Без темы
<<  Светофорик в гостях у нас Свободное время третьеклассника в 21 веке  >>
Світова література – Унікальний навчальний предмет, своєрідна візитна
Світова література – Унікальний навчальний предмет, своєрідна візитна
Література – це підручник життя, через який вона збагачує нас життєвим
Література – це підручник життя, через який вона збагачує нас життєвим
Творча програма виховання морально-ціннісних орієнтацій учнів засобами
Творча програма виховання морально-ціннісних орієнтацій учнів засобами
Відповідно до Концепції виховання моральних цінностей учнів, основними
Відповідно до Концепції виховання моральних цінностей учнів, основними
Я
Я
Естетичне виховання спрямоване на те, щоб:
Естетичне виховання спрямоване на те, щоб:
Урок
Урок
Інтегровані уроки спрямовані на:
Інтегровані уроки спрямовані на:
Микола Гоголь “Тарас Бульба”
Микола Гоголь “Тарас Бульба”
“У полоні природи” Й.В. Гете “Вільшаний король”
“У полоні природи” Й.В. Гете “Вільшаний король”
“Почуйте музику Верленового слова…”
“Почуйте музику Верленового слова…”
Залікова карта 6 кл
Залікова карта 6 кл
Залікова карта 6кл
Залікова карта 6кл
Позакласна робота
Позакласна робота
Поєднання навчальної роботи з позакласною виховною сприяє: -вихованню
Поєднання навчальної роботи з позакласною виховною сприяє: -вихованню

Презентация на тему: «Світова література – Унікальний навчальний предмет, своєрідна візитна картка української школи». Автор: Men. Файл: «Світова література – Унікальний навчальний предмет, своєрідна візитна картка української школи.ppt». Размер zip-архива: 1881 КБ.

Світова література – Унікальний навчальний предмет, своєрідна візитна картка української школи

содержание презентации «Світова література – Унікальний навчальний предмет, своєрідна візитна картка української школи.ppt»
СлайдТекст
1 Світова література – Унікальний навчальний предмет, своєрідна візитна

Світова література – Унікальний навчальний предмет, своєрідна візитна

картка української школи

Світова література – один із найцікавіших предметів гуманітарного циклу. Його зміст логічно продовжує матеріал уроків рідної мови та літератури, розширює межі засвоєння школярами духовних скарбів людства,які намагаються донести до молодого покоління громадяни України – вчителі світової літератури. Справа ця надзвичайно захоплююча та непроста, особливо в умовах сільської школи. До того ж корективи вносить і наш непростий час.Сьогодні знецінюється все – і духовне, і матеріальне. Тому учителі світової літератури і взяли на озброєння проблему виховання морально – ціннісних орієнтацій підлітка засобами світової літератури.

1

2 Література – це підручник життя, через який вона збагачує нас життєвим

Література – це підручник життя, через який вона збагачує нас життєвим

досвідом, висвітлює кращі людські якості, засуджує потворне, показуючи складний шлях від ненависті до любові, протиставляючи добро злу.

ВЧИТЕЛІВ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ Творче кредо: «Від краси слова – до краси душі» Науково-методична тема, над якою працює методичне об’єднання вчителів світової літератури: «Духовне збагачення і розвиток гармонійної особистості засобами художнього слова, літератури»

2

3 Творча програма виховання морально-ціннісних орієнтацій учнів засобами

Творча програма виховання морально-ціннісних орієнтацій учнів засобами

світової літератури “сім кроків до зірок”

3

4 Відповідно до Концепції виховання моральних цінностей учнів, основними

Відповідно до Концепції виховання моральних цінностей учнів, основними

завданнями цієї програми є: Формування гуманістичних цінностей учнів у контексті сучасної культури; Актуалізація гуманістичних традицій світової , вітчизняної культури, їх впливу на формування моральної поведінки учнів; Оволодіння досвідом гуманного ставлення людини до самої себе, до інших, до природи, до суспільства загалом; Оволодіння технологіями проектування і поліпшення власного життя, створення самобутнього особистісного образу; Формування внутрішніх моральних регуляторів ( совісті, честі, гідності, спроможності робити вибір між добром і злом); Стимулювання навичок сучасного соціального життя, громадянського миру, національної злагоди.

Програма має назву « Сім кроків до зірок». Кожен клас крокує відповідною сходинкою до вершини успіху: для кожної вікової категорії розроблено головне завдання , мета та напрями їх реалізації.

4

5 Я

Я

Світова література

Громадянське виховання

Українська література

Етика

Моральне виховання

Гуманістичне виховання

Музика

Історія

Образотворче мистецтво

Естетичне виховання

5

6 Естетичне виховання спрямоване на те, щоб:

Естетичне виховання спрямоване на те, щоб:

Формувати стійку мотивацію до вивчення світової літератури

Формувати художньо-естетичні цінності

Вчити сприймати прекрасне, творити власну особистість його засобами

Сприяти емоційному розвитку особистості

Знайомити учнів з найвизнач- нішими досягненнями різних видів мистецтва народів світу

Розвивати творчі здібності, креативне мислення

Виховувати в учнів повагу до своєї культури та інших етнокультурних традицій

7 Урок

Урок

Реалізація проблеми через організацію нестандартних форм навчання:

Реалізація проблемно-пошукової роботи учнів

Розвиток творчості учнів

Поглиблення знань за рахунок реалізації міжпредметних зв'язків

Розвиток фантазії та уяви учнів

Урок-вистава

Урок-захист власних проектів

Урок-літературно-мистецький салон

Урок-конференція

Урок-творча майстерня

Інтегровані уроки

Урок-панорама

Урок-гра

Урок-лицарський турнір

8 Інтегровані уроки спрямовані на:

Інтегровані уроки спрямовані на:

Формування соціокультурної компетенції учнів

Формування в учнів цілісної картини світу

Активізацію мислення учнів

Розширення загальноосвітніх знань учнів

Підвищення ефективності навчання

Формування в учнів здатності сприймати предмет різнобічно, системно

Розвиток ініціативності, самостійності

Розвиток креативності та критичності мислення учнів

9 Микола Гоголь “Тарас Бульба”

Микола Гоголь “Тарас Бульба”

Використання інформації з різних предметів, сприяє новому осмисленню подій, явищ, що забезпечує формування цілісного сприйняття дійсності

10 “У полоні природи” Й.В. Гете “Вільшаний король”

“У полоні природи” Й.В. Гете “Вільшаний король”

10

11 “Почуйте музику Верленового слова…”

“Почуйте музику Верленового слова…”

Музичність та сугестивність поезії Поля Верлена

Читання поезій П.Верлена французькою мовою

Демонстрація картин Художників-імпресіоністів: Клод Моне “Враження. Схід сонця” Едгар Дега “Танцівниці”, Огюст Ренуар “Купання на Сені”

Прослуховування музичних творів композиторів-імпресіоністів: Клод Дебюссі “Море”, Моріс Равель “Гра води”

Читання поезій П. Верлена у перекладах М. Терещенка, Г. Кочура, М. Рильського, М. Лукаша, Б.Тена

Повідомлення про символізм та імпресіонізм в мистецтві та літературі

12 Залікова карта 6 кл

Залікова карта 6 кл

Тема 3. Література і моральне вдосконалення людини. 1. Створи словничок: оповідання, засоби комічного, художня деталь, антитеза, гуманізм, реальність, фантастика. 2. Спробуй себе у ролі журналіста. Напиши статтю про події на базарній площі (інтерв’ю, бесіда з героями твору або людьми з натовпу). 3. Створи власні обкладинки до творів Ч. Діккенса та А. Чехова. Склади оповідання за мотивами твору А.Чехова “Товстий та тонкий”, дія якого відбувається у наш час.

13 Залікова карта 6кл

Залікова карта 6кл

Тема 4. Людина в життєвих випробуваннях. Склади словничок: роман, пригоди, робінзонада, пейзаж, головний герой. Склади і проведи заочну подорож островом Робінзона(використовуй малюнки, схеми, цитати з роману “Робінзон Крузо”) Склади уявний діалог” Розмова з Робінзоном Крузо.” Склади ілюстровану схему “Ідеал людини Ж.Верна” Вирішення теми золота у оповіданні “Жага до життя”.(Напиши виступ на засіданні літ. гуртка) Спробуй написати присвяту герою – мандрівнику.

14 Позакласна робота

Позакласна робота

Предметні тижні

Інтелектуальні ігри

Драматичний гурток

«Щасливий випадок» «Своя гра» КВК «Що? Де? Коли?»,

Інформаційна лінійка, радіопередача, стіннівка,конкурси, виховні заходи

Інсценізація художніх творів: В.Шекспір “Ромео і Джульєтта”, “Гамлет”; Мольєр “Міщанин-шляхтич”, “Тартюф”; М.Гоголь “Ревізор” ;Г.Х. Андерсен “Русалонька”

15 Поєднання навчальної роботи з позакласною виховною сприяє: -вихованню

Поєднання навчальної роботи з позакласною виховною сприяє: -вихованню

уважного, допитливого,чутливого читача; - формуванню гуманістично спрямованої особистості; - формуванню людини,для якої читання є життєвою потребою.

15

«Світова література – Унікальний навчальний предмет, своєрідна візитна картка української школи»
http://900igr.net/prezentacija/okruzhajuschij-mir/svtova-lteratura-unkalnij-navchalnij-predmet-svordna-vzitna-kartka-ukransko-shkoli-191433.html
cсылка на страницу

Без темы

347 презентаций
Урок

Окружающий мир

79 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по окружающему миру > Без темы > Світова література – Унікальний навчальний предмет, своєрідна візитна картка української школи