Государственное устройство
<<  Влияние мероприятий по реформированию системы казначейских платежей на объем невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Проектирование изменений организационной культуры в органах государственной власти и на государственной гражданской службе Российской Федерации  >>
Концепция за нов устав на бсп
Концепция за нов устав на бсп
Концепцията за нов Устав на БСП, която се предлага за обсъждане, се
Концепцията за нов Устав на БСП, която се предлага за обсъждане, се
Раздел і. Същност, ценности, цели и политика
Раздел і. Същност, ценности, цели и политика
ЕДИНСТВО НА СЪЩНОСТ, ЦЕННОСТИ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА БСП е партия на
ЕДИНСТВО НА СЪЩНОСТ, ЦЕННОСТИ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА БСП е партия на
Раздел іі
Раздел іі
Налагат се промени, които да постигнат необходимия баланс между
Налагат се промени, които да постигнат необходимия баланс между
7. Равнопоставеност на половете чрез осигуряване на минимум 40%
7. Равнопоставеност на половете чрез осигуряване на минимум 40%
Различните подходи и промени доказаха необходимостта от запазване на
Различните подходи и промени доказаха необходимостта от запазване на
Необходими са промени, които се отнасят до възможностите за
Необходими са промени, които се отнасят до възможностите за
Съратници /съмишленици/ и симпатизанти
Съратници /съмишленици/ и симпатизанти
Като основен организационен принцип трябва да се утвърждава принципът
Като основен организационен принцип трябва да се утвърждава принципът
Организацията и подготовката на изборите все повече изисква
Организацията и подготовката на изборите все повече изисква
Добре е да се възприеме практиката за известно унифициране на
Добре е да се възприеме практиката за известно унифициране на
Действащите общински организации се наложиха като основни звена на БСП
Действащите общински организации се наложиха като основни звена на БСП
Общинска конференция:
Общинска конференция:
Общинската конференция е постоянно действащ орган, който заседава не
Общинската конференция е постоянно действащ орган, който заседава не
председателят на Общинския съвет на БСП; председателят на Общинската
председателят на Общинския съвет на БСП; председателят на Общинската
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ по предложение на основни партийни организации
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ по предложение на основни партийни организации
Съставът на Общинския съвет се формира от избраните членове и
Съставът на Общинския съвет се формира от избраните членове и
Осъществява оперативното политическо ръководство на общинската
Осъществява оперативното политическо ръководство на общинската
Съобразява се с административно- териториалното деление на страната и
Съобразява се с административно- териториалното деление на страната и
Състав: - председателите на Общинските съвети на БСП от областта; -
Състав: - председателите на Общинските съвети на БСП от областта; -
Ръководство на областния съвет
Ръководство на областния съвет
Вариант 2
Вариант 2
Конгрес; национален съвет; изпълнително бюро; общопартийна контролна
Конгрес; национален съвет; изпълнително бюро; общопартийна контролна
Върховен орган на партията; Избира се веднъж на четири години при
Върховен орган на партията; Избира се веднъж на четири години при
- председателят на Националния съвет; - председателят на ОПКК; -
- председателят на Националния съвет; - председателят на ОПКК; -
Конгресът избира
Конгресът избира
За да се нормализира изборът на кандидатите за общопартийните органи и
За да се нормализира изборът на кандидатите за общопартийните органи и
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ Предложението за промяна в наименованието е
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ Предложението за промяна в наименованието е
Национален съвет – избира
Национален съвет – избира
Състав: - председателят на Националния съвет; - председателят на
Състав: - председателят на Националния съвет; - председателят на
Парламентарна група
Парламентарна група
Общопартийната контролна комисия доказа своята ефективност и
Общопартийната контролна комисия доказа своята ефективност и
Една от особено важните сфери за нормалното функциониране на партията,
Една от особено важните сфери за нормалното функциониране на партията,
Глава 6. КАДРИ И СЪТРУДНИЦИ НА ПАРТИЯТА
Глава 6. КАДРИ И СЪТРУДНИЦИ НА ПАРТИЯТА
Глава 7. МЛАДЕЖКО ОБЕДИНЕНИЕ
Глава 7. МЛАДЕЖКО ОБЕДИНЕНИЕ
Глава 8. ОБЕДИНЕНИЕ НА ЖЕНИТЕ – СОЦИАЛИСТКИ
Глава 8. ОБЕДИНЕНИЕ НА ЖЕНИТЕ – СОЦИАЛИСТКИ
Раздел v. Взаимодействие с други политически партии и организации
Раздел v. Взаимодействие с други политически партии и организации
Граждански организации: - БСП трябва по-ясно да регламентира своите
Граждански организации: - БСП трябва по-ясно да регламентира своите
БСП натрупа сериозен опит през тези години по отношение на избора на
БСП натрупа сериозен опит през тези години по отношение на избора на
Кандидатите на БСП за президент и вицепрезидент, за народни
Кандидатите на БСП за президент и вицепрезидент, за народни
За реализирането на този подход е необходимо:
За реализирането на този подход е необходимо:
Номиниране на кандидатите:
Номиниране на кандидатите:
Оценяване на кандидатите:
Оценяване на кандидатите:
Преценката за нови кандидати се извършва:
Преценката за нови кандидати се извършва:
Областните и общинските съвети осигуряват вътрешнопартийната кампания
Областните и общинските съвети осигуряват вътрешнопартийната кампания
Събития от различен характер, които могат да уронят престижа и
Събития от различен характер, които могат да уронят престижа и
Раздел іх
Раздел іх
От уставна гледна точка е важна организацията на политическото
От уставна гледна точка е важна организацията на политическото
Раздел х. Научни звена на партията
Раздел х. Научни звена на партията
Раздел хі
Раздел хі
КОМИСИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВ УСТАВ НА БСП nov_ustav@bsp
КОМИСИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВ УСТАВ НА БСП nov_ustav@bsp

Презентация: «Концепция за нов устав на БСП». Автор: boiko. Файл: «Концепция за нов устав на БСП.ppt». Размер zip-архива: 436 КБ.

Концепция за нов устав на БСП

содержание презентации «Концепция за нов устав на БСП.ppt»
СлайдТекст
1 Концепция за нов устав на бсп

Концепция за нов устав на бсп

1

2 Концепцията за нов Устав на БСП, която се предлага за обсъждане, се

Концепцията за нов Устав на БСП, която се предлага за обсъждане, се

основава на: - политическите и организационните традиции, които партията е натрупала в своето вековно съществуване; - демократичния опит от годините на прехода, който бе резултат на радикалната промяна в БСП; - диалога със структурите и органите на партията на всички равнища през последните няколко години, в които се подготвяше новият устав; - новите идеи, развити от научните звена, от дискусионните клубове, от структурите на гражданското общество, от членове и симпатизанти; - многостранния опит на социалистически и социалдемократически партии от Социалистическия интернационал и Партията на европейските социалисти, доказали своята жизнеспособност в демократични условия, както в опозиция, така и в управлението.

2

3 Раздел і. Същност, ценности, цели и политика

Раздел і. Същност, ценности, цели и политика

Програмното развитие на БСП доказа възможностите на партията да оценява дълбоките обществени, политически, социално-икономически и исторически по своя характер промени. Подготовката на нова Програма на БСП открива възможности в първия раздел на Устава да бъдат изведени тези ценности и цели, които ще бъдат развити в нея. В новия Устав трябва да бъдат ясно формулирани същността на партията, ценностите, целите и политиката, като се отчита както цялостния процес на идейно и програмно развитие, така и водещите идеи за обновление и реформиране на партиите от СИ и ПЕС. ПРЕАМБЮЛ БСП е наследник и продължител на над 100-годишната история на създадената през 1891 г. Българска социалдемократическа партия. БСП съхранява и отстоява демократичните традиции от историческото си наследство, подчертава историческото значение на революционните борби на поколения български социалдемократи, социалисти и комунисти за свобода и човешки права и оценява по достойнство съграденото в страната при социализма през втората половина на миналия век. Същевременно БСП отхвърля и осъжда от миналото си всичко, противоречащо на социалистическите идеи, демокрацията и хуманизма. Най-ценното в дългогодишната история на БСП е отстояването на интересите на широките народни маси, на принципите на социална справедливост и солидарност, равенство, републиканизъм, патриотизъм и интернационализъм.

3

4 ЕДИНСТВО НА СЪЩНОСТ, ЦЕННОСТИ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА БСП е партия на

ЕДИНСТВО НА СЪЩНОСТ, ЦЕННОСТИ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА БСП е партия на

социалистическия идеал - исторически синтез на възникнали през вековните борби на народите общочовешки ценности за свобода, демокрация, равенство, социална справедливост и солидарност. БСП е социална партия, посветила се на историческото преодоляване на капитализма. Тя е за социална пазарна икономика и е против общество, подчинено на пазара. БСП е лява народна партия. Като всяка лява партия БСП е отговорна за надеждата и борбата за справедливост. Тя защитава хората на труда, бедните и изоставените, работниците и служителите, работи за формирането на широка средна класа и допринася за напредъка на всички. БСП е патриотична партия – тя отстоява суверенитета и целостта на българската държава, бори се за съхраняването и популяризирането на българското културно-историческо наследство и за утвърждаването и развитието на българската идентичност. БСП е чужда на шовинизма и на всички форми на национално високомерие и ксенофобия. БСП е масова партия, която обединява единомишленици - социалисти от всички социални слоеве, независимо от социално, образователно и имуществено положение, пол, етнос и вяра. БСП е парламентарна партия. Тя развива своята дейност въз основа на Конституцията на Република България и се бори за превръщане на нейните принципи и норми в ежедневие на гражданския, икономическия и социалния живот. Тя реализира своята Програма чрез парламентарни действия, чрез местната власт на всички равнища и чрез активно участие в структурите на гражданското общество. БСП е част от европейската и световната левица. Съвременната глобализация прави невъзможни национални решения на жизнените проблеми на хората и обществата; глобалните предизвикателства изискват глобална солидарност, един нов интернационализъм. БСП е член на Социалистическия интернационал и на Партията на европейските социалисти, като неотменима предпоставка за успеха на нашата борба за социална справедливост и просперитет. БСП е партия на демократичния социализъм. Демократичният социализъм за нас си остава виждането за едно свободно, справедливо и солидарно общество, чието осъществяване за нас е постоянна задача. БСП провежда последователна политика за социална демокрация, за развитието на активна социална държава по европейските модели, съобразно българските условия като път към осъществяване на основополагащите ценности на демократичния социализъм.

Раздел і. Същност, ценности, цели и политика

4

5 Раздел іі

Раздел іі

Демократично единство

БСП успя да постигне висока степен на демократизиране на основата на принципите на демократичното единство и идейния плурализъм. Развитието и обновлението на партията е продължителен и сложен процес. Неговата динамика, промените в ролята и мястото на БСП в политическата система на страната, членството в СИ и ПЕС поставят нови въпроси, отговорности и предизвикателства, на които проектът за нов Устав на партията трябва да отговори. Необходими са: - нови практики за включване и разширяване на участието на социалистите в разработването и реализацията на партийната политика, съответстваща на най-добрия световен и европейски опит; - правила и технологии, които да насочват към положителни промени в мотивацията, инициативността и активността на социалистите за участие в политическия живот на партията; - баланс между права и отговорности, самостоятелност и ясна субординация в партийните структури; - откритост, прозрачност и публичност в дейността на структурите на партията на всички нива; - алтернативи за избор между повече варианти на идеи, решения и проекти в партийната и политическата дейност; - статут и роля на симпатизантите на БСП за участието им в партийни инициативи и партийния живот.

5

6 Налагат се промени, които да постигнат необходимия баланс между

Налагат се промени, които да постигнат необходимия баланс между

партийните власти и да развият вътрешнопартийната демокрация: 1. Развитие на идейния плурализъм и стимулиране свободата в изразяването и разпространяването на различни мнения, тенденции и течения, но без това да става чрез задължително представителство в ръководните партийни органи. 2. Принципът на мнозинството важи за всеки орган, като се уважават правата на малцинството. 3. Всички избираеми органи дават редовно отчет пред избралите ги, както и извънредно, ако бъде поискан. Задължителни са периодичните оценки на тези органи за техните избраници. 4. Изборът за ръководни партийни длъжности и изборът на кандидати за публични длъжности са тайни. Това е основен фактор за пълноценна изява на свободната воля на социалистите и партийните структури. 5. Разширяване участието на симпатизантите в прояви и действия на партията, свързани с формиране на нейната политика и участие в преки избори за номиниране на кандидатите й за публични длъжности. 6. Превръщане на референдума в действащ механизъм за допитване до всички членове и симпатизантите на партията на общинско, областно и национално ниво.

Раздел іі. Демократично единство

6

7 7. Равнопоставеност на половете чрез осигуряване на минимум 40%

7. Равнопоставеност на половете чрез осигуряване на минимум 40%

представителство за всеки един от двата пола в органите на партията. 8. Гарантиране на обновлението на колективните органи с ориентация към подмладяването им чрез съответните квоти или чрез пряк избор. 9. Въвеждане на мандатност в органите, която да не позволява избирането на даден партиен пост за повече от два последователни мандата от четири години. Мандатността се отнася за ръководните партийни длъжности – председател на Общински и Областен съвет, председател на ОПКК, председател на Националния съвет на БСП. Мандатността не се отнася до членството в ръководни органи на общинско, областно и национално ниво в партията и няма обратно действие. 10. Ограничаване броя на партийните и публичните длъжности, които могат да бъдат заемани за осигуряване на нормалното функциониране на съответните органи.

Раздел іі. Демократично единство

7

8 Различните подходи и промени доказаха необходимостта от запазване на

Различните подходи и промени доказаха необходимостта от запазване на

индивидуалното членство в партията при заявено лично искане и решение на съответната основна партийна организация. Членството в партията се удостоверява с членска карта. Налага се категорично необходимостта от регламентиране на използването на интернет и новите технологии като важно средство за комуникация, организация, участие, диалог и прозрачност (според приетия Правилник за електронно участие в дейността на БСП).

Раздел ііі. Членове и симпатизанти

8

9 Необходими са промени, които се отнасят до възможностите за

Необходими са промени, които се отнасят до възможностите за

политическо въздействие и до прекратяване членството в партията: 1. Политическата практика доказа, че процедурите за въздействие са необходими. Възможно е те да са както от морален, така и от функционален характер: - порицание; - временно отнемане на правата за заемане на ръководни партийни длъжности, членство в ръководни партийни органи и право да се кандидатира за такива за срок от една до три години; - снемане на политическо доверие при грубо нарушение на уставните норми и програмата на партията; - изключване при груби нарушения на уставните норми и програмата на партията или форма на самоизключване, при съкращаване на приетите процедури, което се регистрира от ОбКК или ОПКК в зависимост от партийното равнище. 2. Напускане по собствено желание при връщане на партийната книжка. 3. Регламентът за членски внос отговаря на реалностите в партията и възможностите на нейните членове. Необходимо е значително повишаване на контрола по изпълнението и налагането на съответни санкции при наличие на неизпълнение на отговорностите по заплащане на членски внос. Санкциите трябва да бъдат свързани с мерки по отношение на: - отписване при неплатен членски внос от шест месеца до една година; - отнемане на възможностите за кандидатиране за ръководни длъжности в партията и за публични постове от името на партията при нарушение на регламента относно тези, които заемат публични длъжности, са задължени да заплащат 10%.

Раздел ііі. Членове и симпатизанти

9

10 Съратници /съмишленици/ и симпатизанти

Съратници /съмишленици/ и симпатизанти

Отварянето на партията към гражданското общество налага въвеждане и регламентиране ролята на симпатизантите на партията, които имат право да участва във формиране на политически позиции и в изборни процедури, които са предвидени в Устава. Стремежът към обективност на подхода по отношение на критериите към определяне статута на привържениците и подкрепящите БСП налага разделянето им на две групи – съратници (съмишленици) и широка група симпатизанти. В първата група статут на “съратник (съмишленик)” на БСП придобиват включените в: изборни листи за общински съветници, евродепутати и народни представители, както и кандидати за кметове на населени места и общини; членове на ЦИК, РИК и СИК от квотата на БСП, както и наблюдатели и застъпници на кандидатите, излъчени от БСП, но не са нейни членове. - придобилите статут на “съратници (съмишленици)” се включват в регистър към общинските партийни съвети при заявено съгласие от тяхна страна. Съратниците могат да се включат в работата на различни партийни органи със съвещателен глас или в преки вътрешнопартийни избори след регистрация, при тяхно съгласие. - правата и задълженията на “съратниците (съмишлениците)” трябва да съответстват на променените социално-политически условия и на стремежа за все по-пряко участие в решенията, които се вземат и в преки вътрешнопартийни избори - за публични постове и длъжности на местно и национално ниво. Във втората група статут на “симпатизант” на партията придобиват всички, които подкрепят и защитават партийната политика и участват активно в обществени, партийни и други прояви, свързани с БСП. Те имат право на съвещателен глас при обсъждане на партийната политика.

Раздел ііі. Членове и симпатизанти

10

11 Като основен организационен принцип трябва да се утвърждава принципът

Като основен организационен принцип трябва да се утвърждава принципът

на демократичното участие и вземане на решенията при възможно най-широко участие на членовете и симпатизантите, равнопоставеност при достъпа до всички процедури, както и по отношение на информираността и знанието. Събранията на ОПО са открити, освен ако няма решение за закрито заседание.

Раздел іv. Вътрешнопартийна организация

Все по-отчетливо се налагат качествени промени в организационните принципи и структури, за да бъде партията в съответствие с динамично променящите се условия и в готовност да участва и печели избори, защото само чрез властта може да реализира своите идеи и политика.

Глава 1. ОСНОВНИ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ

11

12 Организацията и подготовката на изборите все повече изисква

Организацията и подготовката на изборите все повече изисква

структурирането на ОПО да става в зависимост от избирателните секции, което не може да бъде самоцел. Общинският съвет определя задълженията и отговорностите на ОПО в периода на предизборните кампании и изборите. Новите условия налагат разширяване на клубните и дискусионните форми на организация, основаващи се на идейните, професионалните и творческите интереси на членовете. Те могат да формират обединения на общинско, областно и национално ниво на федеративен принцип. Тяхната основна цел е участие в изработването, приемането, прилагането и защита на партийната политика в различни сфери на обществения и политическия живот. Необходима е промяна в минималния брой членове, които формират една основна партийна организация – петима, за да се намали възможността за използване на организациите по конюнктурни съображения чрез техните делегати. В населени места с по-малко от петима членове се формират партийни групи.

Глава 1. ОСНОВНИ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ

12

13 Добре е да се възприеме практиката за известно унифициране на

Добре е да се възприеме практиката за известно унифициране на

ръководствата на ОПО, за да се избегне значителната самодейност при формиране на ръководните органи; Делегатите за общинската конференция се избират от ОПО, формирани поне три месеца преди свикването й. Новосформираните и регистрирани след свикване на конференцията ОПО избират представители, които имат съвещателен глас; Съвет на председателите се образува като нова структура - към общинските партийни съвети. Председателите на ОПО са най-пряката връзка с членовете на организацията. По решение на Общинския съвет на територията на една общинска организация в градовете с районно деление и с по-голям брой основни партийни организации могат да бъдат структурирани повече от един Съвет на председателите.

Председател

Заместник - председател

Секретар - касиер

Ръководство

Глава 1. ОСНОВНИ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ

13

14 Действащите общински организации се наложиха като основни звена на БСП

Действащите общински организации се наложиха като основни звена на БСП

Опитът показа, че в една община не може да има повече от една общинска организация; Стремежът към унифициране на общинските, областните и националните ръководства, е свързан с по-добрата координация и контрол, както и по-ясното дефиниране на отговорностите, с цел да се създадат по-добри възможности за функциониране на партията.

Глава 2. ОБЩИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИ

РЪКОВОДНИ ОРГАНИ СА: Общинска конференция; Общински съвет; Изпълнително бюро; КОНТРОЛЕН ОРГАН е Общинска контролна комисия

Изискването към кандидатите за ръководни органи на общинската организация е шест месеца или една година членство в партията. Предложения за кандидати за Общинския съвет могат да бъдат издигани и по време на Общинската конференция от група не по-малко от една десета от делегатите, с мотивирано предложение.

14

15 Общинска конференция:

Общинска конференция:

За подобряване и усъвършенстване на дейността, координираността и взаимодействието на партийните структури в общината е необходимо Общинската конференция да бъде орган с решаващо значение; Разширяването на вътрешнопартийната демокрация изисква максимално широко представителство на делегати от основните партийни организации, които се избират според броя на членовете; Приложената таблица показва един възможен регламент за изпълнение на това изискване. Значителното увеличаване на броя на социалистите, които вземат участие при приемането на най-важните за общинската организация решения, повишава и отговорността, която всеки социалист носи, както и мотивацията за участие в партийния живот. Промени в посочените съотношения могат да бъдат правени в зависимост от обективните условия в различните общини по отношение на организационните възможности и материалната база, с която разполагат.

Всички членове на общинската организация

Не по-малко от 150

Не по-малко от 250

Не по-малко от 300

Не по-малко от 350

Не по-малко от 400

Не по-малко от 450

Не по-малко от 500

Брой членове на основните партийни организации – ДО:

Делегати на общинската конференция

100

300

500

1000

1500

2000

2500

Над 3000

Глава 2. ОБЩИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИ

15

16 Общинската конференция е постоянно действащ орган, който заседава не

Общинската конференция е постоянно действащ орган, който заседава не

по-малко от веднъж в годината, като заседанията включват: - годишен отчет и оценка за дейността; - актуални политически въпроси – обсъждане и приемане на платформи, програми и други документи; - избор на кандидати за публични длъжности при предстоящи избори, ако това не се осъществява с преки вътрешнопартийни избори.

Общинска конференция

Глава 2. ОБЩИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИ

16

17 председателят на Общинския съвет на БСП; председателят на Общинската

председателят на Общинския съвет на БСП; председателят на Общинската

контролна комисия; делегатите, избрани от основните партийни организации, пропорционално на техните членове, ако не провеждат общо събрание; народните представители и евродепутати – социалисти, членуващи в съответната общинска организация; членовете на Националния съвет от съответната общинска организация; кметът и зам.-кметовете на общината – социалисти; общинските съветници – социалисти; членовете на ръководствата на младежкото и женското обединение на общинско ниво – до трима представители от всяко.

Общинска конференция – състав:

Глава 2. ОБЩИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИ

17

18 ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ по предложение на основни партийни организации

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ по предложение на основни партийни организации

и нейни делегати ИЗБИРА :

Председател на Общинския съвет

Изборните членове на Общинския съвет, но не по-малко от ? от общия брой

Общинска контролна комисия и нейния председател

Общинска конференция

Глава 2. ОБЩИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИ

18

19 Съставът на Общинския съвет се формира от избраните членове и

Съставът на Общинския съвет се формира от избраните членове и

делегирани представители на функционален и териториален принцип: - избраният председател; - избраните членове от общинската конференция, но не по-малко от половината от общия брой, за да преобладава изборното начало пред участието на делегиран принцип; - ръководителя на групата съветници – социалист; - кметът и зам.-кметовете на общината - социалисти; - председателят и зам.-председателят на Общинския съвет - социалисти; - ръководителите на младежкото и женското обединение на общинско ниво; - делегираните представители на Съвета на председателите, в съответствие с териториалното разпределение по преценка на Общинския съвет; Общинският съвет заседава не по-малко от веднъж месечно.

Общински съвет – членове:

Глава 2. ОБЩИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИ

19

20 Осъществява оперативното политическо ръководство на общинската

Осъществява оперативното политическо ръководство на общинската

организация; заседава не по-малко от веднъж седмично

Изпълнително бюро

Избира се от Общинския съвет по предложение на председателя. Състав: председател; двама зам.-председатели с направления “Партийна дейност” и “Местна политика”; секретар “Коалиционна политика”; секретар “Медийна политика”; говорител; секретар – касиер; от 3 до 9 членове, избрани пропорционално на броя на членовете на общинската организация.

* По преценка могат да бъдат избирани и повече заместник-председатели и секретари. * По преценка в общински организации със състав до 300 членове, дейността, свързана с коалиционната и медийната политика, може да бъде изпълнявана от заместник-председателите.

Глава 2. ОБЩИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИ

20

21 Съобразява се с административно- териториалното деление на страната и

Съобразява се с административно- териториалното деление на страната и

избирателните райони, за да бъдат по- ефективни и резултатни в своята работа. Координира партийната дейност за реализиране на партийната политика на територията на областта. Формира се на делегиран принцип. Заседава най-малко веднъж на два месеца.

Глава 3. ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА БСП

21

22 Състав: - председателите на Общинските съвети на БСП от областта; -

Състав: - председателите на Общинските съвети на БСП от областта; -

членовете на Националния съвет от областта; - народните представители от областта – социалисти; - кметовете и председателите на общинските съвети от областта - социалисти; - областните и зам.-областните управители – социалисти; - ръководителите на младежкото и женското обединение на областно ниво.

Глава 3 . ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА БСП

22

23 Ръководство на областния съвет

Ръководство на областния съвет

Членовете на ОблС от своя състав избират:

Председател

* По преценка могат да бъдат избирани и повече заместник-председатели и секретари.

зам.- председатели с направ ления”Партийна дейност” и “Местна политика”

Секретар- касиер

секретар “Медийна Политика”

секретар “Коалиционна политика”

Говорител

Глава 3 .ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА БСП

23

24 Вариант 2

Вариант 2

В Устава да бъде заложено регламентиране на особеностите в структурата и функциите на София, Пловдив и Варна.

Вариант 1! От Правилник на Националния съвет, отразяващ спецификата на София, Пловдив и Варна

ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА НА СОФИЯ, ПЛОВДИВ И ВАРНА, които са градове с районно деление, може да се определи:

24

25 Конгрес; национален съвет; изпълнително бюро; общопартийна контролна

Конгрес; национален съвет; изпълнително бюро; общопартийна контролна

комисия;

Глава 4. НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА

25

26 Върховен орган на партията; Избира се веднъж на четири години при

Върховен орган на партията; Избира се веднъж на четири години при

въведена мандатност; Постоянно действащ орган; Заседава поне веднъж в годината; Решение за заседание на конгреса взема Националният съвет най-малко един месец преди него. Материалите се раздават на делегатите не по-късно от една седмица преди заседанието.

Конгрес

Глава 4. НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА

26

27 - председателят на Националния съвет; - председателят на ОПКК; -

- председателят на Националния съвет; - председателят на ОПКК; -

делегатите, избрани от общинските конференции и представляващи всички общински организации на партията, пропорционално на техните членове. Разширяване на представителството на конгреса, което също може да се регламентира в Устава; - бившите председатели на партията и министър-председатели - социалисти; - народните представители и евродепутатите – социалисти; - членовете на ръководството на младежкото и женското обединение (до петима представители от всяко); - ръководителите на научните звена.

Конгрес – състав

Глава 4. НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА

27

28 Конгресът избира

Конгресът избира

Конгрес

изборните членове на Националния съвет, но не по-малко от ? от общия брой

председателя и членовете на ОПКК

Председателя на партията

Глава 4. НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА

28

29 За да се нормализира изборът на кандидатите за общопартийните органи и

За да се нормализира изборът на кандидатите за общопартийните органи и

за да не е случаен този избор, са необходими промени: Кандидатите за членове на Националния съвет и ОПКК се избират от общинските конференции; Кандидати могат да бъдат издигани и по време на конгреса от група не по-малко от 40 делегати с мотивирано предложение; Делегираните представители от младежката и женската квота се избират от делегатските съвещания след предложения от общинските конференции; Изискване за кандидатите е една или две години членство в партията.

Глава 4. НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА

29

30 НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ Предложението за промяна в наименованието е

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ Предложението за промяна в наименованието е

предизвикано от необходимостта да се следва една и съща логика на наименованията на партийните органи – общински, областен, национален и защото наименованието “висш” може да води към аналогии с негативен ефект;

Необходими са и промени в СЪСТАВА с оглед разширяване на представителността на този орган:

Съставът на Националния съвет се формира от избраните членове и делегирани представители на функционален и териториален принцип: - председателят на Националния съвет; - избраните членове от конгреса, но не по-малко от половината от общия брой на основание необходимостта от преобладаващо представителство на изборното пред делегираното представителство; - председателят на Парламентарната група; - председателят и заместник-председателите на Народното събрание - социалисти; - министрите - социалисти; - ръководителите на младежкото и женското обединение; - младежката и женската квота на териториален принцип; - ръководителите на научните звена. Националният съвет заседава не по-малко от веднъж на два месеца

Глава 4. НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА

30

31 Национален съвет – избира

Национален съвет – избира

Национален съвет

Изпълнително бюро

комисии с направление “Партийна дейност”

комисии с направление “Публични политики”

Комисия по изборния процес

Глава 4. НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА

31

32 Състав: - председателят на Националния съвет; - председателят на

Състав: - председателят на Националния съвет; - председателят на

Парламентарната група; - двама зам.-председатели с направления “Партийна дейност” и “Публични политики”; - секретар “Коалиционна политика”; - секретар “Медийна политика”; - говорител; - секретар-касиер; - членове – техният брой: вариант 1 - регламентира се в Устава вариант 2 - определя се от НС

Изпълнително бюро

Избира се от Националния съвет по предложение на председателя (екипен принцип); Изпълнява решенията на Националния съвет и осъществява оперативното политическо ръководство.

Глава 4. НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА

32

33 Парламентарна група

Парламентарна група

Ръководството на парламентарната група се състои от :

Парламентарният характер на партията се утвърди в годините на прехода. Съществени промени по отношение на функциите и структурата не са необходими. Парламентарната група осъществява политиката на партията в рамките на парламентарната дейност и взема решения, съответстващи на Устава и на политическата линия, формирана на конгреса. Парламентарната група в ЕП се сформира и функционира на основата на свой устройствен правилник. С право на съвещателен глас в заседанията на Парламентарната група могат да участват и членовете на Националния съвет , които не са народни представители.

* По преценка могат да бъдат избирани и повече заместник-председатели и секретари.

Председател

зам.- председател “Законодателна дейност

зам.- председател “Парламентарен контрол”

Говорител

Секретар

Глава 4. НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА

33

34 Общопартийната контролна комисия доказа своята ефективност и

Общопартийната контролна комисия доказа своята ефективност и

обективност при своето функциониране. Тя трябва да запази избора си от конгреса, но при по-ясен регламент; Председателят и членовете да се избират от предложените на общинските конференции и от конгреса кандидати, в съответствие с изискванията и процедурите за Националния съвет.

Комисията избира: заместник-председател - уставни норми; заместник-председател - финансов контрол; секретар.

* По преценка могат да бъдат избирани и повече заместник -председатели и секретари.

Общопартийна контролна комисия

Глава 4. НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА

34

35 Една от особено важните сфери за нормалното функциониране на партията,

Една от особено важните сфери за нормалното функциониране на партията,

която се нуждае от известни промени, които да я направят по-открита и прозрачна за обществото, е финансовата: Финансирането и използването на финансовите ресурси да се осъществява на базата на цялостна система, която да отчита политическите приоритети и възможностите на партията за тяхната реализация; Избор на всички нива в ръководните органи на секретар – касиер; Контролен орган по тези въпроси е ОПКК, която формира Подкомисия за финансов контрол.

Глава 5.ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО

35

36 Глава 6. КАДРИ И СЪТРУДНИЦИ НА ПАРТИЯТА

Глава 6. КАДРИ И СЪТРУДНИЦИ НА ПАРТИЯТА

Кадровото обезпечаване на дейността на партията се извършва на основата на кадрова система, която включва връзките, взаимоотношенията и структурите, които участват в цялостния процес по подбора, развитието, подготовката и съхранението на партийните кадри на всички равнища: - основните положения от тази система се регламентират от Устава на партията; - системата следва да осигурява равен достъп на социалистите до възможностите за развитие и реализация в съответствие с утвърдени нива и критерии; - кадровата система трябва да осигури необходимата специализирана политическа подготовка и професионализъм; - чрез кадровата система се създават условия за алтернативност при избор на представители на БСП за публични длъжности, които не се избират при парламентарни или местни избори. Националният съвет, градските, районните, областните и общинските организации на БСП създават кадрови регистри: - създаването на кадровите регистри се извършва в съответствие с нормативната база за защита на личните данни на гражданите; - подборът на кадри се извършва в две основни направления: кадри за партийни длъжности; кадри за публични длъжности; - източници за подбор са: членовете на БСП; симпатизантите; професионално утвърдените и партийно неангажирани граждани.

36

37 Глава 7. МЛАДЕЖКО ОБЕДИНЕНИЕ

Глава 7. МЛАДЕЖКО ОБЕДИНЕНИЕ

Младежкото движение, свързано с БСП, премина през различни етапи, но запази своите различия и многообразие. Създаването на Младежкото обединение е израз на необходимостта от общи действия на младите членове на БСП с цел отстояване, разпространяване и развитие на социалистическите идеи в България и се основава на специфичните интереси на младите хора, членуващи в БСП. Младежкото обединение се формира на основата на многообразието от идеи и структури и включва всички членове на БСП до 35 години. Младежкото обединение функционира според приети от него правила и утвърдени от Националния съвет. В своята дейност младежкото обединение може да взаимодейства и с други младежки структури на гражданското общество. Членове на младежкото обединение могат да членуват и в други младежки структури на гражданското общество. Представители на младежкото обединение се делегират в ръководните органи на партията на всички нива.

37

38 Глава 8. ОБЕДИНЕНИЕ НА ЖЕНИТЕ – СОЦИАЛИСТКИ

Глава 8. ОБЕДИНЕНИЕ НА ЖЕНИТЕ – СОЦИАЛИСТКИ

Обединението на жените-социалистки е израз на необходимостта от общи действия на жените - членове на БСП с цел отстояване, разпространение и развитие на социалистическите идеи в България. Формиране на организационно обединение на жените - членове на БСП, обединени въз основа на своите специфични интереси. Създаване на условия за разгръщане на една по-цялостна политическа дейност на жените-социалистки както във вътрешен, така и в международен план. В своята дейност Обединението на жените-социалистки се ръководи от принципите, залегнали в програмните документи и Устава на БСП. Обединението на жените-социалистки функционира на основата на Правила за организацията и дейността, приети и одобрени от Националния съвет. Обединението на жените-социалистки осъществява дейността си чрез демократични средства за въздействие и взаимодействие чрез структурите на гражданското общество и държавата чрез партийните структури на БСП на всички нива. Представители на Обединението на жените-социалистки се делегират в ръководните органи на партията на всички нива.

38

39 Раздел v. Взаимодействие с други политически партии и организации

Раздел v. Взаимодействие с други политически партии и организации

Водещ политически принцип относно конкретните социално-икономически и политически въпроси за постигане на споразумения и съюзи за единодействие е принципът за равнопоставеност. Решенията за партньорство, съвместно участие и коалиране с други политически партии и организации се вземат от Националния съвет и от общинските съвети. Съвременната практика все повече утвърждава приоритетността на следизборните коалиции, което може да бъде и приоритет в бъдещата дейност на БСП по отношение на взаимодействието й с други политически партии и организации. На общинско, областно и национално ниво в ръководните органи се избира секретар “Коалиционна политика”, който отговаря за изработване и провеждане на утвърдената от съответните ръководни органи политика.

39

40 Граждански организации: - БСП трябва по-ясно да регламентира своите

Граждански организации: - БСП трябва по-ясно да регламентира своите

отношения и сътрудничество с гражданските организации; - взаимодействието с гражданските организации да се превърне в един от приоритетите на партийната дейност; - Националният съвет, областните и общинските съвети да вземат решение за включване на представители на гражданските организации в работата на органите на партията на различни нива с право на съвещателен глас в зависимост от обсъжданите проблеми.

Синдикални и браншови организации: Не се налагат промени в уставните постановки.

Разделvі. Обществени организации и органи

40

41 БСП натрупа сериозен опит през тези години по отношение на избора на

БСП натрупа сериозен опит през тези години по отношение на избора на

кандидати на партията за президент и вицепрезидент, за народни представители и за кметове и общински съветници. Прилагани бяха различни демократични процедури, но независимо от подхода неизменно в партията се наблюдават напрежение и конфликти, някои от които с по-дълготрайни последствия. Тези процеси открояват необходимостта от промени, които да разширяват демократичното участие на всички членове и симпатизанти в избора на кандидатите на партията.

Раздел vіі. Издигане кандидатите на партията за публични длъжности

41

42 Кандидатите на БСП за президент и вицепрезидент, за народни

Кандидатите на БСП за президент и вицепрезидент, за народни

представители и за кметове и общински съветници да се избират чрез демократични процедури, които включват: 1. Оценка за дейността на номинираните. 2. Избори, които се извършват при две възможности: - преки вътрешнопартийни избори с участието на всички членове на съответните организации и включените съратници (съмишленици)на партията; - избори от общинските партийни конференции в съответния многомандатен или едномандатен избирателен район. Решението за вида на изборите – преки вътрешнопартийни или от общинските партийни конференции, се извършва от НС. 3. Утвърждаване на избраните кандидати: - за местни органи на власт – от съответния Общински съвет, а за общинските кметове и от Националния съвет; - за народни представители, евродепутати, президент и вицепрезидент – от Националния съвет .

Раздел vіі. Издигане кандидатите на партията за публични длъжности

42

43 За реализирането на този подход е необходимо:

За реализирането на този подход е необходимо:

Националният съвет да избере Комисия по изборния процес, като ограничи възможностите за влияние върху нея: - основна задача - организацията и контролът на преките вътрешнопартийни избори или изборите в общинските конференции; - състав – 11 членове, от които не повече от трима са от Изпълнителното бюро на Националния съвет. Останалите членове могат да бъдат от Националния съвет или от ръководствата на областните и общинските съвети; - председателят на Комисията не трябва да заема управленски пост в партията - член на Изпълнителното бюро или на неговото ръководство; - комисията докладва за оценките и резултатите от вътрешнопартийния избор на Националния съвет.

Раздел vіі. Издигане кандидатите на партията за публични длъжности

43

44 Номиниране на кандидатите:

Номиниране на кандидатите:

- членове на партията; - ОПО; - общински и областни съвети; - младежкото и женското обединение; -симпатизанти и граждански организации, свързани с БСП

- членове на партията; - ОПО; - общински и областни съвети; - Национален съвет и Парламентарна група; младежкото и женското обединение; симпатизанти и граждански организации, свързани с БСП; * Не се допуска номинирането на един кандидат в повече от един избирателен район, освен с решение на Националния съвет.

За

От

Президент и вицепрезидент

- общински и областни съвети; - Национален съвет и Парламентарна група; - националните структури на младежкото и женското обединение; - симпатизанти и граждански организации, свързани с БСП.

Народни представители и евродепутати

Местни органи на властта

Раздел vіі. Издигане кандидатите на партията за публични длъжности

44

45 Оценяване на кандидатите:

Оценяване на кандидатите:

Президент и вицепрезидент

- Националния съвет, съгласувано с Парламентарната група и областните съвети

Евродепутати

- областни съвети, след съгласуване с общинските; - Националния съвет, съгласувано с групата на социалистите в ЕП ;

Народни представители

- Националния съвет, след съгласуване с Парламентарната група и съответните местни партийни органи на избирателния район

Общински съветници и кметове

съответния Общински съвет и групата съветници – социалисти; Областния съвет, след съгласуване с общинските съвети – за общински кметовете

Кметове на населени места

- Общинския съвет, съгласувано с ОПО на населеното място и групата съветници - социалисти

За

От

Раздел vіі. Издигане кандидатите на партията за публични длъжности

45

46 Преценката за нови кандидати се извършва:

Преценката за нови кандидати се извършва:

Президент и вицепрезидент

- Националния съвет, съгласувано с Парламентарната група и областните съвети

Евродепутати

- Националния съвет, съгласувано със съответните партийни органи в избирателния район, в който членуват

Народни представители

- Националния и Областния съвет, след съгласуване със съответния Общински съвет в организацията, в която членува

Общински съветници и общински кметове

- Общинския съвет, съгласувано с ОПО; - Общинския съвет, съгласувано с Националния съвет - за кметовете на общини

Кметове на населени места

- Общинския съвет, съгласувано с ОПО на населеното място

За

От

Раздел vіі. Издигане кандидатите на партията за публични длъжности

46

47 Областните и общинските съвети осигуряват вътрешнопартийната кампания

Областните и общинските съвети осигуряват вътрешнопартийната кампания

за представяне на кандидатите. Всички процедурни въпроси по подготовката и провеждането на вътрешнопартийни избори се уреждат с правилник на Националния съвет, предложен от Комисията по изборния процес. При въпроси от коалиционен характер решенията за издигането и подкрепата на кандидатите, наложени от стратегия за предизборно сътрудничество, се вземат от Националния съвет или от съответните областни и общински съвети.

Раздел vіі. Издигане кандидатите на партията за публични длъжности

47

48 Събития от различен характер, които могат да уронят престижа и

Събития от различен характер, които могат да уронят престижа и

авторитета на членовете на партията и особено на членовете на ръководствата на различни равнища показаха, че е необходимо приемането на такъв кодекс. Етичният кодекс се приема от ОПКК и се утвърждава от Националния съвет. Етичният кодекс се приема и трябва да отразява възможните конфликти на интереси и несъвместимости с партийната дейност, както и изискванията за деклариране на имуществото.

Раздел vііі. Етичен кодекс

48

49 Раздел іх

Раздел іх

Политическо образование

Необходимостта от политическо образование се определя от: - овладяване на основите на политическото знание на всички равнища в партията; - ангажиране на широк кръг от граждани с политическите проблеми, позиции и оценки; - допринасяне за формирането на професионални политици и екипи; - създаване на политически умения сред новото поколение членове и симпатизанти на партията.

49

50 От уставна гледна точка е важна организацията на политическото

От уставна гледна точка е важна организацията на политическото

образование: - изграждане на Комисия за политическо образование към Националния съвет, за да може да се формират единна система, координация и взаимодействие в партията; - избор на отговорници за политическото образование на всички нива с правото да организират самостоятелни структури и инициативи; - създаване на Национален политически институт (НПИ), който да обслужва партията и развитието на кадрите на всички нива чрез оползотворяване на позитивната практика в партията до момента. При възможност НПИ създава свои филиали в страната. Научното и методическото ръководство се осъществяват от научните центрове в партията, които се включват в обучението на кадрите чрез предоставяне на подготвени по отделни проблеми екипи. Националният политически институт се изгражда на основата на сега действащите Център за исторически и политологически изследвания и Център за стратегически изследвания.

Раздел іх. Политическо образование

50

51 Раздел х. Научни звена на партията

Раздел х. Научни звена на партията

Научните центрове на партията трябва да се съхранят и развият в бъдеще като разработващи научни звена, участващи пряко в системата на политическото образование. Необходимо е по-ясното дефиниране на техния статут, функции и задачи, както и формите на отчет и оценка на дейността им, от Националния съвет.

51

52 Раздел хі

Раздел хі

Медийна политика

Медийната политика е особено важен фактор за позициите и влиянието на партията в обществото, което налага по-ясен регламент относно отговорностите в ръководните органи на местно и национално ниво. Затова е необходимо: професионална подготовка на кадрите за работа с медиите; създаване на специализирано звено към Националния съвет. Новите условия за печатните медии в страната налагат необходимостта от нов подход по отношение на печатните издания на партията: Запазване на теоретичното издание сп. “Ново време”, както и на информационния бюлетин “Съвременен показател”. Запазване възможността на местните организации за свои печатни издания. Използване на Интернет чрез сайта на БСП- www.bsp.bg както за вътрешнопартийна информация, така и за разширяване възможностите за комуникация на членовете и симпатизантите на партията. Младежкото обединение и Обединението на жените-социалистки имат свои самостоятелни печатни издания – информационни бюлетини; Избор на секретар “Медийна политика” в общинските, областните и в Националния съвет.

52

53 КОМИСИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВ УСТАВ НА БСП nov_ustav@bsp

КОМИСИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВ УСТАВ НА БСП nov_ustav@bsp

Bg

53

«Концепция за нов устав на БСП»
http://900igr.net/prezentacija/obschestvoznanie/kontseptsija-za-nov-ustav-na-bsp-64161.html
cсылка на страницу

Государственное устройство

13 презентаций о государственном устройстве
Урок

Обществознание

85 тем
Слайды