Без темы
<<  К нам весна шагает быстрыми шагами Каждый охотник желает знать где сидит фазан  >>
К?рче, д
К?рче, д
??н?ри эшч
??н?ри эшч
К?рче, д
К?рче, д
К?рче, д
К?рче, д
Интернет ресурслары
Интернет ресурслары
Укучылар н
Укучылар н
МБГББУ “Кн
МБГББУ “Кн
Тема: Сыйфатны
Тема: Сыйфатны
Сыйфат
Сыйфат
К?рче, д
К?рче, д
Сыйфат д
Сыйфат д
4нче слайдта бирелг
4нче слайдта бирелг
Д?рес эшк
Д?рес эшк
ТЕМА: С
ТЕМА: С
Д?рес барышы: I. Оештыру
Д?рес барышы: I. Оештыру
К
К
- Молодцы
- Молодцы
III
III
2. Алдагы эш СИМАЛТИНИУС РАУНД ТЭЙБЛ структурасы ярд
2. Алдагы эш СИМАЛТИНИУС РАУНД ТЭЙБЛ структурасы ярд
IV
IV

Презентация: «К?рче, д?нья нинди матур, Тир? ягы? г?л ген?, Г?лбакчадай ямьле була Бары туган ?ир ген?». Автор: Рамиля. Файл: «К?рче, д?нья нинди матур, Тир? ягы? г?л ген?, Г?лбакчадай ямьле була Бары туган ?ир ген?.pptx». Размер zip-архива: 6099 КБ.

К?рче, д?нья нинди матур, Тир? ягы? г?л ген?, Г?лбакчадай ямьле була Бары туган ?ир ген?

содержание презентации «К?рче, д?нья нинди матур, Тир? ягы? г?л ген?, Г?лбакчадай ямьле була Бары туган ?ир ген?.pptx»
СлайдТекст
1 К?рче, д

К?рче, д

нья нинди матур, Тир? ягы? г?л ген?, Г?лбакчадай ямьле була Бары туган ?ир ген?.

МБГББУ “Кн?з урта гомуми белем бир? м?кт?бе Татар теле ??м ?д?бияты укытучысы Ш?ймарданова Рамил? Фатхутдиновна

МБГББУ “Кн?з урта гомуми белем бир? м?кт?бе”не? 1 категорияле татар теле ??м ?д?бияты укытучысы Ш?ймарданова Рамил? Фатхетдин кызы

2 ??н?ри эшч

??н?ри эшч

нлегемд? ирешк?н н?ти??л?р

3 К?рче, д
4 К?рче, д
5 Интернет ресурслары

Интернет ресурслары

Тема: Сыйфатны? артыклык д?р???се. Максат: 1.”Сыйфат” темасына кагылышлы грамматик белемн?рне формалаштыру. Сыйфатны? артыклык д?р???се бел?н танышу. 2. Бу т?р сыйфатны? ясалышын ??м кулланылышын к?нег?л?р ?стенд? ныгыту. 3.Табышмаклар аша татар халык авыз и?аты бел?н кызыксыну хисе уяту. 4. Укучыларны? чагыштыра, н?ти?? ясый бел? кебек фикерл?? с?л?тл?рен ?стер?. Бу т?р сыйфатны танырга, д?рес итеп ясарга ??м урынлы кулланырга ?йр?т?. ?и?азлау: д?реслек, д?реск? ?зерл?нг?н презентацион материал, табышмаклар, карточкалар. Д?рес барышы: Оештыру. У?ай психологик хал?т тудыру. Дежур укучыны? рапортын ты?лап ?т?. ?й эшен тикшер?. Яшелч? ??м ?ил?к-?имешл?рне? исемлеген сорау. Я?а тема. Мотивацион этап. Тактада аклы-каралы яшелч?л?р р?семн?ре. -Сезг? р?семн?р ошыймы? -Сез н?рс?л?р ?зг?ртер идегез? (Т?рле т?сл?рг? буяр идек.) Т?рле т?ст?ге акбурлар ярд?менд? укучылар яшелч? р?семн?рен т?рле т?сл?рг? буейлар. -Безне? р?сем нишл?де? (Матурайды.) -Х?зер т?слелекне, матурлыкны с?зл?р бел?н ?йтеп карагыз. Укучылар яшелч?л?рне? т?сл?рен, формаларын ?йтеп с?зтезм?л?р т?зил?р. -С?зтезм?л?р т?зег?нд? сез кулланган с?зл?р нинди сорауга ?авап бирдел?р? -Алар н?рс? белд?р?? -Мондый с?з т?ркеме рус теленд? ... , татар теленд? ... дип атала. -Барыгыз да молодцы! Х?зер ?йд?гез экранга карап, сыйфат турында ?йтк?нн?рне кабатлап китик

6 Укучылар н

Укучылар н

ти??се

7 МБГББУ “Кн

МБГББУ “Кн

з гомуми урта белем бир? м?кт?бе” Сыйфатны? артыклык д?р???се Татар теле ??м ?д?бияты укытучысы Шаймарданова Рамил? Ф?тхетдин кызы 2012нче ел.

Д?рес эшк?ртм?л?ре

8 Тема: Сыйфатны

Тема: Сыйфатны

артыклык д?р???се. Максат: 1.”Сыйфат” темасына кагылышлы грамматик белемн?рне формалаштыру. Сыйфатны? артыклык д?р???се бел?н танышу. 2. Бу т?р сыйфатны? ясалышын ??м кулланылышын к?нег?л?р ?стенд? ныгыту. 3.Табышмаклар аша татар халык авыз и?аты бел?н кызыксыну хисе уяту. 4. Укучыларны? чагыштыра, н?ти?? ясый бел? кебек фикерл?? с?л?тл?рен ?стер?. Бу т?р сыйфатны танырга, д?рес итеп ясарга ??м урынлы кулланырга ?йр?т?. ?и?азлау: д?реслек, д?реск? ?зерл?нг?н презентацион материал, табышмаклар, карточкалар. Д?рес барышы: Оештыру. У?ай психологик хал?т тудыру. Дежур укучыны? рапортын ты?лап ?т?. ?й эшен тикшер?. Яшелч? ??м ?ил?к-?имешл?рне? исемлеген сорау. Я?а тема. Мотивацион этап. Тактада аклы-каралы яшелч?л?р р?семн?ре. -Сезг? р?семн?р ошыймы? -Сез н?рс?л?р ?зг?ртер идегез? (Т?рле т?сл?рг? буяр идек.) Т?рле т?ст?ге акбурлар ярд?менд? укучылар яшелч? р?семн?рен т?рле т?сл?рг? буейлар. -Безне? р?сем нишл?де? (Матурайды.) -Х?зер т?слелекне, матурлыкны с?зл?р бел?н ?йтеп карагыз. Укучылар яшелч?л?рне? т?сл?рен, формаларын ?йтеп с?зтезм?л?р т?зил?р. -С?зтезм?л?р т?зег?нд? сез кулланган с?зл?р нинди сорауга ?авап бирдел?р? -Алар н?рс? белд?р?? -Мондый с?з т?ркеме рус теленд? ... , татар теленд? ... дип атала. -Барыгыз да молодцы! Х?зер ?йд?гез экранга карап, сыйфат турында ?йтк?нн?рне кабатлап китик

9 Сыйфат

Сыйфат

Имя прилагательное

Сыйфатны? татарча-русча билгел?м?сен чагыштырып уку.

-Сыйфат 4 д?р???д? килерг? м?мкин. Экрандагы кроссвордны чишс?к, без б?генге д?рест? ?тел?ч?к сыйфат д?р???сен белеп ?т?рбез. Мин сезг? яшелч?л?р турында табышмаклар ?йтермен.

Нинди?

Какой? Какое? Какая?

Предметны? билгесен белдер?

Обозначает признак предмета

(нинди?) алма Яшел алма Алма (нинди?) Алма яшел.

(какое?) яблоко Зелёное яблоко Яблоко (какое?) Яблоко зелёное.

10 К?рче, д
11 Сыйфат д

Сыйфат д

р???се (степень прил.)

Ясалышы (образование)

Мисаллар (примеры)

?зе ачы - д?валый. К?зг? кереп ??фалый. Ис?нлек ?чен туган, алтын кабыклы ... (суган) 2. Ч?ч?ге агачында, алмасы тамырында. (Б?р??ге) 3. Утыра бер ч?лм?к, ?стен? киг?н й?з к?лм?к. (К?бест?) 4. ?зе кып-кызыл, к?лм?ге яшел. (Карбыз) 5. Т?г?р?к, тик ай т?гел, сары, тик кояш т?гел. (Шалкан) 6. “Алма” дис?? д? алалар, н?рс? ул, балалар? (Алма) 7. Озын, яшел-т?т?лд?, сары, тозлы-кисм?кт?. (Кыяр) 8. ?ир астында алтын казык - без аны алдык казып. (Кишер) Кроссворд чиш?. (“Артыклык” с?зе килеп чыга.) -Шулай итеп без б?ген сыйфатны? нинди д?р???сен карап ?т?рбез? (Арыклык д?р???сен.) -Х?зер ?йд?гез ял итеп алыйк. Физкультминутка. 3нче слайд. Бирелг?н таблица буен ча укучылар сыйфатны? артыклык д?р???се ясалышын карап ?т?л?р. Ныгыту. Бирелг?н таблица кулланып, укучылар тактага чыгып, т?сл?рне артыклык д?р???сенд? куеп язалар.

Гади д?р??? (Простая степень)

Кызыл озын матур

Артыклык д?р???се (Превосходная степень)

Частичное повторение основы + -п/-м Усилительные частицы и?(самый) бик(очень)

Кып-кызыл оп-озын бик озын и? матур бик

12 4нче слайдта бирелг

4нче слайдта бирелг

н бирем телд?н эшл?нел?. Укучылар ??я эченд? бирелг?н сыйфатларны татарча атыйлар. 1. Бу ч?ч?к з??г?р, ? бу ч?ч?к (синий-пресиний) 2. Бу помидор зур, ? бу помидор (очень большой) 3. Ми?а (самую интересную) китап бир ?ле. 4. Сине? к?лм?ге? (очень красивое). 5нче слайдтагы бирем язмача эшл?н?. ??я эченд?ге сыйфатларны т?р?ем? итеп яз. Ш???р (большой-пребольшой), ? авыл (маленькая-премаленькая). Алма (очень сладкое), ? сарымсак (очень кислый). ?ир (чёрная-пречёрная), ? кар(белый-пребелый). ??й (очень тёплое), ? кыш (очень холодный). -Бу биремд? нинди сыйфатлар бирелг?н? (Антоним сыйфатлар) Группаларда ?злект?н эш. Группаларга яшелч?л?р т?шерелг?н карточкалар таратыла. ??р группа бу яшелч? исемен атамыйча, сыйфатлар ярд?менд? аны тасвирларга тиеш. Калганнар ?авабын эзлил?р. (Яшелч?л?рне? файдалылыгы турында ??г?м? уздырыла.) Йомгаклау. -Сыйфатны? артыклык д?р???се турында н?рс?л?р белеп ?ттек? -С?йл?мд? ни ?чен сыйфатны кулланалар? ?й эше. 50нче бит, 4нче к?нег?.( Сыйфатны артыклык д?р???сенд? куеп, 4??мл? язып килерг?.)

13 Д?рес эшк

Д?рес эшк

ртм?се

МБГББУ “Кн?з гомуми урта белем бир? м?кт?бе” С?з т?зелеше ??м ясалышы темасын гомумил?штереп кабатлау Татар теле ??м ?д?бияты укытучысы Ш?ймарданова Р.Ф. 2013нче ел

14 ТЕМА: С

ТЕМА: С

З Т?ЗЕЛЕШЕ ??М ЯСАЛЫШЫ ТЕМАСЫН ГОМУМИЛ?ШТЕРЕП КАБАТЛАУ . МАКСАТ : 1) Укучыларны? с?з т?зелеше ??м ясалышы темасы буенча алган белемн?рен: темага кагылышлы т?шенч?л?рне, с?зл?рне т?зелеше ??м ясалышы ягыннан тикшер?не иск? т?шер?; ясалышы ягыннан аера, д?рес яза , с?йл?мд? урынлы куллана бел? к?некм?л?рен ныгыту. 2) Укучыларны? логик фикерл?? с?л?тен, м?ст?кыйльлекл?рен, и?ади активлыкларын ??м танып-бел?не ?стер?г? ярд?м ит?. 3) Аралашу ??м коллективта хезм?тт?шлек ит? к?некм?л?рен формалаштыру. ?И?АЗЛАУ: Техник чаралар: проектор, экран, ноутбук. Таратма материал: к?газь битл?ре, карандаш, карточкалар. Д?РЕС ТИБЫ : белем­н?рне гомумил?штер? ??м системалаштыру, ягъни кабатлау-йомгаклау д?рес. МЕТОД ??М АЛЫМНАР: Практикум д?рес, биремн?р ?т??. КУЛЛАНЫЛГАН СТРУКТУРАЛАР : - КОНЭРС - МИКС-ПЭА-ШЭА - СИМАЛТИНИУС РАУНД ТЭЙБЛ

15 Д?рес барышы: I. Оештыру

Д?рес барышы: I. Оештыру

леше 1) Ис?нл?ш?. 2) Д?реск? кир?кле ?сбабларны барлау. 3) Д?рес максатын х?б?р ит?. - Без сезне? бел?н “С?з т?зелеше ??м ясалышы” диг?н зур теманы ?йр?н?не т?мамладык. Б?генге д?рест? т?рле структуралар кулланып бу тема астында ?тк?нн?рне тагын бер кат иск? т?шереп ?т?рбез, алган белемн?рне ныгытырбыз. II. Актуальл?штер? 1нче слайдка к?з салыгыз. Биред?ге кроссвордны? ?авабын табар ?чен сезг? тема буенча ?телг?н т?шенч?л?рне? кагыйд?л?рен иск? т?шерерг? туры килер. С?зне? т?п м?гън?сен белдер? торган кис?к - ... Тамырга ялганып кил? торган кис?к - ... Тамырга ялганып, с?зне? м?гън?сен ?зг?рт? торган кышымча - ... Бер тамырдан ясалган я?а м?гън?ле с?зл?р - ... Ясагыч кушымчалар ярд?менд? ясалган я?а м?гън?ле с?зл?р - ... Ике тамыр кушылып ясалган с?з - ... Сызыкча аша языла торган ике с?зд?н ясалган с?з - ...

16 К

К

К

У

Ш

М

А

Т

А

М

Ы

Р

Д

А

Ш

Т

А

М

Ы

Р

Я

С

А

Л

М

А

Я

С

А

Г

Ы

Ч

П

А

Р

Л

Ы

2

6

1

5

4

3

7

17 - Молодцы

- Молодцы

2нче слайдта бирелг?н башваткычларны? ?авабында нинди с?з яшеренг?н ик?н? Тамыры ?ырла с?зенд?ге кебек, ? кушымчасы ташчы с?зенд?ге кебек.(?ырчы) ?ырчы с?зен ясалышы ягыннан нинди с?з ик?нлеген атагыз. (Ясалма с?з) Беренче и?ек караны? киресе, Хайван т?гел икенчесе, Оча торган ??нлек. Икесе берг?: к?лд? й?з?, Кем кошны ?йтеп бир?. (Аккош) Аккош с?зен ясалышы ягыннан нинди с?з ик?нлеген атагыз. (Кушма с?з) Х?зер 3слайдка к?з салыгыз. Бирелг?н с?зл?рне? икенче кис?ген тап. ак – (кара) ?с – (баш) хатын – (кыз) ир – (ат) бала – (чага) к?н –(т?н) Бу с?зл?рне ясалышы ягыннан нинди с?з ик?нлеген атагыз. (Парлы с?зл?р) Бу р?тт? нинди с?зл?р урнашкан? Урман, к?з, к?н, кыз. (Тамыр с?зл?р) Молодцы.

18 III

III

Белемн?рне тикшер? Укучыларга с?зл?р язылган карточкалар таратыла. Шул карточкаларда карандашлар ярд?менд? с?зл?рне т?зелеше ягыннан тикшерегез ??м ясалышы ягыннан нинди т?рг? кер?ен билгел?гез. - Алдагы эш КОНЭРС структурасы ярд?менд? ?т?л?. ( 4 ?ирг? тамыр, ясалма, кушма, парлы с?зл?р дип язылган плакатлар эленг?н). Х?зер сезг? ясалышы ягыннан нинди с?зл?р эл?г?г? карап ?з плакатларыгыз янына чыгып басасыз. Д?рес бастыгыгыз мик?н? Т?ркемн?рд? бер-берегезг? ?зегезне? с?зегезне? ясалышын а?латасыз. Ялгыш баскан укучыга ?з плакатын табарга ярд?м ит?сез. Кемне? ч?че кыскарак, шул беренче а?лата башлый, башладык! - Эшне МИКС-ПЭА-ШЭА структурасы буенча д?вам ит?без. Музыка уйный башлау бел?н т?рле юн?лешт? х?р?к?тл?н? башлыйсыз, музыка бет? бел?н парлашасыз (парсыз калган укучы кулын к?т?р?, а?а пар табарга ярд?м ител?) ??м ?з с?зегезне? ясалышын парыгызга а?латасыз. Бер-берегезне? с?зен ист? калдырырга тырышасыз. Кемне? буе озынрак шул беренче булып а?лата башлый. Башладык! - ( Музыка я?гырый, туктый). Ислам, пары?ны? с?зен а?лат ?ле. (Шушы р?вешт? 3тапкыр кабатлана). - Р?хм?т, урыннарга утырабыз.

19 2. Алдагы эш СИМАЛТИНИУС РАУНД ТЭЙБЛ структурасы ярд

2. Алдагы эш СИМАЛТИНИУС РАУНД ТЭЙБЛ структурасы ярд

менд? ?т?л?ч?к. - Моны? ?чен сезне? ?ст?лл?регезд? битл?р куелган. ??рберегез битл?рне ала ??м урталай б?кли. Урталай б?кл?нг?н битне я?адан урталай б?клибез. Моны барыбыз да берг? эшлибез, к?т?реп к?рс?ттек. Аннан урта почмакны чак кына б?клибез. Х?зер битне ачтык, эзл?р буенча карандаш бел?н й?ртеп чыгабыз. Урта кечкен? шакмакка исемегезне, т?ркем номерын язып куясыз. Битне? калган 4 ?лешен номерлыйбыз ??м парларыбыздан ишетк?н с?зл?рне б?леп битне? 4?лешен? язып куябыз. Нинди номер астында утырсагыз, битне? шул номерлы ?лешенд?ге с?з бел?н ??мл? т?зеп язасыз. Со?нан с?гать теле юн?леше буенча ?зегезне? битегезне к?ршегезг? бир?сез. Бу эш ?з битегез ?зегезг? ?йл?неп кайтканчы д?вам ит?. - Вакыт башланды. - Вакытыгыз бетте. К?газь битегезне к?ршегезг? бир?сез, бирелг?н с?з бел?н ??мл? уйлыйсыз. Вакыт башланды, уйланган ??мл?гезне язып куясыз. - ... ?ст?лд?ге ... номерлы укучы к?газь битенд?ге ??мл?л?рен укып к?рс?тсен ?ле. (Бернич? укучыдан ??мл?л?ре укытыла.) - 2нче номерлылар барлык укучыларны? да к?газь битл?рен ?ыеп, ?ст?лг? китереп куясыз. Физкультминутка ? х?зер укучылар бераз ял итеп алабыз. Барыбыз да матур итеп басабыз ??м к?нег?л?рне кабатлыйбыз.

20 IV

IV

Рефлексия. 4нче слайдка к?з салыгыз. Онык ?бисен? хат язган, л?кин хатта хаталар юк мик?н? Сезг? шуны билгел?рг? кир?к булачак. Кадерле ?бием! Сине 8нче Март Хатын кызлар к?не б?йр?ме бел?н котлыйм. Си?а озын гомер, с?лам?тлек телим. Тизд?н кунакка кайтам. ?бием , ?ч почмак пешереп каршы алырсы? ?ле. Си?а б?л?кк? аш яулык алып кайтырмын. Песием анда ничек яши? А?а к?з колак була к?р инде. Ис?н бул ,?бием, чирл?м?. С?лам бел?н оныгы?. (?иб?релг?н хаталар: хатын-кыз, ?чпочмак, ашъяулык, к?з-колак). V. Йомгаклау. - Без сезне? бел?н б?ген нинди теманы кабатладык? Бу тема астында алган белемн?р сезг? кил?ч?кт? кир?к булачакмы? “С?з т?зелеше ??м ясалышы” темасы сезне н?рс?г? ?йр?тте? (Я?а с?зл?р ясарга, аларны д?рес язарга, бер-берсенн?н аера белерг?, с?йл?мд? кир?кле с?зне кулланырга). ?й эше: “?д?би уку” д?реслегенн?н тамыр, ясалма, кушма ??м парлы с?зл?р керг?н ??мл?л?р язып килерг?. У?ышлар сезг?! Шуны? бел?н д?ресебез т?мам, чыгарга м?мкин. Сау булыгыз!

«К?рче, д?нья нинди матур, Тир? ягы? г?л ген?, Г?лбакчадай ямьле була Бары туган ?ир ген?»
http://900igr.net/prezentacija/biologija/krche-dnja-nindi-matur-tir-jagy-gl-gen-glbakchadaj-jamle-bula-bary-tugan-ir-gen-247381.html
cсылка на страницу

Без темы

1004 презентации
Урок

Биология

136 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по биологии > Без темы > К?рче, д?нья нинди матур, Тир? ягы? г?л ген?, Г?лбакчадай ямьле була Бары туган ?ир ген?