Новейшее время
<<  Международные отношения в 1920-30-е годы Организация эвакуационных мероприятий в мирное время  >>
Назустріч мирному і толерантному суспільству в Україні
Назустріч мирному і толерантному суспільству в Україні
Назустріч мирному і толерантному суспільству в Україні
Назустріч мирному і толерантному суспільству в Україні
У 2007 -2008 рр
У 2007 -2008 рр
Проект (тренінгові модулі) базувалися на попередньому досвіді
Проект (тренінгові модулі) базувалися на попередньому досвіді
Діяльність за проектом: В рамках нинішнього етапу проекту, що
Діяльність за проектом: В рамках нинішнього етапу проекту, що
Цільова аудиторія проекту: Депутати органів місцевого самоврядування
Цільова аудиторія проекту: Депутати органів місцевого самоврядування
Результати проекту включатимуть: Проведення комплексних фокус-групових
Результати проекту включатимуть: Проведення комплексних фокус-групових
Сприяння обізнаності кримських органів влади, представників етнічних
Сприяння обізнаності кримських органів влади, представників етнічних
Загальна діяльність: 1. Фокус-групові дослідження 2. Тренінг для
Загальна діяльність: 1. Фокус-групові дослідження 2. Тренінг для
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТУ Ім'я: Боб Дін E-mail: bob
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТУ Ім'я: Боб Дін E-mail: bob
Відповідальні за проект: Український незалежний центр політичних
Відповідальні за проект: Український незалежний центр політичних

Презентация: «Назустріч мирному і толерантному суспільству в Україні». Автор: Tyschenko. Файл: «Назустріч мирному і толерантному суспільству в Україні.ppt». Размер zip-архива: 537 КБ.

Назустріч мирному і толерантному суспільству в Україні

содержание презентации «Назустріч мирному і толерантному суспільству в Україні.ppt»
СлайдТекст
1 Назустріч мирному і толерантному суспільству в Україні

Назустріч мирному і толерантному суспільству в Україні

Міжетнічні взаємини в АР Крим: просвіта та навчання (ІV фаза) 2009-2010

2 Назустріч мирному і толерантному суспільству в Україні

Назустріч мирному і толерантному суспільству в Україні

Міжетнічні взаємини в АР Крим: просвіта та навчання (ІV фаза)

Проект здійснюється за підтримки Верховного Комісара з питань національних меншин ОБСЄ зусиллями Українського незалежного центру політичних досліджень (м. Київ) та Інформаційно-дослідницького центру "Інтеграція та розвиток" (м. Сімферополь). Головна мета проекту: сприяння міжетнічному взаєморозумінню, терпимому співіснуванню багатонаціонального населення Криму, вивченню та взаємному збагаченню культур різних народів і етнічних груп. сприяння державним службовцям в Криму в усвідомленні викликів, які виникають у багатоетнічному суспільстві, включно з реінтеграцією раніш депортованих народів, ксенофобією та нетолерантністю. Надання знань та розвиток навичок щодо застосування механізмів управління в поліетнічних, мультикультурних громадах, протидію етностереотипам Сприяння розвитку співпраці органів влади та місцевого самоврядування з громадою

3 У 2007 -2008 рр

У 2007 -2008 рр

380 держслужбовців - - представників органів місцевого самоврядування, виконавчої влади 14 районів АР Крим були залучені до участі у тренінгах із ознайомлення з методами: - вирішення міжетнічних проблем в мультикультурних, мультиетнічних громадах; - можливими механізмами та шляхами посилення рівня толерантності в громаді; - забезпеченням прав національних меншин та етнічних спільнот, що випливають з вітчизняного законодавства та міжнародних зобов'язань України - шляхами та інструментами з подолання негативних стереотипів в сфері міжетнічних взаємин.

Назустріч мирному і толерантному суспільству в Україні. Міжетнічні взаємини в АР Крим: просвіта та навчання (ІV фаза)

4 Проект (тренінгові модулі) базувалися на попередньому досвіді

Проект (тренінгові модулі) базувалися на попередньому досвіді

Верховного Комісара з питань національних меншин ОБСЄ з проведення аналогічних семінарів із управління міжетнічними відносинами в Киргизстані та Грузії. Зокрема: Методології вправ на розвиток навичок моніторингу ситуації та аналізу конфлікту, конфліктної превенції Практикуми з розвитку навичок управління міжетнічними взаєминами Залученні громадян до процесів формування та ухвалення рішень на рівні громади

Назустріч мирному і толерантному суспільству в Україні. Міжетнічні взаємини в АР Крим: просвіта та навчання (ІV фаза)

5 Діяльність за проектом: В рамках нинішнього етапу проекту, що

Діяльність за проектом: В рамках нинішнього етапу проекту, що

триватиме протягом 16 місяців, заплановано проведення комплексу тренінгів в 5-ти районах АР Крим (Сакський, Бахчисарайський, Білогірський, Джанкойський, Червоногвардійський) для представників районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, активістів громад, в ході яких учасників буде ознайомлено з особливостями формування, реалізації та оцінки імплементації політичних рішень в сфері міжетнічних взаємин; шляхами та механізмами підвищення міжетнічного порозуміння в громаді; засобами гармонізації міжетнічних взаємин на рівні поліетнічних громад; методам та технологіям реалізації соціокультурних місцевих ініціатив представників національно-культурних товариств, участі органів влади у відповідних процесах.

Назустріч мирному і толерантному суспільству в Україні. Міжетнічні взаємини в АР Крим: просвіта та навчання (ІV фаза)

6 Цільова аудиторія проекту: Депутати органів місцевого самоврядування

Цільова аудиторія проекту: Депутати органів місцевого самоврядування

(Міськради, районні ради); Представники місцевих державних адміністрацій; Активісти громад, представники інститутів громадянського суспільства; Співробітники МВС України в АР Крим, дільничні інспектори

Назустріч мирному і толерантному суспільству в Україні. Міжетнічні взаємини в АР Крим: просвіта та навчання (ІV фаза)

7 Результати проекту включатимуть: Проведення комплексних фокус-групових

Результати проекту включатимуть: Проведення комплексних фокус-групових

досліджень з метою ідентифікації сучасних проблем місцевої влади у сфері міжетнічних взаємин а 5 районах Автономної Республіки Крим; Підготовку і розробку методичних матеріалів для проведення навчальних тренінгів для представників органів місцевого самоврядування, співробітників виконавчих органів влади на місцях, представників громади, представників МВС, дільничних інспекторів стосовно роботи правоохоронних органів в поліетнічних громадах (відповідно до рекомендацій ОБСЕ); Розвиток вміння та навичок службовців органів місцевого самоврядування та громадських активістів з метою підвищення толерантності в суспільстві за допомогою донесення інформації про написання статутів громади, проведення громадських слухань, заходів з активізації громади, подолання на рівні громади негативних етностереотипів; Сприяння місцевій громаді у налагодженні співпраці з органами місцевого самоврядування стосовно розв'язання питань, що виникають в сфері міжетнічних взаємин

Назустріч мирному і толерантному суспільству в Україні. Міжетнічні взаємини в АР Крим: просвіта та навчання (ІV фаза)

8 Сприяння обізнаності кримських органів влади, представників етнічних

Сприяння обізнаності кримських органів влади, представників етнічних

спільнот з методами посилення толерантності в громаді; навчання осіб/групи осіб прискоренню змін і розробці стратегії залучення наявних ресурсів з метою формування спільних цінностей; Сприяння результативному співробітництву етнічних груп Криму, сформованої мережі партнерського місцевого управління (адміністрації та органи місцевого самоуправління) та керівників організацій національних меншин з питань, що безпосередньо зачіпають їхнє повсякденне життя; Сприяння затвердженню принципів демократичного урядування на місцевому рівні, які б передбачали суспільний компроміс та урахування інтересів поліетнічної громади під час формування та реалізації місцевої політики.

Назустріч мирному і толерантному суспільству в Україні. Міжетнічні взаємини в АР Крим: просвіта та навчання (ІV фаза)

9 Загальна діяльність: 1. Фокус-групові дослідження 2. Тренінг для

Загальна діяльність: 1. Фокус-групові дослідження 2. Тренінг для

тренерів 3. Розвиток тренерських модулів 4. Тренінгові семінари, консультації у 5 районах Автономної Республіки Крим

Назустріч мирному і толерантному суспільству в Україні. Міжетнічні взаємини в АР Крим: просвіта та навчання (ІV фаза)

10 МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТУ Ім'я: Боб Дін E-mail: bob

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТУ Ім'я: Боб Дін E-mail: bob

deen@hcnm.org Тел.: +31 70 3125559 Виконання проекту контролюватиме менеджер проекту ОБСЄ ВКНМ.

Назустріч мирному і толерантному суспільству в Україні. Міжетнічні взаємини в АР Крим: просвіта та навчання (ІVІ фаза)

11 Відповідальні за проект: Український незалежний центр політичних

Відповідальні за проект: Український незалежний центр політичних

досліджень Інформаційно-дослідницький центр "Інтеграція та розвиток"

Назустріч мирному і толерантному суспільству в Україні. Міжетнічні взаємини в АР Крим: просвіта та навчання (ІV фаза)

Тренери-консультанти проекту: Елеонора Вишняк, Благодійний фонд "Центр громадських ініціатив", мст. Перегин, Закарпатська область Світлана Горобчишина, Український незалежний центр політичних досліджень, м. Київ Ольга Духніч, Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського, АР Крим Андрій Залужний, Благодійний фонд "Майбуття", м. Львів Оксана Івасів, Творчий центр Каунтерпарт, м. Львів Юсуф Куркчі, Республіканський Комітет АРК у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян, Рада міністрів Автономної Республіки Крим Валентина Меленівська, директор Центру соціально-активної молоді "Ожина", м. Чернігів Айдер Халілов, Бахчисарайська райдержадміністрація, АР Крим Анжела Шиліна, Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського, АР Крим

«Назустріч мирному і толерантному суспільству в Україні»
http://900igr.net/prezentacija/istorija/nazustrch-mirnomu-tolerantnomu-susplstvu-v-ukran-85663.html
cсылка на страницу
Урок

История

150 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по истории > Новейшее время > Назустріч мирному і толерантному суспільству в Україні