Ломоносов
<<  К 105-летию со дня рождения По знаменитым памятным местам беларуси  >>
«А?ыл-ойды т
«А?ыл-ойды т
«А?ыл-ойды т
«А?ыл-ойды т
Сынып ережесі: Ынталылы
Сынып ережесі: Ынталылы
?ызы?ушылы
?ызы?ушылы
2-топ:
2-топ:
3-топ:
3-топ:
Прогрессия тізбегіндегі тарих
Прогрессия тізбегіндегі тарих
Білімділік ма
Білімділік ма
Ой ?оз
Ой ?оз
Ма?ынаны тану
Ма?ынаны тану
1-топ: Жауабы: 8 к
1-топ: Жауабы: 8 к
3-топ:
3-топ:
Назарлары
Назарлары

Презентация на тему: ««А?ыл-ойды т?ртіпке келтіретін математика, сонды?тан да оны о?у керек» С.М.Ломоносов». Автор: Елена. Файл: ««А?ыл-ойды т?ртіпке келтіретін математика, сонды?тан да оны о?у керек» С.М.Ломоносов.ppt». Размер zip-архива: 1844 КБ.

«А?ыл-ойды т?ртіпке келтіретін математика, сонды?тан да оны о?у керек» С.М.Ломоносов

содержание презентации ««А?ыл-ойды т?ртіпке келтіретін математика, сонды?тан да оны о?у керек» С.М.Ломоносов.ppt»
СлайдТекст
1 «А?ыл-ойды т

«А?ыл-ойды т

ртіпке келтіретін математика, сонды?тан да оны о?у керек» С.М.Ломоносов

2 «А?ыл-ойды т
3 Сынып ережесі: Ынталылы

Сынып ережесі: Ынталылы

??ыптылы? Шыдамдылы? Табандылы? Ма?саттылы? Жауапкершілік

4 ?ызы?ушылы

?ызы?ушылы

ын ояту. (Ребус шештіру ар?ылы та?ырыпты аны?тау) (1-топ)

1-топ:

3

4

2

1

7

6

5

8

9

10

5 2-топ:

2-топ:

3

2

4

1

5

6

7

8

9

10

12

11

12

6 3-топ:

3-топ:

2

3

1

4

6

5

7 Прогрессия тізбегіндегі тарих

Прогрессия тізбегіндегі тарих

Алгебра 9-сынып

8 Білімділік ма

Білімділік ма

саты: Арфиметикалы? геометриялы? прогрессияларды ?олдану ар?ылы тарих?а шолу жасайды. Формулаларды пайдаланып, есептер шы?арады. Дамытушылы? ма?саты: О?ушыларды? логикалы? ойлау ?абілеттері артады. Танымды? ?ызы?ушылы?ын жетіледі. Т?рбиелік ма?саты: ?аза? хал?ыны? тарихын ба?алай білуге ?йренеді. ?лттар досты?ын ??рметтейді.

9 Ой ?оз

Ой ?оз

ау: 1. Прогрессияны? ?андай т?рлерін білесі?дер? 2. Арифметикалы? прогрессия дегеніміз не? 3. Геометриялы? прогрессия дегеніміз не? 4.Арифметикалы? прогрессияны? жалпы м?шесіні? формуласы ж?не ?осындысын есептеу формуласы? 5. Геометриялы? прогрессияны? жалпы м?шесіні? формуласы ж?не ?осындысын есептеу формуласы?

10 Ма?ынаны тану

Ма?ынаны тану

Есептер ??растыру: Арифметикалы? прогрессияны ?мірде ?олдану. О?ушыларды? ?здеріне берілген м?ліметтер бойынша есептер ??растыру.

1-топ: Медицина Д?рігерді? ке?есі бойынша демалушы адам 5 минуттан к?нні? к?зі?е шы?ып отырды. Ал келесі к?нде к?нні? к?зі?е шы?у уа?ытын 5 минут?а артып отырды. Неше к?ннен кейін оны? к?нні? к?зі?е шы?у уа?ыты 40 минутты ??райтын болады?

3-топ: ЭКОНОМИКА саласы. Еркінні? ата-анасы ту?ан к?ніне баласына ?ялы телефонды жа?артып сатып беруге ?й?арды . Ол ?шін олар бірінші айда 650 те?ге, ал келесі айларда алдын?ы айдан 50 те?геге арты? а?ша жинап отырды. Еркінні? ата-анасы 10 айдан кейін ?анша а?ша жинайды?

2-топ: ??рылыс, ?ндіріс саласы ??ды?ты ?азатын ж?мысшылар?а ал?аш?ы 1 метрге 30 те?ге т?лема?ы т?ленетіні туралы у?де берілді. Ал келесі ?р метрге алды??ы метрге ?ара?анда 20 те?геден ?стіне ?осылып отырады. 12 метрлік ??ды?ты ?азып шы?у ?шін ж?мысшы ?анша а?ша алады?

11 1-топ: Жауабы: 8 к

1-топ: Жауабы: 8 к

2-топ: Жауабы: 1650 те?ге

3-топ: Жауабы: 8750 те?ге

12 3-топ:

3-топ:

аза? хал?ы ассамблея ??рыл?анды?ына ?анша жыл тол?анды?ын есете?із. Арфиметикалы? прогрессияны? бірінші ж?не т?ртінші м?шелеріні? ?осындысы 26-?а те?, ал оны? екінші м?шесі бесіншісінен 6-?а арты?. ?шінші ж?не бесінші м?шелеріні? ?осындысын табы?ыз.

Ойтол?аныс: (шы?армашылы? есеп) ?аза? ханды?ыны? 550 жылды?ына, ?ОС-? 70 жылды?ына, ?аза? хал?ы ассамблеясыны? 20 жылды?ына ??растырыл?ан есептер шы?ару;

1-топ: "?аза? ханды?ыны? ?анша жыл бол?анды?ын есептейік" Арфиметикалы? прогрессияда а1=20, d=6. осы прогрессияны? ал?аш?ы онбірінші м?шесіні? ?осындысын табы?ыз.

2-топ: ?лы Отан со?ысына ?анша жыл бол?анды?ын есепте?із. Геометриялы? прогрессия b1=10, q=2. Осы прогрессияны? ал?аш?ы ?шінші м?шесіні? ?осындысын табы?ыз.

13 Назарлары

Назарлары

ыз?а рахмет!

?. ?орытындылау.

««А?ыл-ойды т?ртіпке келтіретін математика, сонды?тан да оны о?у керек» С.М.Ломоносов»
http://900igr.net/prezentacija/fizika/ayl-ojdy-trtpke-keltretn-matematika-sondytan-da-ony-ou-kerek-s.m.lomonosov-201612.html
cсылка на страницу

Ломоносов

21 презентация о Ломоносове
Урок

Физика

134 темы
Слайды
900igr.net > Презентации по физике > Ломоносов > «А?ыл-ойды т?ртіпке келтіретін математика, сонды?тан да оны о?у керек» С.М.Ломоносов