il

20 Renkler

Renkler

Arka plan rengi d?zg?n se?ilmeli Desenler – koyu tasar?mlar vs. g?z yorar

21 Arka Plan

Arka Plan

Sade bir ppt ?ablonu ?ablon kullanmak ?art de?il Ama? resim g?stermek de?il sunumu desteklemek

22 Dil Kullan

Dil Kullan

m?

23 Dil Kullan

Dil Kullan

m?

Suunumlrda diili d?zgn kllnamak ?memli Aksi hlde “Tr?k?e kon?amayn adam? ndn dinleym ki?” d??ncesi ol?ur Harf hatalar?, noktalama i?aretleri, imlaya ayk?r? kullan?mlar

24 Sonu? ve Sorular

Sonu? ve Sorular

25 Sonu? ve Sorular

Sonu? ve Sorular

Sunumu dinleyenler en ?ok son s?z? hat?rlar Sunumu ?zetleyen bir kapan?? Dinleyenlerden geri bildirim ve soru “Te?ekk?rler” yazmak iyi bir son de?il

26 Prezi Kullan

Prezi Kullan

m?

27 http://prezi

http://prezi

com

28 Ba?ar?l

Ba?ar?l

Bir Sunum Nas?l Haz?rlan?r?

«Ba?ar?l? Bir Sunum Nas?l Haz?rlan?r»
http://900igr.net/prezentacija/anglijskij-jazyk/baarl-bir-sunum-nasl-hazrlanr-101129.html
cсылка на страницу
Урок

Английский язык

29 тем
Слайды