Конкурсы
<<  Конференция памяти Ю.С. Мартынова «Соматоневрология» Практическая Конференция Фокус на будущее  >>
Национална конференция „Училището-желана територия на ученика”
Национална конференция „Училището-желана територия на ученика”
Тържествено честване на 50 години от създаването на фанфарен оркестър
Тържествено честване на 50 години от създаването на фанфарен оркестър
Национална конференция „Училището-желана територия на ученика”
Национална конференция „Училището-желана територия на ученика”
Фанфарният оркестър е една стародавна училищна традиция възраждала се
Фанфарният оркестър е една стародавна училищна традиция възраждала се
Предмет на изследването : Тържествено честване на половинвековния
Предмет на изследването : Тържествено честване на половинвековния
Първите спомени за фанфарния оркестър датират от далечната 1939 година
Първите спомени за фанфарния оркестър датират от далечната 1939 година
Той се възражда отново през 1953 година, когато в училището е назначен
Той се възражда отново през 1953 година, когато в училището е назначен
Повече от 35 творчески , съзидателни години Стоян Стоянов ръководи
Повече от 35 творчески , съзидателни години Стоян Стоянов ръководи
Фанфарният оркестър се възражда отново през 1993 година, когато за
Фанфарният оркестър се възражда отново през 1993 година, когато за
Формация „Пейте с нас” с художествен ръководител Стоянка Камджалова;
Формация „Пейте с нас” с художествен ръководител Стоянка Камджалова;
Задачите , които си поставихме, произтичащи от целите на проекта
Задачите , които си поставихме, произтичащи от целите на проекта
Национална конференция „Училището-желана територия на ученика”
Национална конференция „Училището-желана територия на ученика”
Подготовка и реализация на мултимедийната презентация; Моделиране и
Подготовка и реализация на мултимедийната презентация; Моделиране и
Очаквани резултати
Очаквани резултати
Източници за реализация на проекта:
Източници за реализация на проекта:
Подготовка и провеждане на тържествения концерт
Подготовка и провеждане на тържествения концерт
Сценарият за концерта е написан от творческият екип и развива
Сценарият за концерта е написан от творческият екип и развива
Сценарият включва :
Сценарият включва :
Екипи в проекта за реализация на тържествения концерт:
Екипи в проекта за реализация на тържествения концерт:
Дейностите по реализацията на проекта включват:
Дейностите по реализацията на проекта включват:
Резултати и изводи:
Резултати и изводи:
Тържественото честване на половинвековния юбилей на Фанфарния оркестър
Тържественото честване на половинвековния юбилей на Фанфарния оркестър
Те свирят-Чувате ли ги
Те свирят-Чувате ли ги
Проучване и реализация: Нели Анастасова
Проучване и реализация: Нели Анастасова
Благодаря ви за вниманието
Благодаря ви за вниманието

Презентация: «Национална конференция Училището-желана територия на ученика Тематично направление Ритуализация на училищния живот». Автор: profiler. Файл: «Национална конференция Училището-желана територия на ученика Тематично направление Ритуализация на училищния живот.ppt». Размер zip-архива: 2533 КБ.

Национална конференция Училището-желана територия на ученика Тематично направление Ритуализация на училищния живот

содержание презентации «Национална конференция Училището-желана територия на ученика Тематично направление Ритуализация на училищния живот.ppt»
СлайдТекст
1 Национална конференция „Училището-желана територия на ученика”

Национална конференция „Училището-желана територия на ученика”

Тематично направление „Ритуализация на училищния живот”

2 Тържествено честване на 50 години от създаването на фанфарен оркестър

Тържествено честване на 50 години от създаването на фанфарен оркестър

в Първо основно училище „Христо Ботев” град Търговище

3 Национална конференция „Училището-желана територия на ученика”
4 Фанфарният оркестър е една стародавна училищна традиция възраждала се

Фанфарният оркестър е една стародавна училищна традиция възраждала се

във времето от будната музикална общественост в нашия град, от гражданската инициатива и от благотворителността на ученици, родители, родолюбиви българи, Популярна банка, Кооперация „Напред”, Банка „Български кредит”.

5 Предмет на изследването : Тържествено честване на половинвековния

Предмет на изследването : Тържествено честване на половинвековния

юбилей на фанфарния оркестър . Цел на изследването : Да развива и обогатява училищната традиция, да популяризира творческата биография на фанфарния оркестър, да обогатява музикалната и духовна култура на учениците, да срещне поколенията оркестранти с дългогодишния диригент Стоян Стоянов, да създаде мотивация , нагласи в учениците за участие в извънкласни и извънучилищни дейности.

6 Първите спомени за фанфарния оркестър датират от далечната 1939 година

Първите спомени за фанфарния оркестър датират от далечната 1939 година

от директора на прогимназия „Христо Ботев” Стефан Н.Черноколев. Той пише в летописната книга на училището: „Най-хубавата и ценна придобивка на прогимназията през настоящата учебна година , дело на идеализма и труда на учители и ученици е ученическата фанфарна музика.”

Прогимназия “Христо Ботев” е била духовен център на музикалния живот в нашия град. С популярност се ползват музикалните педагози Милка Калева и Стефанка Ширкова. Благодарение на събраните средства от дарения и благотворителна томбола в училището се закупуват първите музикални инструменти, доставени от Германия на стойност 39000 лева . Създател и диригент на фанфарния оркестър е учителят по пеене Стефан Илиев. Фанфарният оркестър просъществува до 1944 година.

7 Той се възражда отново през 1953 година, когато в училището е назначен

Той се възражда отново през 1953 година, когато в училището е назначен

учителят Стоян Стоянов. С активното съдействие на Градския народен съвет, Началника на народна просвета народния учител Симеон Донев и директора на училището Крум Георгиев са закупени 80 инструменти. От този момент историята на оркестъра е свързана със Стоян Стоянов, музикален педагог, който поема обучението по музика като мисия и отговорност. В спомените на Крум Георгиев- директор на училището училищната музика е облечена в Ботева форма от зелен шевиот и бели калпачета с перо.

8 Повече от 35 творчески , съзидателни години Стоян Стоянов ръководи

Повече от 35 творчески , съзидателни години Стоян Стоянов ръководи

ученическия хор, Хора на момчетата, Фанфарния оркестър. Той композира репертоар за „Мартин” тромпети, издава сборник, който става учебно помагало, за оркестрите в цялата страна, утвърдено от Министерството на народната просвета. Стоян Стоянов е учител, диригент,методист по музика, новатор и творец, създава опит и школа за развитие на традицията с фанфарните оркестри в нашия град. Приемници в развитието на традицията са оркестрите на учителите-диригенти Пенчо Костурков, Любен Балкански и Марин Дунев.

9 Фанфарният оркестър се възражда отново през 1993 година, когато за

Фанфарният оркестър се възражда отново през 1993 година, когато за

директор на Първо основно училище “Христо Ботев” е назначен Димитър Алексиев. Отново със съдействието на Стоян Стоянов и Георги Мирчев-концертмайстор в Градския духов оркестър се ремонтират инструментите и с двете преподавателки по музика в училището Стоянка Камджалова и Ивелина Захариева, той продължава творческата си биография и до днес. Партньорството с градския духов оркестър започва още през 1967 година. По това време негов диригент е многоуважаваният наш съгражданин Васил Абрашев

.

10 Формация „Пейте с нас” с художествен ръководител Стоянка Камджалова;

Формация „Пейте с нас” с художествен ръководител Стоянка Камджалова;

Формация „Балони” с художествен ръководител Стела Груйкина; Клуб „Художествен дизайн” с художествен ръководител Ивалина Белчева;. Фанфарен оркестър с диригенти Стоянка Камджалова и Ивелина Захариева.

Тържественият празничен концерт бе кулминацията на дейностите, свързани с неговата подготовка, заложени в проекта. Предвидихме участието на над 140 ученика в него. Това са участниците в извънкласните и извънучилищни форми: Литературно студио с художествен ръководител Петър Асенов; Формация за автентичен контрол с художествен ръководител Маргарита Добрева;

11 Задачите , които си поставихме, произтичащи от целите на проекта

Задачите , които си поставихме, произтичащи от целите на проекта

включваха: Подготовка и написване на план-сценарий за тържественото честване на 50години от създаването на фанфарния оркестър; Подготовка на технически план за тържествения концерт; Проучване на архивни документи,срещи с бивши оркестранти и дългогодишния диригент на оркестъра, всичко свързано с творческата биография на фанфарния оркестър; Подготовка и отпечатване на празничен брой на училищния вестник”Всезнайко”;

12 Национална конференция „Училището-желана територия на ученика”
13 Подготовка и реализация на мултимедийната презентация; Моделиране и

Подготовка и реализация на мултимедийната презентация; Моделиране и

изработване на нови костюми за оркестрантите от фанфарния оркестър; Отразяване на събитието в местния и централен печат; Провеждане на тържествения празничен концерт.

14 Очаквани резултати

Очаквани резултати

Запознаване с творческата биография на фанфарния оркестър, който в съвременното си развитие е емблема и символ на училището в нашия град, което има за цел да създаде нагласи в учениците за идентичност и адаптация към училищната образователна среда . Възпитаване на активност в учениците с осъзната потребност за творческа изява и стимулиране на техния интерес за развитие на музикалната им култура. Развитие на училищната традиция и тенденция за запазване на националната ни идентичност в обединена Европа. Моделиране и изработка на тридесет празнични костюми за участниците в оркестъра. Ползотворни контакти с Градския духов оркестър с диригент Красимира Коларова – бивш участник в училищния фанфарен оркестър, което създава представи и нагласи за приемственост между двете музикални формации.

15 Източници за реализация на проекта:

Източници за реализация на проекта:

Проучване на документални материали от Държавен архив –Търговище; Исторически музей – Търговище; „Развитие на образователното дело в Търговище” от Крум Георгиев; Творчески срещи със Стоян Стоянов, бивши участници от оркестъра; спомени на бивши и настоящи учители от училището. Творчески изяви на фанфарния оркестър с диригентите Стоянка Камджалова и Ивелина Захариева; Изследване нагласите на участниците в извънкласните форми за свободен избор и за образователните резултати от проекта, за неговия принос за развитие на мотивацията и личностното израстване чрез творческа изява в дейностите;

16 Подготовка и провеждане на тържествения концерт

Подготовка и провеждане на тържествения концерт

Развитие на идеята и написване на сценарий; Подготовка на технически план за концерта; Планиране на дейностите по реализацията на проекта; Подготовка на нови празнични костюми; Издаване на празничен брой на училищния вестник „Всезнайко”; Изработване на декори и подреждане на изложба във фоаето на концертната зала от Клуба за художествен дизайн. Отзвук в местния печат.

17 Сценарият за концерта е написан от творческият екип и развива

Сценарият за концерта е написан от творческият екип и развива

творческата идея и замисъл за честването на 50 години от създаването на фанфарния оркестър. Идеята на сценария е художествено представяне на творческата биография на фанфарния оркестър, на неговите създатели и поколенията негови изпълнители и включва творческа изява на музикалните формации и колективи в училището.

Сценарий

Развитието на идеята е принос в развитието на училищната традиция за запазване на националната ни идентичност в контекста на формиращата се европейска култура.

18 Сценарият включва :

Сценарият включва :

участие на фанфарния оркестър; участие на Училищното литературно студио; мултимедийна презентация; участие на Формация за автентичен фолклор; участие на Формация „Пейте с нас”; участие на Формация „Балони” участие на Модерен балет „Киарра”; участие на Градския духов оркестър. участие на специалния гост на концерта-диригента Стоян Стоянов; участие на гости, родители, бивши оркестранти, представители на художествено-творческата интелигенция в нашия град.

19 Екипи в проекта за реализация на тържествения концерт:

Екипи в проекта за реализация на тържествения концерт:

творчески екип за подготовка на сценария; мултимедиен екип за подготовка на презентацията; творчески екип за подготовка на празничен брой на училищния вестник”Всезнайко”; Клуб за художествен дизайн за подготовка на сцената и подреждането на изложбата; подготовка на участниците в извънкласните форми за участие в тържествения концерт.

20 Дейностите по реализацията на проекта включват:

Дейностите по реализацията на проекта включват:

Творческо обсъждане на празничния сценарии; Творческо обсъждане на празничен училищен вестник „Всезнайко”; Подготовка на участниците в извънкласните форми за празничния концерт; Моделиране и изработка на празничните костюми; Подготовка на мултимедийната презентация; Изработка на декори за сцената и подреждане на изложба в фоаето на концертната зала; Тържествен концерт.

21 Резултати и изводи:

Резултати и изводи:

Развитие и усъвършенстване умения за работа в екип; Участие на над 140 участници в празничния юбилеен концерт, които показаха равнище в развитие на музикалната си култура, участваха отговорно и положиха усилия за художествено изпълнение на музикалните и литературни творби и изпълнителско майсторство; Участие на Градския духов оркестър с диригент Красимира Коларова; Присъствие на специалните гости на юбилейното тържество: Стоян Стоянов, Д. Петкова-зам. кмет на община Търговище, Ст. Петкова, В. Василев-директор на Дирекция „Хуманитарни дейности”, бивши участници в оркестъра, родители, ученици, граждани, представители на художествено-творческата интелигенция; За 50 годишният юбилей 30 – те оркестранти са вече с нови празнични костюми; Юбилейното честване получи широк отзвук и публичност чрез отразяване в местната кабелна телевизия и публикации на Мария Станчева във в.”Знаме”, Иван Стойчев, в-к „Знаме”, Иванка Иванова-вестник”Знаме”, в-к „Търговищки новини”, в-к „24 часа”. Мултимедийната презентация за творческата биография на Фанфарния оркестър вече е на разположение в Държавен архив, Историческия музей и Редакцията на в-к „Знаме”, Регионална библиотека „Петър Стъпов” в гр.Търговище.

22 Тържественото честване на половинвековния юбилей на Фанфарния оркестър

Тържественото честване на половинвековния юбилей на Фанфарния оркестър

в Първо основно училище „Христо Ботев” в гр. Търговище е принос в развитието на училищната традиция, което като дидактическа технология е добра педагогическа практика и има мултиплициращ ефект в училищното пространство. Предложеният модел за развитие на училищните традиции в духа на националната идентичност е работещ и ефективен за адаптиране на учениците към училищната образователна среда и за превръщането и в тяхна желана територия.

23 Те свирят-Чувате ли ги

Те свирят-Чувате ли ги

Горди и достолепни,будители на националното ни самочувствие! Гордо стъпващи по улиците и паметните места в нашия любим град-възпитаниците на Първо основно училище „Христо Ботев “.

24 Проучване и реализация: Нели Анастасова

Проучване и реализация: Нели Анастасова

25 Благодаря ви за вниманието

Благодаря ви за вниманието

«Национална конференция Училището-желана територия на ученика Тематично направление Ритуализация на училищния живот»
http://900igr.net/prezentacija/pedagogika/natsionalna-konferentsija-uchilischeto-zhelana-teritorija-na-uchenika-tematichno-napravlenie-ritualizatsija-na-uchilischnija-zhivot-249600.html
cсылка на страницу

Конкурсы

12 презентаций о конкурсах
Урок

Педагогика

135 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по педагогике > Конкурсы > Национална конференция Училището-желана територия на ученика Тематично направление Ритуализация на училищния живот