Лабораторные по физике
<<  Дальтон-технология или Лабораторный план Современная практика и проблемы применения промышленных и лабораторных спетрофотометрических анализаторов физико-химических свойств нефти и нефтеродуктов  >>
Клініко-лабораторна характеристика позапечінкових уражень при
Клініко-лабораторна характеристика позапечінкових уражень при
Актуальність
Актуальність
Hcv-інфекція характеризується дуже високою частотою позапечінкових
Hcv-інфекція характеризується дуже високою частотою позапечінкових
Структура позапечінкових проявів хронічного гепатиту С (ХГС) (Zignego
Структура позапечінкових проявів хронічного гепатиту С (ХГС) (Zignego
Структура позапечінкових проявів ХГС (Zignego et al
Структура позапечінкових проявів ХГС (Zignego et al
Мета роботи
Мета роботи
Матеріали дослідження:
Матеріали дослідження:
Клініко-лабораторна характеристика позапечінкових уражень при
Клініко-лабораторна характеристика позапечінкових уражень при
Основну групу дослідження (група 1) склали хворі з діагностованим ХГС
Основну групу дослідження (група 1) склали хворі з діагностованим ХГС
Діагноз ХГС ставили на підставі характерної клінічної картини, даних
Діагноз ХГС ставили на підставі характерної клінічної картини, даних
Структура позапепечінкових проявів
Структура позапепечінкових проявів
Клінічні симптоми/синдроми у групах хворих, що досліджувалися
Клінічні симптоми/синдроми у групах хворих, що досліджувалися
Показники білірубіну у групах хворих, що досліджувалися
Показники білірубіну у групах хворих, що досліджувалися
Показники АлАТ, АсАТ у групах хворих, що досліджувалися
Показники АлАТ, АсАТ у групах хворих, що досліджувалися
Показники гемограми у групах хворих, що досліджувалися
Показники гемограми у групах хворих, що досліджувалися
Також за результатами нашого дослідження, у 9 (56%) хворих
Також за результатами нашого дослідження, у 9 (56%) хворих
ВИСНОВКИ За результатами нашого дослідження позапечінкові прояви
ВИСНОВКИ За результатами нашого дослідження позапечінкові прояви
Дякую за увагу
Дякую за увагу

Презентация на тему: «Клініко-лабораторна характеристика позапечінкових уражень при хронічному гепатиті С». Автор: Serge Morozov. Файл: «Клініко-лабораторна характеристика позапечінкових уражень при хронічному гепатиті С.ppt». Размер zip-архива: 185 КБ.

Клініко-лабораторна характеристика позапечінкових уражень при хронічному гепатиті С

содержание презентации «Клініко-лабораторна характеристика позапечінкових уражень при хронічному гепатиті С.ppt»
СлайдТекст
1 Клініко-лабораторна характеристика позапечінкових уражень при

Клініко-лабораторна характеристика позапечінкових уражень при

хронічному гепатиті С

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця Кафедра інфекційних хвороб Кондратюк Людмила Олександрівна Науковий керівник д.мед.н. Голубовська О.А.

2 Актуальність

Актуальність

Вірусний гепатит С на сьогоднішній день є однією з найактуальніших проблем охорони здоров’я світу. Це пояснюється значними темпами його поширення, труднощами своєчасної діагностики, високим відсотком хронізації, розвитком таких життєво небезпечних ускладнень як цироз печінки, гепатоцелюлярна карцинома, що призводить до значного зниження якості життя хворого і навіть їх інвалідизації.

3 Hcv-інфекція характеризується дуже високою частотою позапечінкових

Hcv-інфекція характеризується дуже високою частотою позапечінкових

уражень. Їх частота в країнах європи становить від 40% до 74%.

4 Структура позапечінкових проявів хронічного гепатиту С (ХГС) (Zignego

Структура позапечінкових проявів хронічного гепатиту С (ХГС) (Zignego

et al., 1999, Angello V. et al., 2004, Cacoub et al., 2005, Т.Н. Лопаткина, 2000).

змішана кріоглобулінемія та кріоглобулінемічний васкуліт, в тому числі мезангіокапілярний гломерулонефрит вузликового поліартеріїт В-клітинна неходжкінська лімфома імунна тромбоцитопенія синдром Шегрена (лімфоцитарний сіалоденіт) цукрового діабету 2 типу автоімунний тиреоідит пізня шкірноа порфірія червоний плоский лишай синдром Чарга-Стросса (грануляційне запалення дихальних шляхів, некротичний васкуліт дрібних і середніх судин) синдром Бехчета (афтозно-виразкові прцеси слизової оболонки рота, статевих органів, очей) гігантоклітинний артеріїт фіброзуючий альвеоліт поліміозит, дерматоміозит

5 Структура позапечінкових проявів ХГС (Zignego et al

Структура позапечінкових проявів ХГС (Zignego et al

, 1999, Angello V. et al., 2004, Cacoub et al., 2005, Т.Н. Лопаткина, 2000), (продовження).

міокардит поліартрит, ревматоїдний артрит системна склеродермія, CREST-синдром (поєднання кальцинозу (С), синдрому Рейно-Леріша (R), езофагіту (Е), склеродактилії (S) і телеангіектазій (Т) системний червоний вовчак синдром Гієна-Баре (гостра полірадикулоневропатія, що проявляється в’ялими парезами, порушенням чутливості, вегетативними розладами) міастенія(нервово-м’язове захворювання, що характеризується патологічною швидкою втомою посмугованої мускулатури) рогівкова виразка Мурена увеїт, гострий пігментний епітеліїт сітківки вітіліго (хронічне захворювання шкіри, при якому спостерігається поява ділянок депігментації на шкірі) вузлова еритема мультиформна еритема саркоїдоз (системне запальне захворювання, в основі якого лежить утворення гранульом) моноклональна імуноглобулінопатія макроглобулінемія Вальденстрема множинна мієлома аутоімунна гемолітична анемія

6 Мета роботи

Мета роботи

оцінити клініко-лабораторні показники хворих з позапечінковими проявами ХГС.

7 Матеріали дослідження:

Матеріали дослідження:

Хворі ХГС, які знаходилися на лікуванні на базі КЛ №15 м. Києва Методи дослідження: Клінічні, біохімічні, серологічні, метод полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), УЗД органів черевної порожнини (УЗД ОЧП).

8 Клініко-лабораторна характеристика позапечінкових уражень при
9 Основну групу дослідження (група 1) склали хворі з діагностованим ХГС

Основну групу дослідження (група 1) склали хворі з діагностованим ХГС

з позапечінковими прявами (19 хворих). Групу порівняння (група 2) склали хворі з ХГС без позапечінкових проявів (68 хворих).

10 Діагноз ХГС ставили на підставі характерної клінічної картини, даних

Діагноз ХГС ставили на підставі характерної клінічної картини, даних

біохімічного дослідження крові, УЗД ОЧП та підтверджували позитивною реакцією ПЛР HCV. Оцінювалися позапечінкові прояви в основному, за клінічним перебігом та даними лабораторних досліджень (рівні ANA, тиреотропного гормону (ТТГ), антитіл до тиреоглобуліну (АТТГ), антитіл до тиреопероксидази (АТПО), а також даними загального аналізу крові, показників ревматоїдного фактору тощо.

11 Структура позапепечінкових проявів

Структура позапепечінкових проявів

12 Клінічні симптоми/синдроми у групах хворих, що досліджувалися

Клінічні симптоми/синдроми у групах хворих, що досліджувалися

Клінічні симптоми/синдроми

Хворі 1-ої групи, N=16 (%)

Хворі 2-ої групи N=68 (%)

Астено-вегетативний синдром

15 (94%)

56 (82%)

Висип на шкірі

3(19%)

3 (4%)

Ділянки гіпер- або гіпопігментації шкіри

3 (19%)

Диспепсичний синдром (втрата апетиту, гіркота у роті, метеоризм, розлади випорожнень, блювання)

11(68%)

46 (68%)

Епізоди жовтяниць

4 (25%)

28 (41%)

Шкірний свербіж

2 (12,5%)

4 (6%)

Гепатомегалія

11(68%)

41 (60%)

Спленомегалія

4 (25%)

14 (21%)

Періодичне підвищення t о тіла

3 (19%)

22 (32%)

Ксеростомія, ксерофтальмія

1 (6%)

Кровоточення

2 (12,5%)

2 (3%)

Підвищення пітливості, тремор, серцебиття тощо

2 (12,5%)

1(1,5%)

Набряково-асцитичний синдром

2 (12,5%)

2 (3%)

Артралгії

3 (19%)

8 (12%)

13 Показники білірубіну у групах хворих, що досліджувалися

Показники білірубіну у групах хворих, що досліджувалися

14 Показники АлАТ, АсАТ у групах хворих, що досліджувалися

Показники АлАТ, АсАТ у групах хворих, що досліджувалися

15 Показники гемограми у групах хворих, що досліджувалися

Показники гемограми у групах хворих, що досліджувалися

16 Також за результатами нашого дослідження, у 9 (56%) хворих

Також за результатами нашого дослідження, у 9 (56%) хворих

позапечінкові прояви були виявлені лише за допомогою лабораторного обстеження (позитивний РФ, аутоімунні маркери (позитивні ANA, проте не більше 1:320), підвищення ТТГ, АТТГ, АТПО, а також лейкоцито-, тромбоцито, еритроцитопенії)

17 ВИСНОВКИ За результатами нашого дослідження позапечінкові прояви

ВИСНОВКИ За результатами нашого дослідження позапечінкові прояви

виявилено в 19% хворих ХГС. Згідно наведених даних, клініко-лабораторні ознаки ураження печінки в однаковій мірі зустрічаються в обох групах, що свідчить про те, що ураження печінки є стійкою ознакою хворих ХГС. Проте, у 7 (44%) хворих 1-ої групи на передній план в клінічній картині виступають прояви, не пов’язані з ураженням печінки. У 9 (56%) хворих позапечінкові прояви були виявлені лише за допомогою лабораторного обстеження.

18 Дякую за увагу

Дякую за увагу

«Клініко-лабораторна характеристика позапечінкових уражень при хронічному гепатиті С»
http://900igr.net/prezentacija/fizika/klnko-laboratorna-kharakteristika-pozapechnkovikh-urazhen-pri-khronchnomu-gepatit-s-216181.html
cсылка на страницу

Лабораторные по физике

7 презентаций о лабораторных по физике
Урок

Физика

134 темы
Слайды
900igr.net > Презентации по физике > Лабораторные по физике > Клініко-лабораторна характеристика позапечінкових уражень при хронічному гепатиті С