Портфолио ученика
<<  Портфолио ученицы 7в класса МОУ "Батыревская средняя общеобразовательная школа №1" Андреевой Ники Александровны Портфолио школы  >>
Электронды портфолио
Электронды портфолио
Т?йіндеме
Т?йіндеме
Біліктілікті арттыру курстары
Біліктілікті арттыру курстары
Марапаттар
Марапаттар
Марапаттар
Марапаттар
Конференция, Семинар, баяндама
Конференция, Семинар, баяндама
Конференция, Семинар, баяндама
Конференция, Семинар, баяндама
О?ушыларды
О?ушыларды
О?ушыларды
О?ушыларды
Шы?армашылы
Шы?армашылы

Презентация: «Электронды портфолио». Автор: pc34. Файл: «Электронды портфолио.ppt». Размер zip-архива: 893 КБ.

Электронды портфолио

содержание презентации «Электронды портфолио.ppt»
СлайдТекст
1 Электронды портфолио

Электронды портфолио

Сатыбалдина Гулайым Магауиевна Директорды? о?у - т?рбие ісі ж?ніндегі орынбасары

Фото

Т?йіндеме

Біліктілікті арттыру курстары

Марапаттар

О?ушылар жетістігі

Семинар, баяндама

Шы?армашылы? ж?мыс, ?з білімін жетілдіру та?ырыбы

Ашы? саба?тар, шаралар

Фото галерея

03.01.2013

2 Т?йіндеме

Т?йіндеме

Ту?ан жылы, айы, к?ні

23 ?ырк?йек, 1965 жыл

?аза?

?ара?анды облысы, Шет ауданы А?су-Аюлы селосы

Жо?ары

Т?рмыста, 3 баланы? анасы

Жез?аз?ан педагогикалы? институты, 1988 жыл

География ж?не биология

24 жыл

24 жыл

Бірінші санат

1 жыл 6 ай

2007 жыл

?лты

Ту?ан жері

Білімі

Жан?ялы? жа?дайы

Бітірген о?у орны, ?ашан

П?ні

Жалпы е?бек ?тілі

Пед-? е?бек ?тілі

Санаты

Атал?ан о?у орнында?ы е?бек ?тілі

Аттестациядан со??ы ?ткен жыл

Сатыбалдина Г.М.

03.01.2013

3 Біліктілікті арттыру курстары

Біліктілікті арттыру курстары

1

«О?ушыларды ?лтты? біры??ай тестілеуге дайындауды? ?дістерімен ?абылдаулары.»

2007ж

2

«География п?нін о?ытуда инновациялы? ?дістерді ?олдану жолдары.»

2009ж

3

«География п?ні м??алімдеріні? к?сіби ??зіреттіліктерін дамыту.»

2011ж

4

“Экономика ж?не ?аржы сауаттылы?ы негіздері”

2009ж

5

“?зін-?зі тану” адамгершілік – рухани білім беру мазм?ны

2010ж

6

Электронды? о?ыту (е-learning) ж?йесі

2012ж

Курс та?ырыбы

Жылы

?ткен орны

?МББ?БА ж?не ?ДИ

ББЖБ ж?не ?ПКБАРИ

?МББ?БА ж?не ?ДИ

?МББ?БА ж?не ?ДИ

?МББ?БА ж?не ?ДИ

№ 45 гимназия

Сатыбалдина Г.М.

03.01.2013

4 Марапаттар

Марапаттар

•2005 жыл. Шет ауданы Білім беру б?лімі «?аза?станны? экологиялы? проблемалары» тамыз м?слихатында?ы баяндамасы ?шін «Ал?ыс хат» 2007 жыл. Ю.А.Гагарин ат.орта мектеп жас жеткіншектерді т?рбиелеудегі, о?у-т?рбие ісіндегі ерекше жетістігі ?шін «??рмет грамотасы» 2007 жыл. Шет ауданы Білім беру б?лімі «?азіргі кездегі білім беруді? м?селелері мен болаша?ы» география п?ні секциясы «Ал?ыс хат» 2007 жыл. Шет ауданы Білім беру б?лімі жас жеткіншектерді о?ыту мен т?рбиелеудегі жетістіктері ?шін «??рмет грамотасы» •2009 жыл. ?Р?ара?анды обылысыны? Білім беру департаменті«Білім беру саласында ?ос?ан зор ?лесі ?шін «??рмет грамотасы» •2010 жыл. ?Р Ауыл Шаруашылы?ы Министрлігі «С?кен та?ылымы-6» Републикалы? ?ылыми –теоретикалы? конференция?а ?атыс?аны ?шін «Ал?ыс хат» •2010 жыл. Иле-Алатауский Государственный Национальный природный парк За участие в международной природоохранной акций«Марш парков» «Благодарность»

03.01.2013

Сатыбалдина Г,:М.

5 Марапаттар

Марапаттар

•2012 жыл. ?ара?анды ?аласыны? Білім б?лімі ?дістемелік кабинет – Білім саласында?ы жо?ары жетістіктері, ?скеле? ?рпа?ты о?ыту мен т?рбиелеудегі ?ызметі мен мол т?жірбиесі ?шін “ Грамота” •2012 жыл. ?ара?анды ?аласыны? Білім б?лімі«Білім беру ж?йесіндегі шы?армашылы? е?бегі ж?не жеткіншек ?рпа?ты о?ыту мен т?рбиелеудегі табыстары ?шін» «??рмет грамотасы» .

22.08.2015

Сатыбалдина Г.М.

6 Конференция, Семинар, баяндама

Конференция, Семинар, баяндама

№ 1

?ылыми ?дістемелік ж?мыстар та?ырыбы 2

?атыс?ан іс-шара т?рі 3

?ткізілген жері 4

Уа?ыты, жылы 5

Марапаты 6

1

«О?ушыларды? ?зіндік потенциялын пайдапануды? тиімді ке?істігін ?алыптастыру»

«?азіргі кездегі білім беру м?селелері мен болаша?ы»семинар т?жірибе алмасу

Шет ауданды? Білім б?лімі А?адыр

2007ж

«Ал?ыс хат»

2

«Жа?а технологиялар – бейіндік мектепті? бір ма?ызды ?дісі ретінде»

?дістемелік ке?есте баяндама

Ю.А.Гагарин атында?ы мектеп-лицей А?адыр

2009-2010ж

3

«Жергілікті жердегі ?орша?ан ортада?ы ?олайсыз заттарды? адам денсаулы?ына ?серінен пайда бол?ан аурулар»

Республикалы? ?ылыми-теоретикалы? «С?кен та?ылымы -6» конференциясы

Астана ?аласы

2010ж

«Ал?ыс хат»

4

«Экологиялы? т?рбиені ?алыптастыратын шы?армашылы? ж?мыстар есебі»

«Ту?ан ?лке таби?аты» география п?нінен Республикалы? ?ылыми-?дістемелік семинар

Алматы облысы Е?бекші?аза? ауданы Есік ?аласы

Есік-2010ж 24-25 маусым

«Ку?лік»

22.08.2015

Сатыбалдина Г.М.

7 Конференция, Семинар, баяндама

Конференция, Семинар, баяндама

1

2

3

4

5

6

5

«Экологиялы? т?рбиені ?алыптастыруда?ы ша?армашылы? ж?мыстарды? н?тижесі»

XІІІ айма?ты? ?ылыми- практикалы? конференциясы

?ара?анды ?аласы ББ ?дістемелік кабинет №87ОМ

?ара?анды 2011ж

Материал жина??а енгізілді

6

«Географиядан саба? ?рдісін ж?ргізуде жа?а инновациялы? технологияларды ?олдануды? тиімділігі н?тижеден бай?алады»

«Ма?жан та?ылымы -2» айма?ты? ?ылыми-практикалы? конференциясы

?ара?анды ?аласы Ма?жан Ж?мабаев №39гимназия

2желто?сан 2011ж

«Сертификат» Материал жина??а енгізілді

7

«Географиядан саба? ?рдісін ж?ргізуде жа?а инновациялы? технологияларды ?олдануды? тиімділігін талдау»

зертханалы? практикалы? ж?мыста (ЛПЗ)

?МББ?БА ж?не ?ДИ №59 ОМ

8-9 ?араша 2011

8

«Географиядан саба? ?рдісін ж?ргізуде жа?а инновациялы? технологияларды ?олдануды? н?тижелігі»

XVІ айма?ты? ?ылыми-практикалы? конференциясы

?ара?анды ?аласы ББ ?дістемелік кабинет №3гимназия

?ара?анды 2012ж

Материал жина??а енгізілді

9

«Орта мектепті? а?паратты? білімдік ортасы»

e-learning Электронды о?ыту курсы

№45гимназия

?ара?анды 2012

22.08.2015

Сатыбалдина Г.М.

8 О?ушыларды

О?ушыларды

олимпиадаларда?ы жетістіктері

О?ушы аты-ж?ні

Сынып

?айда ?атысты

Марапаты

Орны

Уа?ыты

1

Шо?паров Жандар

10а

Ауданды? олимпиада

Мада?тама грамота

ІІ орын

2007ж

2

Кемелбеков Ернар

Ауданды? олимпиада

Мада?тама грамота

ІІ орын

2007ж

3

Шо?паров Жандар

11а

Ауданды? олимпиада

Диплом

І орын

2008ж

4

Саясатов Нурым

Кара?анды ?аласы ББ олимпиадасы №59 ЖББОМ

Грамота

І орын

2011ж

5

Саясатов Нурым

Республикалы? олимпиаданы? ?алалы? кезе?і

Грамота

ІІІ орын

2012ж

22.08.2015

Сатыбалдина Г.М.

9 О?ушыларды

О?ушыларды

?ылыми конференцияларда?ы зерттеушілік ж?мыстарыны? жетістіктері

О?ушы аты-ж?ні

Сынып

Та?ырыбы

?атыс?ан орны

Марапа ты

Уа?ыты

1

Д?нібек ?нуар

«Б?ркіт -жеті ?азынаны? бірі»

ЖЗ Ш?А облысты?

Диплом

2007ж

2

Абидилдаева Айгерім

«А?б?кен даламызды? с?ні»

І-ші ауданды? ?ылыми-практикалы? конференция

ІІ д?режелі Диплом

2007ж

3

Д?нібек ?нуар

«Жыл?ы мінсе к?лік, ішсе тама?»

ЖЗ Ш?А облысты?

Грамота

2008ж

4

Абидилдаева Айгерім

«А?б?кен даламызды? с?ні»

ЖЗ Ш?А облысты?

Грамота

2008ж

5

М??ан Сания

«Жергілікті жердегі ?ауіпті заттарды? адам а?засына ?серінен пайда болатын аурулар»

ЖЗ Ш?А облысты?

ІІ д?режелі Диплом

2009ж

6

Т?реханова Салтанат

«?ара?анды облысыны? экологиялы? жа?дайыны? жергілікті т?р?ындарды? денсаулы?ына ?сері»

?арМУ –облысты? ?ылыми-т?жірибиелік «?ылым ?леміне ?мтылыс»

Сертификат

2011ж

7

7

Саясатов Нурым

Саясатов Нурым

«?асиетті аршаны? пайдасын аны?тау ар?ылы мектеп ауласын к?галдандыру ж?не оны ?ор?ау»

«?асиетті аршаны? пайдасын аны?тау ар?ылы мектеп ауласын к?галдандыру ж?не оны ?ор?ау»

№59жббом

Грамота І орын

2012ж

“Сарыар?а дарыны”

Мада?тама

2012ж

22.08.2015

Сатыбалдина Г.М.

10 Шы?армашылы

Шы?армашылы

ж?мыс, ?з білімін жетілдіру та?ырыбы

Педагогикалы? ?станымым: «Елімізді? ерте?і б?гінгі жас ?рпа?ты? ?олында, ал жас ?рпа? та?дыры ?стаздарды? ?олында» Н.А. Назарбаев Педагогикалы? м?селелік та?ырыбым: « Білім беру ?рдісінде тиімді технологияларды ?олдану ар?ылы, о?ушыларды? шы?армашылы? ?абілеті мен экологиялы? м?дениетін дамытуды ж?зеге асыру» Ма?сатым: Ту?ан елімізді? дамуына ?лес ?осатын, ?згемелі ортада ?мір с?руге бейім, б?секеге ?абілетті, ??зіретті т?л?а т?рбиелеу.

22.08.2015

Сатыбалдина Г.М.

«Электронды портфолио»
http://900igr.net/prezentacija/pedagogika/elektrondy-portfolio-117854.html
cсылка на страницу

Портфолио ученика

16 презентаций о портфолио ученика
Урок

Педагогика

135 тем
Слайды