Право
<<  Ты должен, ты обязан, и ты имеешь право… Декларация прав ребенка  >>
Права дитини
Права дитини
Благополуччя дітей і їх права завжди викликали пильну увагу
Благополуччя дітей і їх права завжди викликали пильну увагу
Права дитини
Права дитини
- Що таке право
- Що таке право
Декларація прав дитини
Декларація прав дитини
За Декларацією прав дитини:
За Декларацією прав дитини:
За Декларацією прав дитини:
За Декларацією прав дитини:
Конвенція про права дитини
Конвенція про права дитини
Конвенція про права дитяти була прийнята і відкрита для підписання,
Конвенція про права дитяти була прийнята і відкрита для підписання,
В процесі підготовки «Конвенції про права дитини» її автори
В процесі підготовки «Конвенції про права дитини» її автори
Права дитини
Права дитини
В 1991 році Україна приєдналася до Конвенції
В 1991 році Україна приєдналася до Конвенції
Згідно з Конвенцією Україна у квітні 2001 р. прийняла Закон про
Згідно з Конвенцією Україна у квітні 2001 р. прийняла Закон про
Діти повинні знати свої права
Діти повинні знати свої права
Права дитини — зведення прав дітей, зафіксованих в міжнародних
Права дитини — зведення прав дітей, зафіксованих в міжнародних
Основне
Основне
Освіта є предметом розгляду двох важливих статей (27 і 28), значущість
Освіта є предметом розгляду двох важливих статей (27 і 28), значущість
Стаття 13
Стаття 13
Стаття 14
Стаття 14
Стаття 26
Стаття 26
Висновки
Висновки
Висновки
Висновки
Питання:
Питання:
Дякую за увагу
Дякую за увагу

Презентация: «Права дитини». Автор: Алла. Файл: «Права дитини.ppt». Размер zip-архива: 3138 КБ.

Права дитини

содержание презентации «Права дитини.ppt»
СлайдТекст
1 Права дитини

Права дитини

Конвенція про права дитини

2 Благополуччя дітей і їх права завжди викликали пильну увагу

Благополуччя дітей і їх права завжди викликали пильну увагу

міжнародного співтовариства. Ще в 1924 році Ліга Націй прийняла Женевську Декларацію прав дитини. У той час права дітей розглядалися в основному в контексті заходів, які необхідно було прийняти відносно рабства, дитячої праці, торгівлі дітьми.

3 Права дитини
4 - Що таке право

- Що таке право

Це відсутність обмежень, дозвіл на що-небудь. Існує документ міжнародного значення - «Загальна декларація прав людини», де закріплені цивільні, політичні, соціальні, економічні права, що належать кожній людині. (Прийнята 10 грудня 1948 р. ООН). Мета ООН - боротьба за мир і співпрацю між державами. Основная ідея цього документа полягала в тому, що людство повинне давати дітям краще з того, що воно має. Але цей документ носив необов'язковий характер для держав. ООН стала розробляти великий документ про права дітей, щоб зробити їх забезпечення обов'язковим для держав.

5 Декларація прав дитини

Декларація прав дитини

У 1959 році Організація Об'єднаних націй (ООН) приймає Декларацію прав дитини, в якій були проголошені соціальні і правові принципи, що стосуються захисту і благополуччя дітей.

6 За Декларацією прав дитини:

За Декларацією прав дитини:

Дитина має право: на сім'ю; на турботу і захист з боку держави, якщо немає тимчасового або постійного захисту з боку батьків; відвідувати школу і вчитися на рівних в правах; вільно виражати свої думки; на власну думку; на ім'я і громадянство; на здобуття інформації;

7 За Декларацією прав дитини:

За Декларацією прав дитини:

Дитина має право: на захист від насильства і жорстокого звернення; на медичне обслуговування; на відпочинок і дозвілля; на додаткову допомогу з боку держави, якщо є особливі потреби (наприклад, у дітей з обмеженими можливостями)

8 Конвенція про права дитини

Конвенція про права дитини

У період з 1979-го по 1989 рік Комісія ООН з прав людини, в якій брали участь фахівці з багатьох країн світу, підготувала текст Конвенції про права дитини. В порівнянні з Декларацією (1959 р.), де були 10 коротких, носячих декларативний характер положень (принципів), Конвенція має 54 статті, що враховує практично всі моменти, пов'язані з життям і положенням дитини в суспільстві. Вона не лише конкретизує, але і розвиває положення Декларації, покладаючи на тих, що прийняли її , правову відповідальність за дії відносно дітей.

9 Конвенція про права дитяти була прийнята і відкрита для підписання,

Конвенція про права дитяти була прийнята і відкрита для підписання,

ратифікації і приєднання резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН від 20 листопада 1989 р. Набрала чинності 2 вересня 1990 р. Цей день щорічно відзначається як Всесвітній день дітей. В цей день діти світу заявляють про свої права і про те, що держави повинні захищати їх права. Ми знаємо, що є випадки, коли порушуються права дітей. Не все в світі ще спокійно.

10 В процесі підготовки «Конвенції про права дитини» її автори

В процесі підготовки «Конвенції про права дитини» її автори

враховували наступні факти, що стосуються дітей з економічно неблагополучних країн:

1)покинуто своїми сім'ями близько 100 млн. Дітей, які існують лише за рахунок виснажливої роботи, дрібної крадіжки, жебрацтва; 2) 120 млн. Дітей у віці від 6 до 11 років позбавлено можливості відвідувати школу; 3) щорік близько 3,5 млн. Дітей вмирає від захворювань, які піддаються профілактиці або лікуванню; 4) у країнах, що розвиваються, 155 млн. Дітей у віці до5 років живуть в умовах абсолютної бідності.

11 Права дитини
12 В 1991 році Україна приєдналася до Конвенції

В 1991 році Україна приєдналася до Конвенції

В 1993 році в Києві створено Всеукраїнський комітет захисту дітей.

13 Згідно з Конвенцією Україна у квітні 2001 р. прийняла Закон про

Згідно з Конвенцією Україна у квітні 2001 р. прийняла Закон про

охорону дитинства.

14 Діти повинні знати свої права

Діти повинні знати свої права

Уміти їх відстоювати. Вивчення прав людини - це, перш за все, виховання упевненості в собі, терпимості. У кожної людини є права. Дитина теж людина, а значить і у неї є права. Вони відрізняються від прав дорослих: 1) меншими можливостями захистити самого себе; 2) фізичною і психологічною незрілістю; 3) ранимістю; 4) залежністю від опіки старших. Тому і права його в чомусь глибші, ширше, значніше, чим права дорослого.

15 Права дитини — зведення прав дітей, зафіксованих в міжнародних

Права дитини — зведення прав дітей, зафіксованих в міжнародних

документах з прав дитини. Згідно Конвенції про права дитини, дитина - це особа, що не досягла 18 років. Держава узяла на себе зобов'язання захищати дітей, тому вони мають такі ж права, як і дорослі.

16 Основне

Основне

У числі найбільших проблем, що гостро стоять, розглядаються в Конвенції і у ряді випадків вперше піднімаються в рамках міжнародного документа, відзначу такі: як зобов'язання по відношенню до дітей, що живуть в найбільш несприятливих умовах (Стаття 22), захист від сексуальної і інших видів експлуатації (Статті 34 і 36), наркоманія (Стаття 33), дитяча злочинність (Стаття 40), міждержавна практика усиновлення (Стаття 21), діти в озброєних конфліктах (Статті 38 і 39), потреби дітей-інвалідів (Стаття 23), а також діти меншин і корінних народів (Стаття 30).

17 Освіта є предметом розгляду двох важливих статей (27 і 28), значущість

Освіта є предметом розгляду двох важливих статей (27 і 28), значущість

яких знов підкреслювалася на Усесвітній конференції за освітою для всіх, проходівшей 5-9 березня 1990 р. в Джомтьене (Таїланд). Початкова освіта має бути обов'язковою, безкоштовною і доступною кожному і направленим на розвиток особи дитяти, його дарувань і природних здібностей в умовах відповідної пошани національної самобутності, мови і традиційних цінностей. Особливий акцент робиться на рівності освітніх можливостей для дівчаток і хлопчиків.

18 Стаття 13

Стаття 13

1. Дитина має право вільно висловлювати свою думку; це право включає свободу шукати, отримувати і передавати інформацію і ідеї будь-якого роду, незалежно від кордонів, в усній, письмовій або друкарській формі, у формі витворів мистецтва або за допомогою інших засобів по вибору дитини. 2. Здійснення цього права може піддаватися деяким обмеженням, проте цими обмеженнями можуть бути лише ті обмеження, які передбачені законом і які необхідні: а) для пошани прав і гідності іншої людини.

19 Стаття 14

Стаття 14

1. Держави-учасники поважають право дитини на свободу думки, совісті і релігії. 2. Держави-учасники поважають права і обов'язки батьків і у відповідних випадках законних опікунів керувати дитиною в здійсненні його права методом, що узгоджується із здібностями дитини, що розвиваються. 3. Свобода сповідати свою релігію або віру може піддаватися лише таким обмеженням, які встановлені законом і необхідні для охорони державної безпеки, громадського порядку.

20 Стаття 26

Стаття 26

1. Держави-учасники визнають за кожною дитиною право користуватися благами соціального забезпечення, включаючи соціальне страхування, і приймають необхідні заходи для досягнення повного здійснення цього права відповідно до їх національного законодавства. 2. Ці блага в міру необхідності надаються з врахуванням наявних ресурсів і можливостей дитини і осіб, що несуть відповідальність за забезпечення дитинии, а також будь-яких міркувань, пов'язаних із здобуттям благ дитини або від його імені.

21 Висновки

Висновки

Значення «Конвенції про права дитини». 1) Конвенція проголошує дитину повноцінною і повноправною особою; 2) Права, закріплені в Конвенції, щонайкраще забезпечують інтереси дітей. 3) Це документ, що має міжнародне значення. 4) Є орієнтиром для держав, що її підписали, в їх прагненні зробити життя дітей краще, щасливіше.

22 Висновки

Висновки

Людство повинне прагнути до процвітання, щоб життя дітей було щасливим і прекрасним. Було більше радості в житті дітей. Яскраво світило сонце, було мирне небо над головою, щоб частіше лунав дитячий сміх, щоб поруч завжди були мама і тато. Діти, ви маєте право зростати в умовах свободи, розвиватися фізично і духовно здоровими. Жодна дитина не може бути об'єктом свавілля і повинна постояти за себе. Ви маєте на це права.

23 Питання:

Питання:

1. Коли була прийнята Конвенція? 2. Чому «Конвенцію про права дитини» називають «Світовою конституцією прав дітей»?

24 Дякую за увагу

Дякую за увагу

«Права дитини»
http://900igr.net/prezentacija/pravo/prava-ditini-147663.html
cсылка на страницу
Урок

Право

29 тем
Слайды