С
<<  Самойлов Джонатан Свифт  >>
Проценті бойынша санды табу
Проценті бойынша санды табу
?й тапсырмасын тексеру
?й тапсырмасын тексеру
1312
1312
Кім жылдам
Кім жылдам
Жа?а саба
Жа?а саба
О?ушыларды проценті бойынша санды табу
О?ушыларды проценті бойынша санды табу
Саба? жоспары:
Саба? жоспары:
?андай да бір шаманы
?андай да бір шаманы
1 – есеп
1 – есеп
Берілгені
Берілгені
Шешуі
Шешуі
480:60*100
480:60*100
Демек, 480 санын жай б
Демек, 480 санын жай б
a=b:
a=b:
Проценті бойынша санды табу
Проценті бойынша санды табу
Жа?а та
Жа?а та
Проценті бойынша санды
Проценті бойынша санды
О?ушыларды
О?ушыларды
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1315
1315
1316
1316
1317
1317
1318
1318
1319
1319
1320
1320
О?ушыларды ба
О?ушыларды ба
?й тапсырмасы
?й тапсырмасы

Презентация на тему: «Проценті бойынша санды табу». Автор: A. Файл: «Проценті бойынша санды табу.ppt». Размер zip-архива: 1805 КБ.

Проценті бойынша санды табу

содержание презентации «Проценті бойынша санды табу.ppt»
СлайдТекст
1 Проценті бойынша санды табу

Проценті бойынша санды табу

2 ?й тапсырмасын тексеру

?й тапсырмасын тексеру

3 1312

1312

4 Кім жылдам

Кім жылдам

Берілген санны? проценті ?алай табылады? Берілген санны? процентін табу ?шін процентті ?андай б?лшекпен ?рнектеген тиімді? Микрокалькуляторда берілген а саныны? Р % - ін табу ?шін оны? клавиштерін ?андай реттілікпен басу керек?

5 Жа?а саба

Жа?а саба

Жа?а саба?.

6 О?ушыларды проценті бойынша санды табу

О?ушыларды проценті бойынша санды табу

а ?йрету

Саба?ты? ма?саты

О?ушылар?а проценті бойынша санды табу?а есептер шы?арту

О?ушыларды шапша?ды??а, ізденімпазды??а, ?йымшылды??а т?рбиелеу

7 Саба? жоспары:

Саба? жоспары:

йымдастыру. ?й тапсырмасын тексеру. Жа?а та?ырыпты игеру. Жа?а та?ырыпты негіздеу. О?ушыларды? білімін ж?йелеу. О?ушыларды ба?алау. ?й тапсырмасы.

8 ?андай да бір шаманы

?андай да бір шаманы

берілген процентке с?йкес м?ні бойынша оны? толы? м?нін (100 %-ін) табу проценті бойынша санды табу делінеді. Проценті бойынша санды табу б?лігі бойынша санды табу ар?ылы есептеледі.

9 1 – есеп

1 – есеп

Мектепті? бастауыш сыныптарында 480 о?ушы о?иды. Б?л мектептегі барлы? о?ушыларды? 60% - індей. Мектепте барлы?ы неше о?ушы о?иды?

10 Берілгені

Берілгені

480

60%

?

100%

О?ушы

Проценті

11 Шешуі

Шешуі

480:60=8 (о?ушы) – мектептегі о?ушыларды? 1 %– і

8*100=800 (о?ушы) – мектепте о?итын барлы? о?ушылар, я?ни 800 о?ушы 100 %– ті ??райды.

Жауабы: 800 о?ушы

12 480:60*100

480:60*100

Я?ни

Проценті берілген сан

Б?лшекпен ?рнектелген процент

13 Демек, 480 санын жай б

Демек, 480 санын жай б

лшегіне немесе 0,6 онды? б?лшегіне б?ліп, Оны? 100%-ке с?йкес м?нін табу?а болады екен.

14 a=b:

a=b:

Егер b=480, P=60 деп белгілесек, есепті? шы?ару ?рнегі ?ріптермен мына т?рде жазылады.

Проценті берілген сан

Процент сан

Ізделінді (100%-ке с?йкес) сан

15 Проценті бойынша санды табу

Проценті бойынша санды табу

шін:

Процентті жай б?лшекпен немесе онды? б?лшекпен ?рнектеу керек;

Берілген санды осы б?лшекке б?лу керек.

16 Жа?а та

Жа?а та

ырыпты негіздеу

17 Проценті бойынша санды

Проценті бойынша санды

алай табады? 1% - і 8-ге те? 2 % - і 6-?а те? 50 % - і 90-?а те? 10 % - і 2,2-ге те?

18 О?ушыларды

О?ушыларды

білімін ж?йелеу

19 1314

1314

Проценті бойынша санды (100 %-ін) табы?дар: 3 %-і 12 3 %-і 15 3 %-і 21 3 %-і 24 3 %-і 36

20 1314

1314

Проценті бойынша санды (100 %-ін) табы?дар: 2) 10 %-і 0,4 10 %-і 8,5 10 %-і 9,25 10 %-і 12,7 10 %-і 28

21 1314

1314

Проценті бойынша санды (100 %-ін) табы?дар: 3) 60 %-і 42 60 %-і 72 60 %-і 84 60 %-і 102 60 %-і 114

22 1315

1315

Мектеп кітапханасында 2890 о?улы? бар. Б?л – онда?ы барлы? кітапты? 85%-і. Мектеп кітапханасында барлы?ы неше кітап бар?

Фермер 72 га жерге алма а?аштарын отыр?ызды. Б?л – оны? барлы? жеріні? 40%-і. Фермерді? барлы? жеріні? ауданы неше гектар?

Сыныпта 12 ?ыз бар. Б?л – сыныпта?ы барлы? о?ушыларды? 40%-і. Сыныпта неше о?ушы о?иды?

23 1316

1316

Шебер 295 б?лшек дайындап, жоспарды 18%-ке арты? орындады. Шебер неше нешеи б?лшек дайындауды жоспарла?ан еді?

24 1317

1317

М?здат?ышты? 10%-ке арзандатыл?аннан кейінгі ба?асы 72900 тг. М?здат?ышты? арзандатыл?ан?а дейінгі ба?асы неше те?ге?

25 1318

1318

Саяхатшылар бару?а тиісті А пунктіне дейінгі ?ашы?ты?ты? т?ске дейін 74-ін ж?ргенде, ж?рілмеген 65 км ?алды. А пунктіне дейінгі ?ашы?ты? неше километр?

26 1319

1319

Сатушы сатып ал?ан к?к?ністі 14 758 те?геге сатып, 6 % зиян шекті. Ол к?к?ністі неше те?геге сатып ал?ан?

27 1320

1320

1320

С?йкес тестіні орында

90 56 56 75 85 36

1)12%-і 10,8-ге те? 2)15%-і 8,4-ке те? 3)40%-і 22,4-ке те? 4)60%-і 45-ке те? 5)110%-і 93,5-ке те? 6)180%-і 64,8-ге те?

28 О?ушыларды ба

О?ушыларды ба

алау

29 ?й тапсырмасы

?й тапсырмасы

1322

1323

«Проценті бойынша санды табу»
http://900igr.net/prezentacija/literatura/protsent-bojynsha-sandy-tabu-212599.html
cсылка на страницу
Урок

Литература

183 темы
Слайды
900igr.net > Презентации по литературе > С > Проценті бойынша санды табу