Без темы
<<  ?нием, мин сине к?т?м Cолдат Великой войны - Победитель  >>
?фганстан 1979 – 1989
?фганстан 1979 – 1989
1978-1979 елларда
1978-1979 елларда
I раунд
I раунд
1. ?фганстанга совет гаск
1. ?фганстанга совет гаск
2. СССР
2. СССР
129 ?с
129 ?с
М?ск?? бел
М?ск?? бел
АКШ демонстратив р
АКШ демонстратив р
6. Сугыш барган нинди торак пунктларны
6. Сугыш барган нинди торак пунктларны
II раунд
II раунд
1. 1979 нчы елда
1. 1979 нчы елда
1980 январенда
1980 январенда
?фганстанда совет гаск
?фганстанда совет гаск
Бтр 80
Бтр 80
?фганстан 1979 – 1989
?фганстан 1979 – 1989
?фганстан 1979 – 1989
?фганстан 1979 – 1989
?фганстан 1979 – 1989
?фганстан 1979 – 1989
2. ?фганстан сугышында нич
2. ?фганстан сугышында нич
3. Татарстаннан
3. Татарстаннан
4.?фганстан сугышында Сарман районыннан нич
4.?фганстан сугышында Сарман районыннан нич
5. Иске К
5. Иске К
Афган сугышында катнашкан авылдашларыбыз
Афган сугышында катнашкан авылдашларыбыз
?фганстан 1979 – 1989
?фганстан 1979 – 1989
?фганстан 1979 – 1989
?фганстан 1979 – 1989
?фганстан 1979 – 1989
?фганстан 1979 – 1989
?фганстан 1979 – 1989
?фганстан 1979 – 1989
?фганстан сугышы 9 ел д
?фганстан сугышы 9 ел д
Справка:
Справка:
6. Сарман районыннан
6. Сарман районыннан
?фган сугышында
?фган сугышында
III раунд Д
III раунд Д
Сугыш барышында 200 ме
Сугыш барышында 200 ме
1. Интернациональ бурычын намус бел
1. Интернациональ бурычын намус бел
I
I
IV раунд Кайту…
IV раунд Кайту…
1 нче этап- 15 май 1988 ел
1 нче этап- 15 май 1988 ел
2.Кайсы илл
2.Кайсы илл
3. Женева килеш
3. Женева килеш
Совет гаск
Совет гаск
4. ?фганстан республикасыны
4. ?фганстан республикасыны
5.Афган сугышында катнашучыларнын батырлыгы безнен районда ничек
5.Афган сугышында катнашучыларнын батырлыгы безнен районда ничек
Батырларга мемориаль комплекс
Батырларга мемориаль комплекс
?фганстан 1979 – 1989
?фганстан 1979 – 1989
Пусть никогда Не станет обелиском Для всех живущих Добрый шар Земной
Пусть никогда Не станет обелиском Для всех живущих Добрый шар Земной
1979 нчы елда совет гаск
1979 нчы елда совет гаск

Презентация на тему: «?фганстан 1979 – 1989». Автор: User. Файл: «?фганстан 1979 – 1989.ppt». Размер zip-архива: 6036 КБ.

?фганстан 1979 – 1989

содержание презентации «?фганстан 1979 – 1989.ppt»
СлайдТекст
1 ?фганстан 1979 – 1989

?фганстан 1979 – 1989

Ист? тотыйк …

2 1978-1979 елларда

1978-1979 елларда

фганстан Демократик Республикасы ?ит?кчел?ре

Бабрак Кармаль

Нур Мухаммед Тараки

Хафизулла Амин

3 I раунд

I раунд

Кемг? кир?к иде бу сугыш?

4 1. ?фганстанга совет гаск

1. ?фганстанга совет гаск

рл?рен керт? турында карарга кем кул куйган? Гаск?рл?рне керт? датасын ?йтегез.

Справка

5 2. СССР

2. СССР

?м ?фганстан арасындагы килеш?г? кайчан кул куела?

6 129 ?с

129 ?с

башлаган илл?р арасында ?фганстан 108 нче урында тора

3. ХХ гасырны? 70 нче еллар ахырында ?фганстанда и?тимагый ?сеш д?р???се нинди була ?

7 М?ск?? бел

М?ск?? бел

н хезм?тт?шлек ит?че ?фганстан халык-демократик партиясе ; АКШ яклаган ислам фундаменталистик агым .

4. Бу чорда ?фганстанда нинди ике зур и?тимагый – с?яси агымнар була?

8 АКШ демонстратив р

АКШ демонстратив р

вешт? Фарсы култыгында ?зене? х?рби ку?тен ?стер?; Себерд?ге нефть, газ ??м к?мер чыгару ?з?кл?рен? якынаю ?чен ?фганстанда ракеталарын урнаштырырга омтылу.

5.70 нче елларда АКШны? ?фганстанга карата нинди м?нф?гатьл?ре булган?

9 6. Сугыш барган нинди торак пунктларны

6. Сугыш барган нинди торак пунктларны

йт? аласыз?

Джелалабад, Газни, Гардез Герат, Баграм, Шиндант, Кабул, Кандагар, Кундуз, Лашкаргах, Саланг, Файзабад, ...

10 II раунд

II раунд

?фган сугышы саннарда.

11 1. 1979 нчы елда

1. 1979 нчы елда

фганстанга кайсы армия кертел??

Любая война – это катастрофа для человечества, потому что она пренебрегает наибольшей ценностью на земле - человеческой жизнью.

12 1980 январенда

1980 январенда

фганстан территориясен? 100 ме? кешелек гаск?р кертел?

Справка

13 ?фганстанда совет гаск

?фганстанда совет гаск

рл?ре к?чле оппозицион группировкаларга каршы 400 эре х?рби операциял?р ??м дошманны? коралланган аерым отрядларын юк итк?н 220 ш?хси операциял?р ?тк?р?л?р. 1980 елны? мартыннан алып 1985 елны? апрелена кад?р совет гаск?рл?ре ки?масштаблы х?рби х?р?к?тл?р алып баралар.

14 Бтр 80

Бтр 80

Брдм2

II

I

Бмд 4

Бмп 3

III

IV

15 ?фганстан 1979 – 1989
16 ?фганстан 1979 – 1989
17 ?фганстан 1979 – 1989
18 2. ?фганстан сугышында нич

2. ?фганстан сугышында нич

х?рби хезм?тк?р катнашкан ?

19 3. Татарстаннан

3. Татарстаннан

фганстанда нич? сугышчы катнашты?

20 4.?фганстан сугышында Сарман районыннан нич

4.?фганстан сугышында Сарман районыннан нич

кеше катнашты?

21 5. Иске К

5. Иске К

шер авыл советына караган авыллардан нич? кеше катнашты?

22 Афган сугышында катнашкан авылдашларыбыз

Афган сугышында катнашкан авылдашларыбыз

1. Давлетбаев Аухат Ахатович 2. Ярмиев Ильгиз Муллаянович 3.Харисов Айдар Кутдусович 4. Абдуллин Ильдус Марсович 5. Ахмадиев Фирдавис Искандарович

23 ?фганстан 1979 – 1989
24 ?фганстан 1979 – 1989
25 ?фганстан 1979 – 1989
26 ?фганстан 1979 – 1989
27 ?фганстан сугышы 9 ел д

?фганстан сугышы 9 ел д

вам итте. Гомуми югалтулар:

1979 ел — 86 кеше 1980 ел— 1484 кеше 1981 ел — 1298 кеше 1982 ел — 1948 кеше 1983 ел — 1446 кеше 1984 ел — 2346 кеше 1985 ел — 1868 кеше 1986 ел — 1333 кеше 1987 ел — 1215 кеше 1988 ел — 759 кеше 1989 ел — 53 кеше

28 Справка:

Справка:

«1979-1989 елларда Совет Армиясене? гомуми югалтулары: 40 нчы армияд?н 14 453 кеше ?лг?н,х?б?рсез югалган,?сирлекк? т?шк?н. 49985 кеше т?н ??р?х?тл?ре алган, 6759 инвалид калган,330 розыскка бирелг?н,алар арасыннан 312 х?б?рсез югалган. Аннан кала, 180 х?рби ?ит?кче, 584 т?р?ем?че ??м башка специалистлар». ?фган халкы арасында югалтулар 1 млн.тир?се

Справка

29 6. Сарман районыннан

6. Сарман районыннан

фган сугышында нич? кеше ??лак булды?

30 ?фган сугышында

?фган сугышында

?лак булганнар исемлеге

Исем, фамилиясе

Туган ?ире

1.Ми?лек?ев Рифкать Ми?лезарип улы 2. ?бдельминов Рамил Равил улы 3.Садыйков Илшат ?б?г?р улы 4.Г?р?ев ?сгать ?шр?п улы 5.Хисамов Мансур Марсель улы 6.Притула Сергей Антон улы 7.Ягудин Азат Мизкать улы

??лил посёлогы Н?рк?й авылы ?рн?к авылы Шыгай авылы К?лм?т авылы ??лил посёлогы Я?а Минз?л?баш авылы

31 III раунд Д

III раунд Д

?л?т б?л?кл?ре

Под Баграмом колонну сегодня встречают снаряды. Пулеметы стучат, и с камней метко бьют снайпера, И уходят они, старшине оставляя награды, Положив их на письма, что не дописали вчера.

32 Сугыш барышында 200 ме

Сугыш барышында 200 ме

кеше орден ??м медальл?р бел?н б?л?кл?н?л?р. 86 «?фганчыга» (таджик,рус,ингуш,татар,украин,?зб?к,казах,калмык,белорус, молдаван )Советлар Союзы Герое исеме бирелг?н. Шуларнын 25 нэ улгэннэн сон бирелде

33 1. Интернациональ бурычын намус бел

1. Интернациональ бурычын намус бел

н ?т?г?н батыр солдатларны совет д??л?те ничек б?л?кл?г?н?

34 I

I

II

III

IV

Орден Славы I, II, III степени

Орден Красной Звезды

Участник афганской войны 1979 - 1989.

Орден Красного Знамени

35 IV раунд Кайту…

IV раунд Кайту…

36 1 нче этап- 15 май 1988 ел

1 нче этап- 15 май 1988 ел

2 нче этап- 15 февраль 1989 ел.

1.Совет гаск?рл?ре ?фганстан республикасыннан кайчан чыгарылды? Чыгару турындагы карарга кем кул куйган??

Документ-справка

М.С. Горбачёв

37 2.Кайсы илл

2.Кайсы илл

р арасында т?зелг?н килеш? совет гаск?рл?рен ?фганстан территориясенн?н чыгару м?мкинлеген бирде?

1988 нче елны? 14 нче апреленд? Пакистан бел?н ?фганстан арасында т?зелг?н Женева килеш?е

38 3. Женева килеш

3. Женева килеш

енд?ге шартлар ничек ?т?лде?

Справка: Килеш? т?зелг?нн?н со?, Иран ??м Пакистаннан ?фганстанга 21,7 ме? солдат кертелде.

39 Совет гаск

Совет гаск

рл?ре чыгарылгач та сугыш х?р?к?тл?ре тукталмады

40 4. ?фганстан республикасыны

4. ?фганстан республикасыны

со?гы президенты кем? Бу республика кайчан яш??д?н туктады?

Мухаммед Наджибулла

41 5.Афган сугышында катнашучыларнын батырлыгы безнен районда ничек

5.Афган сугышында катнашучыларнын батырлыгы безнен районда ничек

мэнгелэштерелде?

42 Батырларга мемориаль комплекс

Батырларга мемориаль комплекс

43 ?фганстан 1979 – 1989
44 Пусть никогда Не станет обелиском Для всех живущих Добрый шар Земной

Пусть никогда Не станет обелиском Для всех живущих Добрый шар Земной

45 1979 нчы елда совет гаск

1979 нчы елда совет гаск

рл?рен ?фганстанга керт? кир?к идеме со??

«?фганстан 1979 – 1989»
http://900igr.net/prezentacija/istorija/fganstan-1979-1989-102911.html
cсылка на страницу

Без темы

1772 презентации
Урок

История

150 тем
Слайды